Studiul 1 – Trimestrul III

Marți , 2 iulie 2013

 

Între cuvintele şi faptele laodiceenilor există o discrepanţă. Iar între experienţa spirituală pe care ei cred că o au şi experienţa pe care o au în realitate există o discrepanţă şi mai mare.

5. Cum se autoevaluează Laodiceea? Ce evaluare îi face Domnul? Cum e posibil ca oamenii să fie atât de orbi faţă de adevărata lor stare spirituală? Ne aflăm cumva şi noi în această situaţie? Apocalipsa 3:17

Apocalipsa 3

17. Pentru că zici: „Sunt bogat, m-am îmbogăţit, şi nu duc lipsă de nimic”, şi nu ştii că eşti ticălos, nenorocit, sărac, orb şi gol,

Una dintre metodele prin care Satana încearcă să ne amăgească este aceea de a nu ne lăsa să distingem nevoile noastre spirituale reale. Unii conducători religioşi din vremea lui Isus erau orbi faţă de sărăcia lor spirituală. Deşi citeau Scriptura, păzeau Sabatul, aduceau zecimea şi Îl aşteptau pe Mesia, ei nu aveau nicio idee despre Împărăţia spirituală pe care El avea să o întemeieze. Din acest motiv, Domnul Isus i-a numit „călăuze oarbe” (Matei 23:24). De asemenea, Pavel aminteşte în Epistola către corinteni despre cei „a căror minte necredincioasă a orbit-o dumnezeul veacului acestuia” (2 Corinteni 4:4). Domnul Isus a venit să ne redea vederea spirituală. Când a fost pe pământ, El a deschis ochii orbilor, arătând astfel cât de mult Îşi doreşte să ne deschidă „ochii minţii” pentru a-L vedea cu claritate.

Matei 23

24. Povăţuitori orbi, care strecuraţi ţânţarul şi înghiţiţi cămila!

2 Corinteni 4

4. a căror minte necredincioasă a orbit-o dumnezeul veacului acestuia, ca să nu vadă strălucind lumina Evangheliei slavei lui Hristos, care este chipul lui Dumnezeu.

6. Care sunt asemănările dintre fecioarele neînţelepte din pildă şi membrii bisericii din Laodiceea? Matei 25:1-13

Matei 25

1. Atunci Împărăţia cerurilor se va asemăna cu zece fecioare care şi-au luat candelele şi au ieşit în întâmpinarea mirelui.
2. Cinci din ele erau nechibzuite, şi cinci înţelepte.
3. Cele nechibzuite, când şi-au luat candelele, n-au luat cu ele untdelemn;
4. dar cele înţelepte, împreună cu candelele, au luat cu ele şi untdelemn în vase.
5. Fiindcă mirele zăbovea, au aţipit toate şi au adormit.
6. La miezul nopţii, s-a auzit o strigare: „Iată mirele, ieşiţi-i în întâmpinare!”
7. Atunci toate fecioarele acelea s-au sculat şi şi-au pregătit candelele.
8. Cele nechibzuite au zis celor înţelepte: „Daţi-ne din untdelemnul vostru, căci ni se sting candelele.”
9. Cele înţelepte le-au răspuns: „Nu; ca nu cumva să nu ne ajungă nici nouă nici vouă; ci mai bine duceţi-vă la cei ce vând untdelemn şi cumpăraţi-vă.”
10. Pe când se duceau ele să cumpere untdelemn, a venit mirele: cele ce erau gata au intrat cu el în odaia de nuntă şi s-a încuiat uşa.
11. Mai pe urmă, au venit şi celelalte fecioare şi au zis: „Doamne, Doamne, deschide-ne!”
12. Dar el, drept răspuns, le-a zis: „Adevărat vă spun că nu vă cunosc!”
13. Vegheaţi, dar, căci nu ştiţi ziua, nici ceasul în care va veni Fiul omului.

Ce metode foloseşti pentru a rămâne alert din punct de vedere spiritual? De ce crezi că ne este atât de uşor să devenim indiferenţi din punct de vedere spiritual? Ce metode de combatere a apatiei religioase cunoşti?

======================================================

STUDIUL BIBLIEI LA RÂND TRIMESTRUL II

Iov 6

1. Iov a luat cuvântul şi a zis:
2. „Oh! de ar fi cu putinţă să mi se cântărească durerea şi să mi se pună toate nenorocirile în cumpănă,
3. ar fi mai grele decât nisipul mării: de aceea îmi merg cuvintele până la nebunie!
4. Căci săgeţile Celui Atotputernic m-au străpuns, sufletul meu le suge otrava, şi groaza Domnului bagă fiori în mine!
5. Zbiară măgarul sălbatic când are verdeaţă? Mugeşte boul când are de mâncare?
6. Poţi mânca ce-i fără gust şi fără sare? Are vreun gust albuşul unui ou?
7. Orice lucru de care aş vrea să nu m-ating, acela-i hrana mea, fie cât de greţoasă ea!
8. O, de mi s-ar asculta dorinţa şi de mi-ar împlini Dumnezeu nădejdea!
9. De ar vrea Dumnezeu să mă zdrobească, întindă-Şi mâna şi să mă prăpădească!
10. Îmi va rămâne măcar această mângâiere, această bucurie în durerile cu care mă copleşeşte: că niciodată n-am călcat poruncile Celui Sfânt.
11. La ce să mai nădăjduiesc când nu mai pot? La ce să mai aştept, când sfârşitul se ştie?
12. Tăria mea oare este o tărie de piatră? Trupul meu e de aramă?
13. Nu sunt eu lipsit de ajutor şi n-a fugit mântuirea de mine?
14. Cel ce suferă are drept la mila prietenului, chiar dacă părăseşte frica de Cel Atotputernic.
15. Fraţii mei s-au arătat înşelători ca un pârâu, ca albia pâraielor care trec.
16. Un sloi le tulbură cursul, zăpada se îngrămădeşte pe ele;
17. vine arşiţa vremii şi seacă, vine căldura soarelui şi li se usucă albia.
18. Cete de călători se abat din drumul lor, se cufundă în pustiu şi pier.
19. Cetele celor din Tema se uită ţintă la ele, călătorii din Seba sunt plini de nădejde când le văd.
20. Dar rămân înşelaţi în nădejdea lor, rămân uimiţi când ajung la ele.
21. Aşa sunteţi şi voi acum pentru mine. Voi îmi vedeţi necazul şi vă îngroziţi!
22. V-am zis eu oare: „Daţi-mi ceva, cheltuiţi din averile voastre pentru mine,
23. scăpaţi-mă din mâna vrăjmaşului, răscumpăraţi-mă din mâna celor răi”?
24. Învăţaţi-mă, şi voi tăcea; faceţi-mă să înţeleg în ce am păcătuit.
25. O, cât de înduplecătoare sunt cuvintele adevărului! Dar ce dovedesc mustrările voastre?
26. Vreţi să mă mustraţi pentru tot ce am zis şi să nu vedeţi decât vânt în cuvintele unui deznădăjduit?
27. Voi năpăstuiţi pe orfan, prigoniţi pe prietenul vostru.
28. Uitaţi-vă la mine, vă rog! Doar nu voi minţi în faţă!
29. Întoarceţi-vă, nu fiţi nedrepţi; întoarceţi-vă şi mărturisiţi că sunt nevinovat!
30. Este vreo nelegiuire pe limba mea, şi nu deosebeşte gura mea ce este rău?

 

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO