Cuvântul, fundamentul redeşteptării

Studiul 3 – Trimestrul III

Sâmbătă , 13 iulie 2013

Soarele apune la ora 20:59

 

Pentru studiul din săptămâna aceasta, citeşte: Psalmii 119:50,74,116; Evrei 4:12; 11:3; Ioan 5:39; Evrei 4:1,2; Faptele apostolilor 20:27-32.

Sabat după-amiază

Text de memorat: „Cuvântul Tău este o candelă pentru picioarele mele, şi o lumină pe cărarea mea.” (Psalmii 119:105)

Noi credem că studiul serios al Bibliei va declanşa mişcări de redeşteptare la fel cum s-a întâmplat în trecut. Duhul Sfânt va lucra la inima unei generaţii de creştini adventişti consacraţi, care au descoperit voia Sa în Cuvântul Său şi au pasiunea de a-l vesti oamenilor. Ei au găsit în acest Cuvânt har, putere şi speranţă; au văzut cu ochii lor frumuseţea inegalabilă a Domnului Hristos. Iar Dumnezeu le va onora consacrarea şi va revărsa peste ei Duhul Sfânt din abundenţă. Atunci, lumea întreagă se va lumina de slava întreitei solii îngereşti. Duhul Sfânt va fi revărsat fără măsură, Evanghelia va fi dusă până la marginile lumii şi Domnul Isus Hristos va reveni (Matei 24:14).

Matei 24

14. Evanghelia aceasta a Împărăţiei va fi propovăduită în toată lumea, ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârşitul.

În studiul din săptămâna aceasta, ne vom opri asupra rolului Bibliei în redeşteptare şi asupra impactului pe care ea îl poate avea asupra vieţii noastre, dacă ne conformăm cu credinţă preceptelor şi adevărurilor ei.

=======================================================================

STUDIUL BIBLIEI LA RÂND TRIMESTRUL II

Iov 17

1. Mi se pierde suflarea, mi se sting zilele, mă aşteaptă mormântul.
2. Sunt înconjurat de batjocoritori, şi ochiul meu trebuie să privească spre ocările lor.
3. Pune-Te singur zălog pentru mine înaintea Ta; altfel, cine ar putea răspunde pentru mine?
4. Căci le-ai încuiat inima în faţa priceperii. De aceea nici nu-i vei lăsa să biruie.
5. Cine dă pe prieteni să fie prădaţi, copiilor aceluia li se vor topi ochii.
6. M-a făcut de basmul oamenilor şi ca unul pe care-l scuipi în faţă!
7. Ochiul mi se întunecă de durere; toate mădularele mele sunt ca o umbră.
8. Oamenii fără prihană sunt înmărmuriţi de aceasta, şi cel nevinovat se răscoală împotriva celui nelegiuit.
9. Cel fără prihană rămâne totuşi tare pe calea lui, cel cu mâinile curate se întăreşte tot mai mult.
10. Dar voi toţi, întoarceţi-vă, veniţi iarăşi cu cuvântările voastre, şi vă voi arăta că între voi niciunul nu e înţelept.
11. Ce! Mi s-au dus zilele, mi s-au nimicit planurile, planurile acelea făcute cu atâta iubire în inima mea…
12. Şi ei mai spun că noaptea este zi, că se apropie lumina, când întunericul a şi venit!
13. Când Locuinţa morţilor o aştept ca locuinţă, când în întuneric îmi voi înălţa culcuşul;
14. când strig gropii: „Tu eşti tatăl meu!” Şi viermilor: „Voi sunteţi mama şi sora mea!”
15. Unde mai este atunci nădejdea mea? Şi cine mai poate vedea nădejdea mea?
16. Ea se va coborî cu mine la porţile Locuinţei morţilor, când vom merge împreună să ne odihnim în ţărână.”
 
Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO