Ploaia timpurie şi ploaia târzie

 

Studiul 13 – Trimestrul III

Luni , 23 septembrie 2013

 

Şi în Vechiul, şi în Noul Testament, apa este folosită ca simbol pentru Duhul Sfânt. Profetul Isaia consemnează astfel o făgăduinţă a Domnului: Căci voi turna ape peste pământul însetat…, voi turna Duhul Meu peste sămânţa ta” (Isaia 44:3). El utilizează aici paralelismul, un procedeu literar ebraic în care a doua frază dintr-un pasaj lămureşte înţelesul primei fraze. De asemenea, simbolismul apei apare la profetul Ioel. Dumnezeu promite să ude câmpiile ţării şi apoi declară: „După aceea, voi turna Duhul Meu peste orice făptură” (Ioel 2:28). Şi Domnul Isus foloseşte simbolismul apei cu referire la Duhul Sfânt (Ioan 7:37-39).

Ioan 7

37. În ziua de pe urmă, care era ziua cea mare a praznicului, Isus a stat în picioare şi a strigat: „Dacă însetează cineva, să vină la Mine şi să bea.
38. Cine crede în Mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura.”
39. Spunea cuvintele acestea despre Duhul pe care aveau să-L primească cei ce vor crede în El. Căci Duhul Sfânt încă nu fusese dat, fiindcă Isus nu fusese încă proslăvit.

2. Ce simboluri ale Duhului Sfânt apar în Ioel 2:21-24. 28-32 şi Iacov 5:7,8? Cum putem afla care este semnificaţia lor?

Ioel 2

21. Nu te teme, pământule, ci bucură-te şi înveseleşte-te, căci Domnul face lucruri mari!
22. Nu vă temeţi, fiare de pe câmp, căci izlazurile pustiului iarăşi vor înverzi, pomii îşi vor da roadele, smochinul şi viţa îşi vor da rodul lor.
23. Şi voi, copii ai Sionului, bucuraţi-vă şi înveseliţi-vă în Domnul Dumnezeul vostru, căci El vă va da ploaie la vreme, vă va trimite ploaie timpurie şi târzie, ca odinioară.
24. Ariile se vor umple de grâu, vor geme tocitoarele şi teascurile de must şi de untdelemn,
28. După aceea voi turna Duhul Meu peste orice făptură; fiii şi fiicele voastre vor proroci, bătrânii voştri vor visa vise, şi tinerii voştri vor avea vedenii.
29. Chiar şi peste robi şi peste roabe voi turna Duhul Meu în zilele acelea.
30. Voi face să se vadă semne în ceruri şi pe pământ: sânge, foc şi stâlpi de fum;
31. soarele se va preface în întuneric, şi luna, în sânge, înainte de a veni ziua Domnului, ziua aceea mare şi înfricoşată.
32. Atunci oricine va chema Numele Domnului va fi mântuit. Căci mântuirea va fi pe muntele Sionului şi la Ierusalim, cum a făgăduit Domnul, şi între cei rămaşi pe care-i va chema Domnul.

Iacov 5

8. Fiţi şi voi îndelung răbdători, întăriţi-vă inimile, căci venirea Domnului este aproape.
9. Nu vă plângeţi unii împotriva altora, fraţilor, ca să nu fiţi judecaţi: iată că Judecătorul este chiar la uşă.

În vremurile biblice, însămânţarea şi aratul începeau în octombrie, după căderea ploilor timpurii, care făceau ca sămânţa să germineze şi ajutau lăstarii să răsară. Ploaia târzie venea la sfârşitul primăverii, ajutând la coacerea grânelor. Secerişul avea loc primăvara, iar strângerea fructelor, vara şi toamna.

Dumnezeu foloseşte simbolismul ploii târzii şi timpurii cu două sensuri. Ploaia timpurie a Duhului Sfânt a căzut peste ucenici la Cincizecime, în scopul lansării misiunii creştine. Ploaia târzie va fi revărsată peste biserica de la sfârşitul timpului, în scopul încheierii lucrării Sale pe pământ. Pe de altă parte, termenul „ploaie timpurie” se referă la lucrarea zilnică a Duhului lui Dumnezeu de convingere, de instruire, de călăuzire şi de împuternicire a fiecărui credincios. Termenul „ploaia târzie” descrie înzestrarea specială oferită de Duhul Sfânt bisericii înainte de revenirea Domnului Hristos.

„Sub simbolul ploii timpurii şi târzii, care cade în ţările Orientului la vremea semănatului şi a seceratului, profeţii evrei au prevestit revărsarea darului spiritual asupra bisericii lui Dumnezeu într-o măsură extraordinară. Revărsarea Duhului Sfânt în zilele apostolilor a fost începutul ploii timpurii şi rezultatele ei au fost minunate. […] Dar, în preajma încheierii secerişului pământului, este făgăduită o revărsare deosebită a harului spiritual care va pregăti biserica pentru venirea Fiului omului. Această revărsare a Duhului este asemănată cu căderea ploii târzii şi, în vederea acestei înnoite puteri, creştinii trebuie să înalţe cererile lor la Domnul secerişului «în timpul ploii târzii».” – Ellen G. White, Faptele apostolilor, p. 54, 55

*

**********

STUDIUL BIBLIEI LA RÂND TRIMESTRUL III

Psalmii 47

 
1. (Către mai marele cântăreţilor. Un psalm făcut de fiii lui Core.) Bateţi din palme toate popoarele! Înălţaţi lui Dumnezeu strigăte de bucurie!
2. Căci Domnul, Cel Preaînalt, este înfricoşat: El este Împărat mare peste tot pământul.
3. El ne supune popoarele, El pune neamurile sub picioarele noastre.
4. El ne alege moştenirea, slava lui Iacov, pe care-l iubeşte. – (Oprire)
5. Dumnezeu Se suie în mijlocul strigătelor de biruinţă, Domnul înaintează în sunetul trâmbiţei.
6. Cântaţi lui Dumnezeu, cântaţi! Cântaţi Împăratului nostru, cântaţi!
7. Căci Dumnezeu este Împărat peste tot pământul: cântaţi o cântare înţeleaptă!
8. Dumnezeu împărăţeşte peste neamuri, Dumnezeu şade pe scaunul Lui de domnie cel sfânt.
9. Domnitorii popoarelor se adună împreună cu poporul Dumnezeului lui Avraam; căci ale lui Dumnezeu sunt scuturile pământului: El este mai înalt şi mai presus de orice.
 
Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO