Studiul 13 – Trimestrul III

Vineri , 27 septembrie 2013

Soarele apune la ora 19:04

 

„Solia va fi transmisă nu atât de mult prin argumente, cât prin convingerea profundă produsă de Duhul lui Dumnezeu. Argumentele au fost prezentate. Sămânţa a fost semănată, iar acum va răsări şi va aduce rod. Publicaţiile distribuite de misionari şi-au exercitat influenţa, totuşi mulţi a căror minte a fost impresionată au fost împiedicaţi să înţeleagă pe deplin adevărul sau să-i dea ascultare. Acum, razele de lumină pătrund pretutindeni, adevărul este văzut cu claritate, iar copiii sinceri ai lui Dumnezeu rup legăturile care i-au ţinut strâns. Relaţiile de familie şi legătura cu biserica nu-i mai pot trage înapoi acum. Adevărul este mai valoros pentru ei decât orice. În ciuda forţelor unite împotriva adevărului, un mare număr de oameni vor lua poziţie de partea Domnului.” – Ellen G. White, Tragedia veacurilor, p. 612

Întrebări pentru discuţie

1. În paragraful de mai sus, Ellen White scrie: „Mesajul va fi transmis nu atât de mult prin argumente, cât prin convingerea profundă produsă de Duhul lui Dumnezeu.” Discutaţi în cadrul grupei despre semnificaţia acestei afirmaţii. Ce nu înseamnă ea? În definitiv, mesajul nostru este unul foarte logic şi foarte corect şi se sprijină pe nişte argumente foarte puternice. Cum să înţelegem atunci afirmaţia de mai sus?

2. Ce aplicaţie spirituală au făgăduinţele date de Dumnezeu poporului Său din Vechiul Testament în dreptul bisericii Sale de astăzi? Deuteronomul 11:13-18; Osea 6:1-3; 10:12.

Deuteronomul 11

13. Dacă veţi asculta de poruncile mele pe care vi le dau astăzi, dacă veţi iubi pe Domnul Dumnezeul vostru şi dacă-I veţi sluji din toată inima voastră şi din tot sufletul vostru,
14. El va da ţării voastre ploaie la vreme, ploaie timpurie şi ploaie târzie, şi-ţi vei strânge grâul, mustul şi untdelemnul;
15. de asemenea, va da iarbă în câmpiile tale pentru vite, şi vei mânca şi te vei sătura.
16. Vedeţi să nu vi se amăgească inima şi să vă abateţi, ca să slujiţi altor dumnezei şi să vă închinaţi înaintea lor.
17. Căci atunci Domnul S-ar aprinde de mânie împotriva voastră; ar închide cerurile şi n-ar mai fi ploaie; pământul nu şi-ar mai da roadele şi aţi pieri curând din ţara aceea bună pe care v-o dă Domnul.
18. Puneţi-vă, dar, în inimă şi în suflet aceste cuvinte pe care vi le spun. Să le legaţi ca un semn de aducere aminte pe mâinile voastre şi să fie ca nişte fruntare între ochii voştri.

Osea 6

1. „Veniţi să ne întoarcem la Domnul! Căci El ne-a sfâşiat, dar tot El ne va vindeca; El ne-a lovit, dar tot El ne va lega rănile.
2. El ne va da iarăşi viaţa în două zile; a treia zi ne va scula, şi vom trăi înaintea Lui.
3. Să cunoaştem, să căutăm să cunoaştem pe Domnul! Căci El Se iveşte ca zorile dimineţii şi va veni la noi ca o ploaie, ca ploaia de primăvară care udă pământul!”

Osea 10

12. Semănaţi potrivit cu neprihănirea, şi veţi secera potrivit cu îndurarea. Desţeleniţi-vă un ogor nou! Este vremea să căutaţi pe Domnul, ca să vină şi să vă plouă mântuire.

3. Dr. Stephen Hawking, unul dintre cei mai mari oameni de ştiinţă ai lumii, a declarat că ideea existenţei unei vieţi după moarte este „o poveste pentru cei speriaţi de întuneric”. Ce ne spune această declaraţie despre cât de important şi plin de speranţă este mesajul nostru pentru o lume care nu-L cunoaşte pe Dumnezeu şi nici dragostea Sa?

4. Noi nu ştim când va veni Isus, dar vrem să vină ca să pună capăt acestei lumi bolnave de păcat şi să inaugureze o lume nouă. Din acest motiv, credem că reforma şi redeşteptarea sunt esenţiale pentru noi, ca popor. Tot din acest motiv, conducătorii bisericii fac apel la redeşteptare şi la reformă. Dar ele nu se vor realiza decât prin lucrarea Duhului Sfânt în inimile noastre, iar Duhul Sfânt nu va putea lucra la inimile noastre până când nu vom lua decizia conştientă de a ne preda cu totul lui Dumnezeu. În ce măsură ne încurajăm unii pe alţii să ne pregătim pentru lucrarea Duhului Sfânt în viaţa noastră?

*

**********

STUDIUL BIBLIEI LA RÂND TRIMESTRUL III

Psalmii 51

 
1. (Către mai marele cântăreţilor. Un psalm al lui David. Făcut când a venit la el prorocul Natan, după ce intrase David la Bat-Şeba.) Ai milă de mine, Dumnezeule, în bunătatea Ta! După îndurarea Ta cea mare, şterge fărădelegile mele!
2. Spală-mă cu desăvârşire de nelegiuirea mea şi curăţă-mă de păcatul meu!
3. Căci îmi cunosc bine fărădelegile, şi păcatul meu stă necurmat înaintea mea.
4. Împotriva Ta, numai împotriva Ta, am păcătuit şi am făcut ce este rău înaintea Ta; aşa că vei fi drept în hotărârea Ta şi fără vină în judecata Ta.
5. Iată că sunt născut în nelegiuire, şi în păcat m-a zămislit mama mea.
6. Dar Tu ceri ca adevărul să fie în adâncul inimii: fă, dar, să pătrundă înţelepciunea înăuntrul meu!
7. Curăţă-mă cu isop, şi voi fi curat; spală-mă, şi voi fi mai alb decât zăpada.
8. Fă-mă să aud veselie şi bucurie, şi oasele pe care le-ai zdrobit Tu, se vor bucura.
9. Întoarce-Ţi privirea de la păcatele mele, şterge toate nelegiuirile mele!
10. Zideşte în mine o inimă curată, Dumnezeule, pune în mine un duh nou şi statornic!
11. Nu mă lepăda de la faţa Ta şi nu lua de la mine Duhul Tău cel Sfânt.
12. Dă-mi iarăşi bucuria mântuirii Tale şi sprijină-mă cu un duh de bunăvoinţă!
13. Atunci voi învăţa căile Tale pe cei ce le calcă, şi păcătoşii se vor întoarce la Tine.
14. Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele! Izbăveşte-mă de vina sângelui vărsat, şi limba mea va lăuda îndurarea Ta.
15. Doamne, deschide-mi buzele, şi gura mea va vesti lauda Ta.
16. Dacă ai fi voit jertfe, Ţi-aş fi adus: dar Ţie nu-Ţi plac arderile de tot.
17. Jertfele plăcute lui Dumnezeu sunt un duh zdrobit: Dumnezeule, Tu nu dispreţuieşti o inimă zdrobită şi mâhnită.
18. În îndurarea Ta, varsă-Ţi binefacerile asupra Sionului şi zideşte zidurile Ierusalimului!
19. Atunci vei primi jertfe neprihănite, arderi de tot şi jertfe întregi; atunci se vor aduce pe altarul Tău viţei.
 
Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO