Studiul 1 – Trimestrul IV

Sambata , 28 septembrie 2013

Soarele apune la ora 19:02

 

Pentru studiul din săptămâna aceasta, citeşte: Ieremia 23:23,24; Psalmii 11:4-7; 89:14; Apocalipsa 4 şi 5; Deuteronomul 25:1; Evrei 8:1,2.

Sabat după-amiază

Textul de memorat: „Ascultă din ceruri, din locul locuinţei Tale, rugăciunile şi cererile lor şi fă-le dreptate.” (1 Împăraţi 8:49)

„Unde locuieşte Dumnezeu?”

Această întrebare, deşi simplă, ne poate pune în încurcătură. Ea ar putea da naştere la întrebări şi mai dificile, precum: „Dacă Dumnezeu locuieşte într-un anumit loc, cum e posibil ca El să fie pretutindeni?” sau Are Dumnezeu nevoie de o locuinţă?”; „Dacă nu are nevoie de locuinţă, atunci de ce are totuşi o locuinţă?” sau „De ce are totuşi nevoie de ea?”.

Toate sunt întrebări bune şi, dacă ţinem cont de cât de limitată este cunoaşterea noastră (şi cât de multe sunt lucrurile pe care nu le ştim), răspunsul nu este uşor de dat.

În ciuda acestor limitări, putem avea un răspuns pe baza cunoştinţelor pe care le deţinem. Ca adventişti de ziua a şaptea, noi ştim din Biblie că Dumnezeu locuieşte în cer, ştim că, „de acolo, de sus”, El intervine în mod activ în favoarea noastră şi că sediul activităţii Sale este sanctuarul ceresc.

Scriptura afirmă clar: sanctuarul ceresc este un loc real, din care putem afla adevăruri importante despre caracterul şi despre lucrarea Dumnezeului nostru.

Săptămâna aceasta, ne propunem să ne îndreptăm atenţia spre sanctuarul ceresc şi spre lucrarea pe care Dumnezeu o îndeplineşte acolo pentru noi, întrucât ceea ce face El în sanctuar este într-adevăr în favoarea noastră.

*

***************

STUDIUL BIBLIEI LA RÂND TRIMESTRUL IV

Psalmii 52

 
1. (Către mai marele cântăreţilor. O cântare a lui David. Făcută cu prilejul celor spuse de Doeg, edomitul, lui Saul, când zicea: „David s-a dus în casa lui Ahimelec”.) Pentru ce te făleşti cu răutatea ta, asupritorule? Bunătatea lui Dumnezeu ţine în veci.
2. Limba ta nu născoceşte decât răutate, ca un brici ascuţit, viclean ce eşti!
3. Tu iubeşti mai degrabă răul decât binele, mai degrabă minciuna decât adevărul. – (Oprire)
4. Tu iubeşti numai cuvinte nimicitoare, limbă înşelătoare!
5. De aceea şi Dumnezeu te va doborî pe vecie, te va apuca şi te va ridica din cortul tău, şi te va dezrădăcina din pământul celor vii. – (Oprire)
6. Cei fără prihană vor vedea lucrul acesta, se vor teme şi vor râde de el, zicând:
7. „Iată omul care nu lua ca ocrotitor pe Dumnezeu, ci se încredea în bogăţiile lui cele mari şi se bizuia pe răutatea lui.”
8. Dar eu sunt în Casa lui Dumnezeu ca un măslin verde, mă încred în bunătatea lui Dumnezeu, în veci de veci.
9. Te voi lăuda totdeauna, pentru că ai lucrat; şi, în faţa copiilor Tăi, voi nădăjdui în Numele Tău, căci este binevoitor.
 
Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO