Studiul 10

Sâmbătă , 2 martie 2013

 

Pentru studiul din săptămâna aceasta, citeşte: Psalmul 8; Geneza 2:15; Apocalipsa 4:11; Exodul 20:8-11; 1 Corinteni 3:16.

Sabat după-amiază

Text de memorat: „Dumnezeu i-a binecuvântat şi Dumnezeu le-a zis: «Creşteţi, înmulţiţi-vă, umpleţi pământul şi supuneţi-l şi stăpâniţi peste peştii mării, peste păsările cerului şi peste orice vieţuitoare care se mişcă pe pământ.»” (Geneza 1:28)

Lumea în care trăim ne-a fost oferită în dar de Dumnezeul nostru Creator, care ne iubeşte, de «Cel care a făcut cerul şi pământul, marea şi izvoarele apelor» (Apocalipsa 14:7). El i-a aşezat pe oameni pe această planetă, punându-i în relaţie cu El Însuşi, unul cu altul şi cu natura înconjurătoare. Din acest motiv, ca adventişti de ziua a şaptea, noi susţinem că protejarea şi susţinerea naturii este strâns legată de slujirea pe care I-o aducem lui Dumnezeu …

Întrucât sărăcia şi degradarea mediului se află într-o relaţie de interdependenţă, ne angajăm să îmbunătăţim calitatea vieţii tuturor oamenilor. Obiectivul nostru este dezvoltarea sustenabilă a resurselor de mediu şi, totodată, împlinirea nevoilor oamenilor …

În cadrul acestui angajament, ne afirmăm calitatea de administratori ai naturii create de Dumnezeu şi convingerea că restaurarea completă va fi finalizată numai în ziua în care El va face toate lucrurile noi.” (Fragment din „Caring for Creation – A Statement on the Environment by the General Conference of Seventh-day Adventists”) [Grija faţă de creaţie – O declaraţie cu privire la atitudinea faţă de mediu dată de Conferinţa Generală a Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea]

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO