Studiul 12

Sambata , 16 martie 2013

 

Pentru studiul din săptămâna aceasta, citeşte: Geneza 3:21; Psalmii 104:29,30; Ioan 1:4; Romani 5:6-11; Galateni 3:13; Matei 27:46.

Sabat după-amiază

Text de memorat: „Şi, după cum toţi mor în Adam, tot aşa, toţi vor învia în Hristos.” (1 Corinteni 15:22)

În relatarea biblică se spune că Adam şi Eva au fost creaţi după chipul lui Dumnezeu, fără niciun defect moral. De asemenea, ei au fost înzestraţi cu putere de alegere, ca să fie capabili să iubească. În momentul în care s-au răzvrătit împotriva lui Dumnezeu, ei au căzut sub puterea lui Satana (vezi Evrei 2:14), aducând astfel întreaga lume sub puterea lui. Dar Domnul Isus a venit să distrugă lucrările Diavolului (1 Ioan 3:8) şi să ne elibereze de sub puterea lui. El a reuşit să facă acest lucru atunci când a murit în locul nostru şi Şi-a dat viaţa ca jertfă. Pe cruce, Isus S-a făcut păcat pentru noi (2 Corinteni 5:21) şi a cunoscut despărţirea de Tatăl pe care o produce păcatul. Prin moartea Sa, El a refăcut legătura dintre Dumnezeu şi omenire care fusese întreruptă prin păcatul comis de Adam şi Eva.

Evrei 2

14. Astfel, dar, deoarece copiii sunt părtaşi sângelui şi cărnii, tot aşa şi El însuşi a fost deopotrivă părtaş la ele, pentru ca, prin moarte, să nimicească pe cel ce are puterea morţii, adică pe diavolul,

1 Ioan 3

8. Cine păcătuieşte este de la diavolul, căci diavolul păcătuieşte de la început. Fiul lui Dumnezeu S-a arătat ca să nimicească lucrările diavolului.

2 Corinteni 5

21. Pe Cel ce n-a cunoscut niciun păcat, El L-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în El.

Între toate aceste evenimente şi istoria creaţiunii există o relaţie logică. Creaţiunea intră din nou în scenă, întrucât Dumnezeu Îşi exercită puterea creatoare pentru a crea în copiii Săi o inimă nouă (2 Corinteni 5:17), cu scopul refacerii chipului Său în noi şi al reînnodării relaţiei Sale cu noi.

2 Corinteni 5

17. Căci, dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus: iată că toate lucrurile s-au făcut noi.
Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO