Studiul 3 – Trimestrul III

Vineri , 19 iulie 2013

Soarele apune la ora 20:54

 

„«La Lege şi la mărturie! Căci, dacă nu vor vorbi aşa, nu vor mai răsări zorile pentru poporul acesta» (Isaia 8:20). Copiii lui Dumnezeu sunt îndrumaţi către Scriptură ca apărare împotriva influenţei învăţătorilor falşi şi a puterii amăgitoare a spiritelor întunericului. Satana foloseşte toate mijloacele posibile pentru a-i împiedica pe oameni să cunoască Biblia, deoarece declaraţiile ei clare demască minciunile lui. Ori de câte ori are loc o revigorare a lucrării lui Dumnezeu, el porneşte într-o acţiune şi mai intensă. În prezent, el depune toate eforturile pentru bătălia finală împotriva lui Hristos şi a urmaşilor Săi. Ultima mare înşelăciune se va desfăşura curând în faţa ochilor noştri, când antihristul va face minuni. Contrafacerea se va asemăna atât de mult cu adevărul, încât, fără ajutorul Sfintelor Scripturi, va fi imposibil să se facă deosebire între ele. Orice afirmaţie şi orice minune trebuie să fie verificate cu Biblia.

Cei care se străduiesc să respecte toate poruncile lui Dumnezeu vor întâmpina opoziţie şi batjocură şi vor rezista numai prin puterea lui Dumnezeu. Pentru a trece de încercarea care le stă în faţă, ei trebuie să înţeleagă voia lui Dumnezeu aşa cum este prezentată în Cuvântul Său. Ei Îl pot cinsti numai dacă au o concepţie corectă despre caracterul, guvernarea şi planurile Sale şi dacă acţionează în armonie cu ele. Numai cei care şi-au fortificat mintea cu adevărurile Bibliei vor rezista în marele conflict final.” – Ellen G. White, Tragedia veacurilor, p. 593, 594

Întrebări pentru discuţie

1. Citeşte cu atenţie pasajul de mai sus. Ce rol îi atribuie Ellen White Cuvântului lui Dumnezeu, în special în zilele din urmă şi împotriva amăgirilor finale? Meditează la implicaţiile afirmaţiei: „Contrafacerea se va asemăna atât de mult cu adevărul, încât, fără ajutorul Sfintelor Scripturi, va fi imposibil să se facă deosebire între ele.” Ce ne spune aceasta despre verificarea adevărului prin experienţa şi simţămintele personale?

2. În studiu, s-a făcut referire la Iacov 1:22, unde suntem îndemnaţi să fim „împlinitori ai Cuvântului”. Ce înseamnă aceasta? De ce este esenţial să fim împlinitori ai Cuvântului dacă ne dorim să cunoaştem redeşteptarea spirituală în viaţa noastră? De ce este mult mai uşor să citeşti despre credinţă, să îi înveţi pe alţii despre credinţă şi să vorbeşti despre credinţă decât să trăieşti credinţa în mod efectiv? Gândeşte-te: În ce măsură eşti un împlinitor al Cuvântului?

==============================================================================

STUDIUL BIBLIEI LA RÂND TRIMESTRUL II

Iov 23

1. Iov a luat cuvântul şi a zis:
2. „Şi acum plângerea mea este tot o răzvrătire. Dar suferinţa îmi înăbuşe suspinele.
3. Oh! Dacă aş şti unde să-L găsesc, dacă aş putea să ajung până la scaunul Lui de domnie,
4. mi-aş apăra pricina înaintea Lui, mi-aş umple gura cu dovezi.
5. Aş şti ce poate să răspundă, aş vedea ce are să-mi spună.
6. Şi-ar întrebuinţa El toată puterea ca să lupte împotriva mea? Nu; ci m-ar asculta negreşit.
7. Doar un om fără prihană ar vorbi cu El, şi aş fi iertat pentru totdeauna de Judecătorul meu.
8. Dar, dacă mă duc la răsărit, nu este acolo; dacă mă duc la apus, nu-L găsesc:
9. dacă are treabă la miazănoapte, nu-L pot vedea; dacă Se ascunde la miazăzi, nu-L pot descoperi.
10. Dar El ştie ce cale am urmat; şi, dacă m-ar încerca, aş ieşi curat ca aurul.
11. Piciorul meu s-a ţinut de paşii Lui; am ţinut calea Lui şi nu m-am abătut de la ea.
12. N-am părăsit poruncile buzelor Lui; mi-am plecat voia la cuvintele gurii Lui.
13. Dar hotărârea Lui este luată, cine I se va împotrivi? Ce-I doreşte sufletul, aceea face.
14. El Îşi va împlini dar planurile faţă de mine şi va mai face şi multe altele.
15. De aceea tremur înaintea Lui, şi când mă gândesc la lucrul acesta, mă tem de El.
16. Dumnezeu mi-a tăiat inima, Cel Atotputernic m-a umplut de groază.
17. Căci nu întunericul durerii mele mă nimiceşte, nici negura în care sunt înfăşurat.

 

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO