Studiul 11 – Trimestrul III

Duminică , 8 septembrie 2013

 

Gândurile ne determină comportamentul. Dar şi reversul este adevărat: acţiunile repetate ne influenţează gândirea. Când creştinul devine o „făptură nouă”, vechile modele de gândire sunt înlocuite cu altele noi (2 Corinteni 5:17).

2 Corinteni 5

17. Căci, dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus: iată că toate lucrurile s-au făcut noi.

Velele sunt o bună ilustraţie în acest sens. Ele sunt ridicate în momentul în care ambarcaţiunea porneşte într-o călătorie pe mare, asigurând deplasarea sub acţiunea vântului. Dar ele trebuie reglate mereu pentru a menţine cursul dorit, altfel ambarcaţiunea îşi poate schimba direcţia foarte rapid. La fel ca velele, gândurile dau direcţie vieţii spirituale. De aceea, apostolul Pavel îi îndeamnă pe creştini să se gândească la lucrurile de sus. Mintea noastră se formează prin ceea ce punem în ea; gândirea noastră este modelată de subiectele asupra cărora zăbovim.

1. Ce minune se produce în viaţa noastră atunci când privim la slava lui Dumnezeu descoperită în Cuvântul Său? 2 Corinteni 3:18

2 Corinteni 3

18. Noi toţi privim cu faţa descoperită, ca într-o oglindă, slava Domnului, şi suntem schimbaţi în acelaşi chip al Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului.

Când privim la Domnul Isus, aşa cum este El descoperit în Cuvântul Său, suntem schimbaţi. Gândurile vechi sunt înlocuite cu gânduri noi. Privind la El, devenim tot mai asemenea Lui. „Este o lege atât a intelectului, cât şi a spiritualităţii umane aceea că, privind, suntem schimbaţi. Mintea se adaptează treptat la subiectele cu care este hrănită, fiind absorbită de lucrurile pe care este obişnuită să le îndrăgească şi să le respecte. Omul nu se va ridica niciodată mai presus de idealul lui de puritate, bunătate sau adevăr. Dacă eul este standardul lui cel mai înalt, niciodată nu va ajunge la ceva mai nobil, ci mai degrabă se va scufunda din ce în ce mai mult. Numai harul lui Dumnezeu are putere să-l înalţe pe om. Lăsat singur, direcţia lui este inevitabil în jos.” – Ellen G. White, Tragedia veacurilor, p. 555

Reforma înseamnă să privim la Domnul Isus şi să ne umplem mintea cu gânduri despre El. Caracterul şi modul Său de a trăi ne vor modela gândirea şi ne vor ghida acţiunile. Când contemplăm viaţa Sa, suntem înălţaţi la un standard mai înalt decât respectarea rigidă a regulilor. Dacă privim la El, nu putem rămâne în vechea noastră stare. Când avem gândurile Sale, avem o singură dorinţă: să facem voia Sa.

Ce sfat i-ai da cuiva care îţi mărturiseşte că nu ştie cum să Îl aşeze pe Isus pe primul loc în gândirea sa? Ce înţelege Biblia prin cuvintele „noi toţi privim… slava Domnului”?

*******

STUDIUL BIBLIEI LA RÂND TRIMESTRUL III

Psalmii 32

 
1. (Un psalm al lui David. O cântare.) Ferice de cel cu fărădelegea iertată şi de cel cu păcatul acoperit!
2. Ferice de omul căruia nu-i ţine în seamă Domnul nelegiuirea şi în duhul căruia nu este viclenie!
3. Câtă vreme am tăcut, mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate.
4. Căci zi şi noapte mâna Ta apăsa asupra mea; mi se usca vlaga cum se usucă pământul de seceta verii. (Oprire)
5. Atunci Ţi-am mărturisit păcatul meu şi nu mi-am ascuns fărădelegea. Am zis: „Îmi voi mărturisi Domnului fărădelegile!” Şi Tu ai iertat vina păcatului meu. (Oprire)
6. De aceea orice om evlavios să se roage Ţie la vreme potrivită! Şi, chiar de s-ar vărsa ape mari, pe el nu-l vor atinge deloc.
7. Tu eşti ocrotirea mea, Tu mă scoţi din necaz, Tu mă înconjori cu cântări de izbăvire. (Oprire)
8. „Eu – zice Domnul – te voi învăţa şi-ţi voi arăta calea pe care trebuie s-o urmezi, te voi sfătui şi voi avea privirea îndreptată asupra ta.”
9. Nu fiţi ca un cal sau ca un catâr fără pricepere, pe care-i struneşti cu un frâu şi o zăbală cu care-i legi, ca să nu se apropie de tine.
10. De multe dureri are parte cel rău, dar cel ce se încrede în Domnul este înconjurat cu îndurarea Lui.
11. Neprihăniţilor, bucuraţi-vă în Domnul şi înveseliţi-vă! Scoateţi strigăte de bucurie, toţi cei cu inima fără prihană!
 

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO