Refacerea relaţiei cu Dumnezeu

Studiul 13

Joi , 28 martie 2013

 

Înainte de intrarea păcatului în lume, Adam se bucura de o comuniune directă cu Făcătorul Său.” (Tragedia veacurilor, pag. 7)

Însă, după cădere, relaţia strânsă cu El s-a schimbat radical din mai multe puncte de vedere.

9. Citeşte Geneza 3:24, Exodul 33:20 şi Deuteronomul 5:24-26. Cum a afectat păcatul relaţia strânsă dintre om şi Dumnezeu?

Geneza 3

24. Astfel a izgonit El pe Adam; şi la răsăritul grădinii Edenului a pus nişte heruvimi, care să învârtească o sabie învăpăiată, ca să păzească drumul care duce la pomul vieţii.

Exodul 33

20. Domnul a zis: „Faţa nu vei putea să Mi-o vezi, căci nu poate omul să Mă vadă şi să trăiască!”

Deuteronomul 5

24. şi aţi zis: „Iată că Domnul Dumnezeul nostru ne-a arătat slava şi mărimea Lui şi noi I-am auzit glasul din mijlocul focului; astăzi, am văzut că Dumnezeu a vorbit unor oameni, şi totuşi au rămas vii.
25. Şi acum pentru ce să murim? Căci acest foc mare ne va mistui; dacă vom auzi şi mai departe glasul Domnului Dumnezeului nostru, vom muri.
26. Cine este, în adevăr, omul acela, care să fi auzit vreodată, ca noi, glasul Dumnezeului celui Viu vorbind din mijlocul focului, şi totuşi să fi rămas viu?

Păcatul a distrus relaţia dintre Dumnezeu şi om. Dumnezeu i-a alungat pe primii noştri părinţi din prezenţa Sa pentru a-i proteja, căci omul nu mai putea să vadă Faţa Sa şi totuşi să trăiască.

Dar, în momentul acela, Domnul a luat iniţiativa şi i-a făcut cunoscut omului Planul de Mântuire, al cărui scop era refacerea relaţiei distruse, iar preţul urma să fie plătit chiar de Dumnezeu.

10. Citeşte Ioan 14:1-3 şi Apocalipsa 22:3-5. Ce făgăduinţă le-a făcut Domnul Isus ucenicilor Săi cu puţin timp de a merge la cruce? Care va fi urmarea împlinirii acestei făgăduinţe?

Ioan 14

1. Să nu vi se tulbure inima. Aveţi credinţă în Dumnezeu şi aveţi credinţă în Mine.
2. În casa Tatălui Meu sunt multe locaşuri. Dacă n-ar fi aşa, v-aş fi spus. Eu Mă duc să vă pregătesc un loc.
3. Şi după ce Mă voi duce şi vă voi pregăti un loc, Mă voi întoarce şi vă voi lua cu Mine, ca acolo unde sunt Eu, să fiţi şi voi.

Apocalipsa 22

3. Nu va mai fi nimic vrednic de blestem acolo. Scaunul de domnie al lui Dumnezeu şi al Mielului vor fi în ea. Robii Lui Îi vor sluji.
4. Ei vor vedea faţa Lui, şi Numele Lui va fi pe frunţile lor.
5. Acolo nu va mai fi noapte. Şi nu vor mai avea trebuinţă nici de lampă, nici de lumina soarelui, pentru că Domnul Dumnezeu îi va lumina. Şi vor împărăţi în vecii vecilor.

Relaţia dintre Dumnezeu şi omenire va fi refăcută; oamenii vor trăi cu toţii în bună înţelegere şi se vor întâlni cu El faţă în faţă. Pământul nu va mai suferi din cauza vreunui blestem şi tot ce a fost pierdut va fi redobândit. Cei răscumpăraţi vor primi în dar un mediu nou, o viaţă nouă, o autoritate nouă asupra planetei, o armonie nouă cu universul întreg şi o relaţie nouă cu Dumnezeu. Scopul iniţial al creării omului se va împlini în sfârşit. Dumnezeu, rasa umană şi tot universul creat de Dumnezeu vor fi în armonie, o armonie care va dăinui pentru totdeauna.

Cum ne putem deprinde acum, înainte ca Dumnezeu să facă un cer nou şi un pământ nou, să ne bucurăm de o comuniune strânsă cu El? Ce decizii din viaţa personală ne influenţează (pozitiv sau negativ) relaţia cu El?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO