Studiul 9

Vineri , 1 martie 2013

 

Înţelegerea adecvată a moralităţii, şi în special a moralităţii sexuale, este în mod vădit legată de înţelegerea adecvată a originilor noastre. Spre exemplu: filosofia evoluţionistă nu oferă o bază obiectivă pentru legătura dintre relaţia sexuală şi moralitate. Există multe tipuri de „sisteme de împerechere” ale animalelor. Unele specii sunt poligame şi multe sunt mixte. Numai câteva specii sunt în principal monogame, dar studiile genetice au arătat că multe specii care par a fi monogame nu sunt în realitate aşa. În cazul multor specii, femela dă naştere mai multor pui, dar nu toţi au acelaşi tată. Dacă nu ar exista standardul de moralitate obiectiv oferit de Creator, nu am avea nicio bază pentru a evalua comportamentul sexual al cuiva ca fiind bun sau rău din punct de vedere moral. Presiunile care se fac în prezent pentru aprobarea relaţiilor homosexuale sunt un exemplu în acest sens. Numai în lumina raportului biblic al creării omului putem înţelege în mod corect căsătoria.

Atât în Vechiul, cât şi în Noul Testament, legătura căsătoriei este folosită pentru a reprezenta unirea sfântă şi iubitoare dintre Hristos şi poporul Său. Pentru Isus, bucuria sărbătorii de nuntă vorbea despre desfătarea ce va domni în ziua când El Îşi va aduce mireasa în casa Tatălui şi când cei răscumpăraţi şi Răscumpărătorul vor sta la masa de la nunta Mielului. (Hristos, Lumina lumii, pag. 151)

Întrebări pentru discuţie

1. Darwinismul neagă raportul biblic despre crearea lumii şi a omului şi tot ce are legătură cu ea. Ce reguli pentru comportamentul sexual oferă darwinismul? Cum sunt aceste reguli în raport cu idealul biblic?

2. Dă câteva exemple biblice de căsătorii şi familii fericite. Dă şi câteva exemple de căsătorii şi familii nefericite. Ce putem învăţa de la ambele tipuri de exemple?

3. Reciteşte descrierea soţiei virtuoase din Proverbele 31:10-31. Cum crezi că ar trebui să fie soţul acestei femei din punctul de vedere al caracterului?

Proverbe 31

10. Cine poate găsi o femeie cinstită? Ea este mai de preţ decât mărgăritarele.
11. Inima bărbatului se încrede în ea, şi nu duce lipsă de venituri.
12. Ea îi face bine, şi nu rău, în toate zilele vieţii sale.
13. Ea face rost de lână şi de in şi lucrează cu mâini harnice.
14. Ea este ca o corabie de negoţ; de departe îşi aduce pâinea.
15. Ea se scoală când este încă noapte şi dă hrană casei sale şi împarte lucrul de peste zi slujnicelor sale.
16. Se gândeşte la un ogor şi-l cumpără; din rodul muncii ei sădeşte o vie. –
17. Ea îşi încinge mijlocul cu putere şi îşi oţeleşte braţele.
18. Vede că munca îi merge bine, lumina ei nu se stinge noaptea.
19. Ea pune mâna pe furcă, şi degetele ei ţin fusul.
20. Ea îşi întinde mâna către cel nenorocit, îşi întinde braţul către cel lipsit.
21. Nu se teme de zăpadă pentru casa ei, căci toată casa ei este îmbrăcată cu cărămiziu.
22. Ea îşi face învelitori, are haine de in subţire şi purpură.
23. Bărbatul ei este bine văzut la porţi, când şade cu bătrânii ţării.
24. Ea face cămăşi şi le vinde şi dă cingători negustorului.
25. Ea este îmbrăcată cu tărie şi slavă şi râde de ziua de mâine.
26. Ea deschide gura cu înţelepciune, şi învăţături plăcute îi sunt pe limbă.
27. Ea veghează asupra celor ce se petrec în casa ei, şi nu mănâncă pâinea lenevirii.
28. Fiii ei se scoală şi o numesc fericită; bărbatul ei se scoală şi-i aduce laude zicând:
29. „Multe fete au o purtare cinstită, dar tu le întreci pe toate.”
30. Dezmierdările sunt înşelătoare, şi frumuseţea este deşartă, dar femeia care se teme de Domnul va fi lăudată.
31. Răsplătiţi-o cu rodul muncii ei, şi faptele ei s-o laude la porţile cetăţii.

4. Cum ar putea deveni biserica ta un loc în care să fie recunoscute şi consolidate idealurile căsătoriei? Ce poate face biserica ta în mod practic pentru a fi un astfel de loc?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO