Studiul 11

Vineri , 15 martie 2013

 

Dumnezeu l-a creat pe om după chipul Său. Nu este nicio taină în aceasta. Nu există niciun temei pentru a presupune că omul a evoluat printr-un mod lent de dezvoltare, de la formele inferioare de viaţă animală sau vegetală. O astfel de învăţătură înjoseşte marea lucrare a Creatorului, coborând-o la nivelul îngust al concepţiilor omeneşti. Oamenii sunt atât de porniţi să-L excludă pe Dumnezeu de la conducerea universului, încât au înjosit omul, jefuindu-l de demnitatea originii sale.

Dumnezeu, care a aşezat lumile înstelate în înălţime şi a colorat cu o măiestrită delicateţe florile de pe câmp, care a umplut cerul şi pământul cu minunăţiile puterii Sale, atunci când a sosit timpul să încoroneze glorioasa Sa lucrare, să aşeze în mijlocul ei pe cineva care să stea ca un stăpân al acestui minunat pământ, n-a dat greş în a crea o fiinţă vrednică de mâinile care i-au dat viaţă. Genealogia neamului nostru omenesc, aşa cum ne este dată prin inspiraţie, ne duce înapoi la originea sa, nu la o linie de germeni, moluşte şi patrupede în dezvoltare, ci la Marele Creator.” (Patriarhi şi profeţi, pag. 45)

Întrebări pentru discuţie

1. De ce este atât de importantă relaţia dintre Sabat şi creaţiune în aceste zile finale? Cum este exprimat acest adevăr în Apocalipsa 14:6,7? Reia întrebările de meditaţie de la secţiunea de miercuri a studiului.

Apocalipsa 14

6. Şi am văzut un alt înger, care zbura prin mijlocul cerului cu o Evanghelie veşnică, pentru ca s-o vestească locuitorilor pământului, oricărui neam, oricărei seminţii, oricărei limbi şi oricărui norod.
7. El zicea cu glas tare: „Temeţi-vă de Dumnezeu şi daţi-I slavă, căci a venit ceasul judecăţii Lui; şi închinaţi-vă Celui ce a făcut cerul şi pământul, marea şi izvoarele apelor!”

2. Cam în aceeaşi perioadă în care Charles Darwin a început să promoveze teoria evoluţionismului, Dumnezeu a ridicat o biserică al cărei punct fundamental de credinţă este Sabatul zilei a şaptea. De asemenea, Dumnezeu a ridicat biserica aceasta pentru a proclama cele trei solii îngereşti din Apocalipsa 14, care ne cheamă în mod specific să ne închinăm Celui care a creat cerurile şi pământul. Atunci nu este tragic, nu este o alunecare de la credinţă ca membrii acestei biserici să susţină teoria evoluţionismului?

3. În ultimii ani, ştiinţa a descoperit complexitatea uluitoare a vieţii. Darwin nu a avut pe atunci nicio informaţie despre cât de complexă este chiar şi o „simplă” celulă. În prezent se ştie că o celulă are o structură mult mai complexă decât ar fi putut el să-şi imagineze. Pe măsură ce ştiinţa descoperă complexitatea vieţii, devine din ce în ce mai evident faptul că viaţa nu ar fi putut apărea la întâmplare şi că teoria „ştiinţifică” despre originile vieţii (evoluţionismul ateist) devine tot mai puţin probabilă. Discutaţi.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO