Studiul 2 – Trimestrul III

Vineri , 12 iulie 2013

Soarele apune la ora 20:59

 

„Adu înaintea lui Dumnezeu nevoile, bucuriile, necazurile, grijile şi temerile tale. Tu nu Îl vei putea face să Se simtă împovărat, nici nu Îl vei face să Se simtă obosit. Dacă El ţine socoteală până şi de perii capului tău, atunci nu va rămâne indiferent faţă de nevoile copiilor Săi. «Domnul este plin de milă şi de îndurare» (Iacov 5:11). Inima Sa iubitoare este mişcată de necazurile noastre şi El ne ascultă când Îi vorbim despre ele. Să aducem la El orice dificultate cu care ne confruntăm. Nimic nu este prea greu pentru El, deoarece El ţine lumile şi guvernează toate lucrările universului. Nimic din ceea ce are legătură, într-un fel oarecare, cu pacea noastră nu este atât de neînsemnat, încât să nu fie luat în considerare de El. În experienţa noastră nu există niciun capitol atât de întunecat, încât El să nu-l poată citi, şi nici încurcături atât de mari, încât El să nu le poată rezolva. Nicio nenorocire nu se poate abate asupra celui mai neînsemnat dintre copiii Săi, nicio îngrijorare nu-i poate chinui sufletul, nicio bucurie nu-l poate încânta şi nicio rugăciune sinceră nu iese de pe buzele noastre fără ca Tatăl ceresc să nu le observe, fără ca El să nu manifeste un viu interes pentru toate acestea. Căci El «tămăduieşte pe cei cu inima zdrobită şi le leagă rănile» (Psalmii 147:3). Legăturile dintre Dumnezeu şi fiecare suflet sunt atât de intime şi de profunde, ca şi cum nu ar mai fi un alt om pe pământ de care El să Se îngrijească şi pentru care să-L fi dat pe Fiul Său preaiubit.” – Ellen G. White, Calea către Hristos, p. 100

Întrebări pentru discuţie

1. De ce trebuie să ne rugăm dacă Dumnezeu ştie totul? Probabil că cel mai important răspuns este că trebuie să ne rugăm pentru că aşa ne îndeamnă Biblia. Nu ştim cum anume funcţionează, dar ştim că funcţionează. La fel se întâmplă atunci când luăm un medicament: nu ştim cum anume aduce vindecarea, dar o aduce. Ce alte exemple poţi da pentru a ilustra importanţa rugăciunii, în special în legătură cu redeşteptarea şi reforma?

2. Reciteşte cu rugăciune citatul din Calea către Hristos. Observă încurajările oferite aici şi ultima frază, unde se vorbeşte despre relaţia dintre Dumnezeu şi omul care se roagă. Ce poţi face pentru a avea o astfel de relaţie strânsă cu Domnul?

3. Discutaţi în grupă despre realitatea marii lupte şi despre modul în care ea a afectat existenţa bisericii voastre. Cum vă poate ajuta rugăciunea colectivă să faceţi faţă problemelor comune?

=============================================================

STUDIUL BIBLIEI LA RÂND TRIMESTRUL II

Iov 16

1. Iov a luat cuvântul şi a zis:
2. „Astfel de lucruri am auzit eu des; voi toţi sunteţi nişte mângâietori supărăcioşi.
3. Când se vor sfârşi aceste vorbe în vânt? Şi pentru ce atâta supărare în răspunsurile tale?
4. Ca voi aş vorbi eu, de aţi fi în locul meu? V-aş copleşi cu vorbe, aş da din cap la voi,
5. v-aş mângâia cu gura şi aş mişca din buze ca să vă uşurez durerea?
6. Dacă vorbesc, durerea nu mi s-alină, iar dacă tac, cu ce se micşorează?
7. Dar acum, vai! El m-a stors de puteri… Mi-ai pustiit toată casa!
8. M-ai apucat, ca pe un vinovat; dovadă slăbiciunea mea, care se ridică şi mă învinuieşte în faţă.
9. Mă sfâşie şi mă urmăreşte în mânia Lui, scrâşneşte din dinţi împotriva mea, mă loveşte şi mă străpunge cu privirea Lui.
10. Ei deschid gura să mă mănânce, mă ocărăsc şi mă bat peste obraji, se înverşunează cu toţii după mine.
11. Dumnezeu mă lasă la bunul plac al celor nelegiuiţi, şi mă aruncă în mâinile celor răi.
12. Eram liniştit, şi m-a scuturat, m-a apucat de ceafă şi m-a zdrobit, a tras asupra mea ca într-o ţintă.
13. Săgeţile Lui mă înconjoară din toate părţile; îmi străpunge rinichii fără milă, îmi varsă fierea pe pământ,
14. mă frânge bucăţi, bucăţi, se aruncă asupra mea ca un războinic.
15. Mi-am cusut un sac pe piele şi mi-am prăvălit capul în ţărână.
16. Plânsul mi-a înroşit faţa; şi umbra morţii este pe pleoapele mele.
17. Totuşi n-am făcut nicio nelegiuire, şi rugăciunea mea totdeauna a fost curată.
18. Pământule, nu-mi acoperii sângele, şi vaietele mele să n-aibă margine!
19. Chiar acum, martorul meu este în cer, apărătorul meu este în locurile înalte.
20. Prietenii mei râd de mine, dar eu mă rog lui Dumnezeu cu lacrimi,
21. să facă dreptate omului înaintea lui Dumnezeu, şi fiului omului împotriva prietenilor lui.
22. Căci numărul anilor mei se apropie de sfârşit, şi mă voi duce pe o cărare de unde nu mă voi mai întoarce.
 
Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO