Studiul 11 – Trimestrul III

Sâmbătă , 7 septembrie 2013

Soarele apune la ora 19:41

 

Pentru studiul din săptămâna aceasta, citeşte: Coloseni 3:1-4; 2 Corinteni 3:17,18; 10:3-5; Romani 12:2-3; Ioan 10:10; Matei 5:13-15.

Sabat după-amiază

Text de memorat: „Dacă, deci, aţi înviat împreună cu Hristos, să umblaţi după lucrurile de sus, unde Hristos şade la dreapta lui Dumnezeu. Gândiţi-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ.” (Coloseni 3:1,2)

Lui Isaac Watts îi sunt atribuite peste şapte sute cincizeci de imnuri, dintre care multe sunt intonate astăzi de mii de creştini. Într-o ocazie, a fost organizată în Londra o festivitate în onoarea sa. Oamenii se înghesuiau pe străzi ca să-l vadă pe acest om celebru. La un moment dat, trăsura în care se afla Watts a trecut prin dreptul unui balcon plin cu oameni care priveau. O doamnă aflată acolo, uimită de faptul că un bărbat atât de scund şi de încovoiat de vârstă a reuşit să scrie nişte imnuri atât de frumoase, a strigat contrariată: „Ce, tu eşti Isaac Watts?” Watts i-a făcut semn vizitiului să oprească, s-a ridicat în picioare, a luat o postură impozantă şi a exclamat: „Doamnă, chiar dacă aş fi atât de mare, încât să ajung cu mâinile până la poli sau să cuprind pământul în braţe, tot mintea ar avea cea mai mare însemnătate, căci măsura omului este dată de mintea lui!”

Isaac Watts avea dreptate. Mintea dă măsura omului, iar reforma începe în minte. Dacă există o reformă la nivelul gândirii, atunci va exista o reformă şi la nivelul acţiunilor. Reforma se produce pe măsură ce Duhul Sfânt aduce gândurile noastre în armonie cu gândurile Domnului Hristos. Abia de-atunci încolo putem vorbi de altfel de fapte.

*******

STUDIUL BIBLIEI LA RÂND TRIMESTRUL III

Psalmii 31

 
1. (Către mai marele cântăreţilor. Un psalm al lui David.) Doamne, în Tine mă încred: să nu fiu dat de ruşine niciodată. Izbăveşte-mă, în dreptatea Ta!
2. Pleacă-Ţi urechea spre mine, grăbeşte de-mi ajută! Fii pentru mine o stâncă ocrotitoare, o cetăţuie unde să-mi găsesc scăparea!
3. Căci Tu eşti stânca mea, cetăţuia mea, şi, pentru Numele Tău, mă vei povăţui şi mă vei călăuzi.
4. Scoate-mă din laţul pe care mi l-au întins vrăjmaşii. Căci Tu eşti ocrotitorul meu!
5. În mâinile Tale îmi încredinţez duhul: Tu mă vei izbăvi, Doamne Dumnezeule adevărat!
6. Eu urăsc pe cei ce se lipesc de idoli deşerţi, şi mă încred în Domnul.
7. Fă-mă să mă înveselesc şi să mă bucur de îndurarea Ta, căci vezi ticăloşia mea, ştii neliniştea sufletului meu
8. şi nu mă vei da în mâinile vrăjmaşului, ci îmi vei pune picioarele la loc larg.
9. Ai milă de mine, Doamne, căci sunt în strâmtorare: faţa, sufletul şi trupul mi s-au topit de întristare;
10. mi se sfârşeşte viaţa în durere, şi anii în suspine. Mi s-au sleit puterile din pricina fărădelegii mele şi-mi putrezesc oasele!
11. Din pricina potrivnicilor mei, am ajuns de ocară, de mare ocară pentru vecinii mei, şi de groază pentru prietenii mei; cei ce mă văd pe uliţă fug de mine.
12. Sunt uitat de inimi ca un mort, am ajuns ca un vas sfărâmat.
13. Aud vorbele rele ale multora, văd spaima care domneşte împrejur, când se sfătuiesc ei împreună împotriva mea şi uneltesc să-mi ia viaţa.
14. Dar eu mă încred în Tine, Doamne, şi zic: „Tu eşti Dumnezeul meu!”
15. Soarta mea este în mâna Ta; scapă-mă de vrăjmaşii şi de prigonitorii mei!
16. Fă să lumineze faţa Ta peste robul Tău, scapă-mă, prin îndurarea Ta!
17. Doamne, să nu rămân de ruşine când Te chem. Ci să rămână de ruşine cei răi, şi ei să se coboare muţi în Locuinţa morţilor!
18. Să amuţească buzele mincinoase, care vorbesc cu îndrăzneală, cu trufie şi dispreţ împotriva celui neprihănit!
19. O, cât de mare este bunătatea Ta, pe care o păstrezi pentru cei ce se tem de Tine şi pe care o arăţi celor ce se încred în Tine, în faţa fiilor oamenilor!
20. Tu îi ascunzi la adăpostul feţei Tale de cei ce-i prigonesc, îi ocroteşti în cortul Tău de limbile care-i clevetesc.
21. Binecuvântat să fie Domnul, căci Şi-a arătat în chip minunat îndurarea faţă de mine: parc-aş fi fost într-o cetate întărită.
22. În pornirea mea nechibzuită ziceam: „Sunt izgonit dinaintea Ta!” Dar Tu ai auzit glasul rugăciunilor mele, când am strigat spre Tine.
23. Iubiţi, dar, pe Domnul, toţi cei iubiţi de El. Căci Domnul păzeşte pe cei credincioşi, şi pedepseşte aspru pe cei mândri.
24. Fiţi tari şi îmbărbătaţi-vă inima, toţi cei ce nădăjduiţi în Domnul!
 
Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO