Studiul 1 – Trimestrul IV

Duminica , 29 septembrie 2013

 

Noi spunem adeseori că „Dumnezeu este pretutindeni” sau că este omniprezent”, ceea ce înseamnă că El este prezent în tot universul. Şi nu ne înşelăm, întrucât El Însuşi spune: „Sunt Eu numai un Dumnezeu de aproape… şi nu sunt Eu şi un Dumnezeu de departe?… Nu umplu Eu cerurile şi pământul?” (Ieremia 23:23,24)

David a înţeles că nimeni nu se poate ascunde de prezenţa Sa (vezi Psalmul 139).

Psalmii 139

1. (Către mai marele cântăreţilor. Un psalm al lui David.) Doamne, Tu mă cercetezi de aproape şi mă cunoşti,
2. ştii când stau jos şi când mă scol, şi de departe îmi pătrunzi gândul.
3. Ştii când umblu şi când mă culc, şi cunoşti toate căile mele.
4. Căci nu-mi ajunge cuvântul pe limbă, şi Tu, Doamne, îl şi cunoşti în totul.
5. Tu mă înconjori pe dinapoi şi pe dinainte şi-Ţi pui mâna peste mine.
6. O ştiinţă atât de minunată este mai presus de puterile mele: este prea înaltă ca s-o pot prinde.
7. Unde mă voi duce departe de Duhul Tău şi unde voi fugi departe de faţa Ta?
8. Dacă mă voi sui în cer, Tu eşti acolo; dacă mă voi culca în Locuinţa morţilor, iată-Te şi acolo;
9. dacă voi lua aripile zorilor şi mă voi duce să locuiesc la marginea mării,
10. şi acolo mâna Ta mă va călăuzi, şi dreapta Ta mă va apuca.
11. Dacă voi zice: „Cel puţin întunericul mă va acoperi şi se va face noapte lumina dimprejurul meu!”
12. Iată că nici chiar întunericul nu este întunecos pentru Tine; ci noaptea străluceşte ca ziua, şi întunericul, ca lumina.
13. Tu mi-ai întocmit rinichii, Tu m-ai ţesut în pântecele mamei mele:
14. Te laud că sunt o făptură aşa de minunată. Minunate sunt lucrările Tale, şi ce bine vede sufletul meu lucrul acesta!
15. Trupul meu nu era ascuns de Tine, când am fost făcut într-un loc tainic, ţesut în chip ciudat, ca în adâncimile pământului.
16. Când nu eram decât un plod fără chip, ochii Tăi mă vedeau; şi în cartea Ta erau scrise toate zilele care-mi erau rânduite, mai înainte de a fi fost vreuna din ele.
17. Cât de nepătrunse mi se par gândurile Tale, Dumnezeule, şi cât de mare este numărul lor!
18. Dacă le număr, sunt mai multe decât boabele de nisip. Când mă trezesc, sunt tot cu Tine.
19. O, Dumnezeule, de ai ucide pe cel rău! Depărtaţi-vă de la mine, oameni setoşi de sânge!
20. Ei vorbesc despre Tine în chip nelegiuit, Îţi iau Numele ca să mintă, ei, vrăjmaşii Tăi!
21. Să nu urăsc eu, Doamne, pe cei ce Te urăsc şi să nu-mi fie scârbă de cei ce se ridică împotriva Ta?
22. Da, îi urăsc cu o ură desăvârşită; îi privesc ca pe vrăjmaşi ai mei.
23. Cercetează-mă, Dumnezeule, şi cunoaşte-mi inima! Încearcă-mă şi cunoaşte-mi gândurile!
24. Vezi dacă sunt pe o cale rea, şi du-mă pe calea veşniciei!

La fel ca el, şi Pavel susţine că Dumnezeu este aproape de fiecare dintre noi, cel puţin din punct de vedere spiritual (Faptele 17:27,28).

Fapte 17

27. ca ei să caute pe Dumnezeu şi să se silească să-L găsească bâjbâind, măcar că nu este departe de fiecare din noi.
28. Căci în El avem viaţa, mişcarea şi fiinţa, după cum au zis şi unii din poeţii voştri: „Suntem din neamul Lui…”

Un atribut complementar omniprezenţei lui Dumnezeu este existenţa Sa eternă. El nu are nici început şi nici sfârşit (Psalmii 90:2). El a existat dintotdeauna şi va rămâne în veşnicie (Iuda, vers. 25).

Psalmii 90

2. Înainte ca să se fi născut munţii şi înainte ca să se fi făcut pământul şi lumea, din veşnicie în veşnicie, Tu eşti Dumnezeu!

Iuda 1

25. singurului Dumnezeu, Mântuitorul nostru, prin Isus Hristos, Domnul nostru, să fie slavă, măreţie, putere şi stăpânire, mai înainte de toţi vecii, şi acum şi în veci. Amin.

1. Ce aflăm din Scriptură despre locuinţa lui Dumnezeu? 1 Împăraţi 8:49; Psalmii 102:19. Cum să înţelegem ce ni se spune aici? Putem să înţelegem?

1 Imparati 8

49. ascultă din ceruri, din locul locuinţei Tale, rugăciunile şi cererile lor: şi fă-le dreptate;

Psalmii 102

19. Căci El priveşte din înălţimea sfinţeniei Lui; Domnul priveşte din ceruri pe pământ,
Trebuie să admitem că înţelegerea noastră asupra naturii Sale este limitată. El este spirit (Ioan 4:24) şi de aceea nicio clădire, oricât de impunătoare, nu Îl poate cuprinde (1 Împăraţi 8:27). Dar Biblia afirmă că cerul (Ioan 14:1-3) şi sanctuarul din cer sunt nişte locuri reale (Evrei 8:2), unde Dumnezeu poate fi văzut (Faptele 7:55,56; Apocalipsa 4:2,3). Pe această bază, credem că cerul şi sanctuarul din cer sunt locurile unde Dumnezeu Se întâlneşte cu făpturile pe care le-a creat.

Ioan 4

24. Dumnezeu este Duh; şi cine se închină Lui trebuie să I se închine în duh şi în adevăr.”

1 Imparati 8

27. Dar ce! Va locui oare cu adevărat Dumnezeu pe pământ? Iată că cerurile şi cerurile cerurilor nu pot să Te cuprindă: cu cât mai puţin Casa aceasta pe care Ţi-am zidit-o eu!

Ioan 14

1. Să nu vi se tulbure inima. Aveţi credinţă în Dumnezeu şi aveţi credinţă în Mine.
2. În casa Tatălui Meu sunt multe locaşuri. Dacă n-ar fi aşa, v-aş fi spus. Eu Mă duc să vă pregătesc un loc.
3. Şi după ce Mă voi duce şi vă voi pregăti un loc, Mă voi întoarce şi vă voi lua cu Mine, ca acolo unde sunt Eu, să fiţi şi voi.

Evrei 8

2. ca slujitor al Locului Preasfânt şi al adevăratului Cort, care a fost ridicat nu de un om, ci de Domnul.

Fapte 7

55. Dar Ştefan, plin de Duhul Sfânt, şi-a pironit ochii spre cer, a văzut slava lui Dumnezeu, şi pe Isus stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu;
56. şi a zis: „Iată, văd cerurile deschise, şi pe Fiul omului stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu.”

Apocalipsa 4

2. Numaidecât am fost răpit în Duhul. Şi iată că în cer era pus un scaun de domnie, şi pe scaunul acesta de domnie şedea Cineva.
3. Cel ce şedea pe el avea înfăţişarea unei pietre de jasp şi de sardiu; şi scaunul de domnie era înconjurat cu un curcubeu ca o piatră de smarald la vedere.

Locuinţa lui Dumnezeu este un subiect greu de înţeles sau de imaginat pentru noi. Dar Biblia ne spune că locuinţa Sa este reală. Ce putem face pentru a ne deprinde să avem încredere în tot ce ne învaţă Biblia, chiar dacă uneori ne este greu să înţelegem? De ce este important să învăţăm să avem încredere, chiar şi atunci când nu înţelegem?

*

************

STUDIUL BIBLIEI LA RÂND TRIMESTRUL IV

Psalmii 53

 
1. (Către mai marele cântăreţilor. De cântat pe flaut. O cântare a lui David.) Nebunul zice în inima lui: „Nu este Dumnezeu!” S-au stricat oamenii, au săvârşit fărădelegi urâte, nu este niciunul care să facă binele.
2. Dumnezeu Se uită de la înălţimea cerurilor peste fiii oamenilor, ca să vadă dacă este cineva care să fie priceput şi să caute pe Dumnezeu.
3. Dar toţi s-au rătăcit, toţi s-au stricat; nu este niciunul care să facă binele, niciunul măcar.
4. „Şi-au pierdut oare mintea cei ce săvârşesc nelegiuirea, de mănâncă pe poporul Meu cum mănâncă pâinea, şi nu cheamă pe Dumnezeu?”
5. Atunci vor tremura de spaimă, fără să fie vreo pricină de spaimă; Dumnezeu va risipi oasele celor ce tăbărăsc împotriva ta, îi vei face de ruşine, căci Dumnezeu i-a lepădat.
6. O! cine va face să pornească din Sion izbăvirea lui Israel? Când va aduce Dumnezeu înapoi pe prinşii de război ai poporului Său, Iacov se va înveseli, şi Israel se va bucura.
 
Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO