Studiul 13

Duminică , 24 martie 2013

 

Un lucru pe care îl au în comun ştiinţa şi Biblia este convingerea că planeta aceasta, aşa cum o cunoaştem în prezent, nu va exista pentru totdeauna. Potrivit ştiinţei (cel puţin în unele teorii ale ei), aceleaşi forţe impersonale şi crude care au adus la existenţă pământul şi viaţa de pe el vor distruge, în cele din urmă, tot ce există. La rândul ei, şi Biblia susţine că pământul acesta nu va dura veşnic şi că, în final, va fi distrus. Deosebirea este aceea că în scenariul pe care îl prezintă ştiinţa, distrugerea pământului marchează finalul existenţei, pe când, în viziunea Bibliei, ea marchează începutul unei existenţe noi şi extraordinare care va dura veşnic.

1. Cum este descrisă lumea viitoare în Apocalipsa 21:1-5? Ce lucruri extraordinare ne aşteaptă acolo? Ce motive avem să credem că numai Dumnezeu ne poate oferi o astfel de lume?

Apocalipsa 21

1. Apoi am văzut un cer nou şi un pământ nou; pentru că cerul dintâi şi pământul dintâi pieriseră, şi marea nu mai era.
2. Şi eu am văzut coborându-se din cer, de la Dumnezeu, cetatea sfântă, Noul Ierusalim, gătită ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei.
3. Şi am auzit un glas tare care ieşea din scaunul de domnie şi zicea: „Iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii! El va locui cu ei, şi ei vor fi poporul Lui, şi Dumnezeu însuşi va fi cu ei. El va fi Dumnezeul lor.
4. El va şterge orice lacrimă din ochii lor. Şi moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici ţipăt, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut.”
5. Cel ce şedea pe scaunul de domnie a zis: „Iată, Eu fac toate lucrurile noi.” Şi a adăugat: „Scrie, fiindcă aceste cuvinte sunt vrednice de crezut şi adevărate.”

Una dintre cele mai frumoase făgăduinţe cu privire la viaţa viitoare este aceea că moartea şi suferinţa vor dispărea pentru totdeauna. Potrivit acestui pasaj, Dumnezeu nu consideră că ele ar fi nişte experienţe pozitive. Ele nu au existat la început, când Dumnezeu a spus că toate erau foarte bune (Geneza 1:31), ci sunt nişte intruşi; ele nu au fost create de la început şi nu vor exista pe Noul Pământ. Isus a venit să le distrugă, iar noi nu le vom mai cunoaşte în lumea viitoare.

Geneza 1

31. Dumnezeu S-a uitat la tot ce făcuse; şi iată că erau foarte bune. Astfel, a fost o seară, şi apoi a fost o dimineaţă: aceasta a fost ziua a şasea.

Noul Pământ marchează un nou început. Acest experiment nefericit cu păcatul se va încheia. Rezultatele lui sunt mai mult decât evidente: păcatul aduce moartea şi suferinţa, iar Legea lui Dumnezeu este legea vieţii.

Dumnezeu va crea cerurile şi pământul din nou, aşa cum au fost ele la început, oferindu-ne astfel un nou început. Numai El, Creatorul, poate face acest lucru. Noi putem beneficia de toate aceste daruri ale Sale numai pe baza lucrării Domnului Isus în favoarea noastră. Dacă nu ar exista Planul de Mântuire, noi nu am putea spera la nimic dincolo de ceea ce ne oferă viaţa prezentă.

De ce sunt atât de vitale pentru noi aceste făgăduinţe cu privire la noua existenţă? Ce s-ar întâmpla cu credinţa noastră în lipsa lor?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO