Studiul 11 –  Trimestrul III

Luni , 9 septembrie 2013

 

Unii părinţi sunt îngrijoraţi de paginile pe care copiii lor le vizitează pe internet şi au instalat diferite programe de filtrare care blochează accesarea anumitor site-uri. Alţii procedează la fel şi cu canalele de televiziune. Scopul acestor „filtre electronice” este acela de a permite accesul numai la anumite pagini sau canale. Şi Dumnezeu ne-a pus la dispoziţie un „filtru spiritual” special proiectat ca să permită să intre în mintea noastră numai acele lucruri care ne vor consolida experienţa cu Domnul Isus.

2. Ce instrucţiuni practice le oferă Pavel fraţilor săi de credinţă, instrucţiuni care să acţioneze ca un filtru împotriva influenţelor dăunătoare ale răului? Cum putem aplica aceste criterii de selecţie la emisiunile TV, paginile de internet şi DVD-urile pe care le vizionăm de obicei? Filipeni 4:7,8; Romani 12:2.

Filipeni 4

7. Şi pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile şi gândurile în Hristos Isus.
8. Încolo, fraţii mei, tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună şi orice laudă, aceea să vă însufleţească.

Romani 12

2. Să nu vă potriviţi chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceţi, prin înnoirea minţii voastre, ca să puteţi deosebi bine voia lui Dumnezeu: cea bună, plăcută şi desăvârşită.

Aceasta este realitatea: este imposibil să ne formăm gânduri spirituale profunde dacă ne hrănim mintea cu violenţă, imoralitate, lăcomie şi materialism. Se ştie că simţurile sunt porţile de acces la mintea omului. Când este bombardată cu scenele provocatoare din peliculele hollywoodiene, gândirea este modelată după aceste experienţe şi nu după principiile din Cuvântul lui Dumnezeu. Producătorii media cheltuiesc milioane de dolari pentru a ne manipula emoţiile, pentru a ne influenţa gândirea şi pentru a ne modela valorile. Putem avea certitudinea că aceşti guru ai industriei divertismentului nu se întreabă dacă producţiile lor pot să îi pregătească pe oameni pentru revenirea iminentă a Domnului Isus. În general, motivaţia lor principală este profitul. Creştinii adventişti de ziua a şaptea care se pregătesc pentru a doua venire a lui Hristos ar trebui să se gândească bine înainte de a-şi sacrifica sufletul pe altarul divertismentului.

În Milano, Italia, există o biserică impunătoare care are trei uşi mari din lemn. Deasupra uşii din stânga sunt gravate următoarele cuvinte: „Tot ce oferă plăcere durează o clipă.” Deasupra uşii din dreapta, sunt gravate alte cuvinte: „Tot ce produce suferinţă durează o clipă.” Iar deasupra porţii din mijloc e
scris cu litere mari: „Numai ce este veşnic durează veşnic.” Întreabă-te: Cât de des te gândeşti la lucrurile veşnice? Reflectă deciziile tale aceste gânduri?

*******

STUDIUL BIBLIEI LA RÂND TRIMESTRUL III

Psalmii 33

 
1. Neprihăniţilor, bucuraţi-vă în Domnul! Oamenilor fără prihană le şade bine cântarea de laudă.
2. Lăudaţi pe Domnul cu harpa, lăudaţi-L cu lăuta cu zece corzi.
3. Cântaţi-I o cântare nouă! Faceţi să răsune corzile şi glasurile voastre!
4. Căci cuvântul Domnului este adevărat, şi toate lucrările Lui se împlinesc cu credincioşie.
5. El iubeşte dreptatea şi neprihănirea; bunătatea Domnului umple pământul.
6. Cerurile au fost făcute prin cuvântul Domnului, şi toată oştirea lor prin suflarea gurii Lui.
7. El îngrămădeşte apele mării într-un morman şi pune adâncurile în cămări.
8. Tot pământul să se teamă de Domnul! Toţi locuitorii lumii să tremure înaintea Lui!
9. Căci El zice şi se face; porunceşte, şi ce porunceşte ia fiinţă.
10. Domnul răstoarnă sfaturile neamurilor, zădărniceşte planurile popoarelor.
11. Dar sfaturile Domnului dăinuie pe vecie, şi planurile inimii Lui, din neam în neam.
12. Ferice de poporul al cărui Dumnezeu este Domnul! Ferice de poporul pe care Şi-l alege El de moştenire!
13. Domnul priveşte din înălţimea cerurilor şi vede pe toţi fiii oamenilor.
14. Din locaşul locuinţei Lui, El priveşte pe toţi locuitorii pământului.
15. El le întocmeşte inima la toţi şi ia aminte la toate faptele lor.
16. Nu mărimea oştirii scapă pe împărat, nu mărimea puterii izbăveşte pe viteaz;
17. calul nu poate da chezăşia biruinţei, şi toată vlaga lui nu dă izbăvirea.
18. Iată, ochiul Domnului priveşte peste cei ce se tem de El, peste cei ce nădăjduiesc în bunătatea Lui,
19. ca să le scape sufletul de la moarte şi să-i ţină cu viaţă în mijlocul foametei.
20. Sufletul nostru nădăjduieşte în Domnul; El este ajutorul şi scutul nostru.
21. Da, inima noastră îşi găseşte bucuria în El, căci avem încredere în Numele Lui cel sfânt.
22. Doamne, fie îndurarea Ta peste noi după cum o nădăjduim noi de la Tine!
 
Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO