Studiul 1 – Trimestrul IV

Luni , 30 septembrie 2013

 

2. Citeşte Psalmii 47:6-9; 93:1,2; 103:19. Ce ne învaţă aceste texte despre Dumnezeu şi despre tronul Său („scaunul Său de domnie”)?

Psalmii 47

6. Cântaţi lui Dumnezeu, cântaţi! Cântaţi Împăratului nostru, cântaţi!
7. Căci Dumnezeu este Împărat peste tot pământul: cântaţi o cântare înţeleaptă!
8. Dumnezeu împărăţeşte peste neamuri, Dumnezeu şade pe scaunul Lui de domnie cel sfânt.
9. Domnitorii popoarelor se adună împreună cu poporul Dumnezeului lui Avraam; căci ale lui Dumnezeu sunt scuturile pământului: El este mai înalt şi mai presus de orice.

Psalmii 93

1. Domnul împărăţeşte îmbrăcat cu măreţie; Domnul este îmbrăcat şi încins cu putere: de aceea lumea este tare şi nu se clatină.
2. Scaunul Tău de domnie este aşezat din vremuri străvechi; Tu eşti din veşnicie!

Psalmii 103

19. Domnul Şi-a aşezat scaunul de domnie în ceruri, şi domnia Lui stăpâneşte peste tot.

În Biblie există mai multe viziuni despre tronul lui Dumnezeu. Cele mai multe dintre ele descriu un fel de „adunare cerească” pe care o conduce Dumnezeu, ca împărat. Un lucru interesant este că majoritatea viziunilor au legătură cu problemele de pe pământ, înfăţişându-L, de regulă, pe Dumnezeu ca intervenind sau vorbind în favoarea oamenilor neprihăniţi.

Toată Biblia Îl înfăţişează pe Dumnezeu ca Suveran al universului. Bunăoară, în cartea Psalmilor tema cel mai des întâlnită este stăpânirea Sa. El nu este împărat numai în cer, ci şi „împărat peste tot pământul” (Psalmii 47:7) şi nu va ocupa această poziţie doar cândva, în viitor, ci o ocupă deja aici şi acum (Psalmii 93:2).

Psalmii 47

7. Căci Dumnezeu este Împărat peste tot pământul: cântaţi o cântare înţeleaptă!

Psalmii 93

2. Scaunul Tău de domnie este aşezat din vremuri străvechi; Tu eşti din veşnicie!

Faptul că tronul lui Dumnezeu se află în cer are câteva implicaţii. Una dintre ele este aceea că Dumnezeu este independent de restului universului şi, în acelaşi timp, superior lui.

3. Citeşte Psalmii 89:14; 97:2. Ce ne învaţă aceste texte despre caracterul lui Dumnezeu şi despre modul Său de a stăpâni?

Psalmii 89

14. Dreptatea şi judecata sunt temelia scaunului Tău de domnie; bunătatea şi credincioşia sunt înaintea feţei Tale.

Psalmii 97

2. Norii şi negura Îl înconjoară, dreptatea şi judecata sunt temelia scaunului Său de domnie.

Stăpânirea lui Dumnezeu este caracterizată de neprihănire şi dreptate şi, deopotrivă, de dragoste şi de onestitate. Aceste calităţi morale descriu modul în care El intervine în lumea noastră şi subliniază poziţia Sa în întregul univers. Totodată, ele sunt însuşirile pe care El aşteaptă să le aibă şi poporul Său (Mica 6:8; compară cu Isaia 59:14). Ce privilegiu sfânt avem să manifestăm în viaţa noastră aceste calităţi!

Mica 6

8. Ţi s-a arătat, omule, ce este bine, şi ce alta cere Domnul de la tine decât să faci dreptate, să iubeşti mila şi să umbli smerit cu Dumnezeul tău?

Isaia 59

14. şi astfel izbăvirea s-a întors înapoi, şi mântuirea a stat deoparte; căci adevărul s-a poticnit în piaţa de obşte, şi neprihănirea nu poate să se apropie.

„După cum pământul, ascultând de legile naturale ale lui Dumnezeu, avea să rodească, producând comori de nepreţuit, la fel inima omului, ascultând de Legea Sa morală, avea să reflecte însuşirile caracterului Său.” – Ellen G. White, Căminul adventist, p. 144

Cum putem reflecta mai bine bunătatea, neprihănirea şi dreptatea într-o lume plină de răutate, fărădelege şi nedreptate? De ce este necesar să manifestăm aceste calităţi?

*

****************

STUDIUL BIBLIEI LA RÂND TRIMESTRUL IV

Psalmii 54

 
1. (Către mai marele cântăreţilor. De cântat cu instrumente cu corzi. O cântare a lui David. Făcută când au venit zifiţii să spună lui Saul: „Ştiţi că David şade ascuns printre noi?”) Scapă-mă, Dumnezeule, prin Numele Tău şi fă-mi dreptate, prin puterea Ta!
2. Ascultă-mi rugăciunea, Dumnezeule, ia aminte la cuvintele gurii mele.
3. Căci nişte străini s-au sculat împotriva mea, nişte oameni asupritori vor să-mi ia viaţa; ei nu se gândesc la Dumnezeu. – (Oprire)
4. Da, Dumnezeu este ajutorul meu, Domnul este sprijinul sufletului meu!
5. Răul se va întoarce asupra potrivnicilor mei; nimiceşte-i în credincioşia Ta!
6. Atunci Îţi voi aduce jertfe de bunăvoie, voi lăuda Numele Tău, Doamne, căci este binevoitor;
7. căci El mă izbăveşte din toate necazurile, şi cu ochii mei îmi văd împlinită dorinţa privitoare la vrăjmaşii mei.
 
Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO