Studiul 13

Vineri , 29 martie 2013

 

Şi anii veşniciei, în desfăşurarea lor, vor aduce descoperiri mai bogate şi mai slăvite despre Dumnezeu şi despre Hristos. Pe măsură ce creşte cunoştinţa, cresc şi dragostea, respectul şi fericirea. Cu cât oamenii Îl vor cunoaşte pe Dumnezeu mai mult, cu atât mai mare va fi admiraţia lor faţă de caracterul Său. Când Isus deschide în faţa lor bogăţiile mântuirii şi realizările uimitoare în lupta cea mare cu Satana, inimile celor mântuiţi sunt cuprinse de o devoţiune şi mai arzătoare şi, cu o bucurie şi mai entuziastă, ei îşi ating harpele de aur şi atunci de zece mii de ori zece mii şi mii de mii de glasuri se unesc pentru a înălţa coruri puternice de laudă. […]

Marea luptă s-a sfârşit. Păcatul şi păcătoşii nu mai există. Universul întreg este curat. O singură vibraţie de armonie şi de bucurie străbate prin vasta creaţie. De la Acela care a creat toate lucrurile se revarsă viaţa, lumina şi fericirea prin toate domeniile spaţiului fără sfârşit. De la atomul minuscul şi până la lumile cele mai mari, toate lucrurile, însufleţite şi neînsufleţite, în frumuseţea lor neumbrită şi într-o bucurie desăvârşită, declară că Dumnezeu este iubire.” (Tragedia veacurilor, pag. 679)

Întrebări pentru discuţie

1. Alcătuieşte o listă cu cât mai multe texte biblice (mai ales din Apocalipsa) care vorbesc despre viaţa pe pământul refăcut. Discutaţi în cadrul grupei despre informaţiile pe care ni le oferă aceste texte. Care aspecte ale existenţei pe Noul Pământ ţi se par cele mai atrăgătoare? Ce aspecte ţi se par mai greu de înţeles?

2. Ce relaţie există între doctrina despre creaţiune, aşa cum este ea descrisă în Geneza 1 şi 2, şi doctrina despre refacerea cerurilor şi a pământului? Cum am putea înţelege această refacere, dacă evoluţionismul teist ar avea dreptate?

3. Citeşte Romani 8:18 şi 2 Corinteni 4:16,17. Ce spune Pavel aici? Ce încurajare ne oferă aceste texte?

Romani 8

18. Eu socotesc că suferinţele din vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse alături cu slava viitoare, care are să fie descoperită faţă de noi.

2 Corinteni 4

16. De aceea, noi nu cădem de oboseală. Ci, chiar dacă omul nostru de afară se trece, totuşi omul nostru dinăuntru se înnoieşte din zi în zi.
17. Căci întristările noastre uşoare, de o clipă, lucrează pentru noi tot mai mult o greutate veşnică de slavă.

4. Meditează mai mult la mesajul principal al Evangheliei şi anume refacerea. Ce înseamnă cuvântul refacere? Ce anume este sau va fi refăcut? Cum este realizată refacerea? Avem noi vreun rol în procesul de refacere? Ce rol?

5. Ce ne spune făgăduinţa cu privire la un cer nou şi un pământ nou despre caracterul lui Dumnezeu?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO