„Un cer nou şi un pământ nou”

Studiul 13

Sâmbătă , 23 martie 2013

 

Pentru studiul din săptămâna aceasta, citeşte: Apocalipsa 21:1-5; Geneza 3:19; 1 Corinteni 15:52-58; Geneza 6:11-13; Isaia 11:6-9; Ioan 14:1-3.

Sabat după-amiază

Text de memorat: „Dar noi, după făgăduinţa Lui, aşteptăm ceruri noi şi un pământ nou, în care va locui neprihănirea.” (2 Petru 3:13)

În 2 Petru 3:10-13, Petru descrie destinul cerului şi al pământului. Atât cerurile, cât şi pământul, împreună cu tot ce conţin ele, vor fi distruse.

2 Petru 3

10. Ziua Domnului însă va veni ca un hoţ. În ziua aceea, cerurile vor trece cu trosnet, trupurile cereşti se vor topi de mare căldură, şi pământul, cu tot ce este pe el, va arde.
11. Deci, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiţi voi, printr-o purtare sfântă şi evlavioasă,
12. aşteptând şi grăbind venirea zilei lui Dumnezeu, în care cerurile aprinse vor pieri, şi trupurile cereşti se vor topi de căldura focului?
13. Dar noi, după făgăduinţa Lui, aşteptăm ceruri noi şi un pământ nou, în care va locui neprihănirea.

Dar istoria nu se încheie nicidecum aici, pentru că vechiul cer şi vechiul pământ vor fi înlocuite cu un cer nou şi un pământ nou.

Observă contrastul dintre cele două existenţe. În lumea veche predomină păcatul; în lumea nouă locuieşte neprihănirea. În lumea veche, stăpână este moartea; în lumea nouă, stăpână este viaţa. Contrastul este izbitor sau absolut.

De asemenea, după cum vedem în aceste făgăduinţe, rolul lui Dumnezeu de Creator nu s-a încheiat odată cu prima creare a pământului. El nu s-a încheiat odată cu lucrarea de transformare a noastră în făpturi noi în Hristos. Dimpotrivă, El continuă să creeze. Acelaşi Domn care a creat lumea odinioară prin puterea supranaturală a Cuvântului, o va crea din nou, prin aceeaşi putere supranaturală.

În lipsa acestui ultim act creator, toate celelalte s-ar dovedi inutile. Cerurile noi şi pământul nou constituie încununarea făgăduinţelor lui Dumnezeu pentru noi.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO