Studiul 11

Sambata , 9 martie 2013

 

Pentru studiul din săptămâna aceasta, citeşte: Geneza 2:1-3; Evrei 4:3,4; Deuteronomul 5:12-15; Ezechiel 20:12; Marcu 2:27,28; 2 Petru 3:3-7.

Sabat după-amiază

Text de memorat: „Căci Fiul omului este Domn şi al Sabatului.” (Matei 12:8)

Lucrarea de creare a lumii a fost încheiată la sfârşitul zilei a şasea (Geneza 2:1,2). Pământul a fost adus la starea de planetă locuibilă şi a fost populat cu vieţuitoare de tot felul. Adam şi Eva au fost creaţi după chipul lui Dumnezeu şi au primit în dar o grădină frumoasă şi îmbelşugată. Ei au format primul cuplu şi au întemeiat prima familie. Dumnezeu a fost mulţumit de ceea ce a făcut şi, în final, le-a mai oferit un dar: Sabatul zilei a şaptea (vezi Geneza 2:1-3).

Geneza 2

1. Astfel au fost sfârşite cerurile şi pământul şi toată oştirea lor.
2. În ziua a şaptea, Dumnezeu Şi-a sfârşit lucrarea pe care o făcuse; şi în ziua a şaptea S-a odihnit de toată lucrarea Lui pe care o făcuse.
3. Dumnezeu a binecuvântat ziua a şaptea şi a sfinţit-o, pentru că în ziua aceasta S-a odihnit de toată lucrarea Lui pe care o zidise şi o făcuse.

Geneza 2 contrazice concepţia populară că ziua a şaptea ar fi „ziua de odihnă a evreilor”. De ce? Pentru că „Dumnezeu a binecuvântat ziua a şaptea şi a sfinţit-o” încă din Eden, înainte de căderea în păcat şi, bineînţeles, înainte ca evreii să se formeze ca naţiune.

În plus, Sabatul este monumentul comemorativ al creaţiunii pentru întreaga omenire (nu doar pentru evrei) şi, în aceste condiţii, toţi oamenii ar trebui să se bucure de binecuvântările acestei zile de odihnă.

Săptămâna aceasta, ne vom ocupa de învăţătura biblică despre Sabat, un alt dar pe care oamenii l-au primit în Eden.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO