Căsătoria ca metaforă pentru biserică

Studiul 9

Joi , 28 februarie 2013

 

Cercetătorii Bibliei ştiu foarte bine că, atât în Vechiul, cât şi în Noul Testament, căsătoria apare ca un simbol al relaţiei dintre Dumnezeu şi poporul legământului Său. Astfel, Biblia întrebuinţează de nenumărate ori imaginea femeii necredincioase drept simbol al apostaziei şi al decăderii atât de răspândite în Israelul din vechime. Un exemplu găsim în Exodul, unde Domnul le spune israeliţilor să nu intre în niciun fel de relaţii apropiate cu păgânii din jurul lor, întrucât aceştia, fiind foarte perverşi, îi puteau duce în rătăcire.

8. Citeşte Exodul 34:15,16. Ce imagine foloseşte Domnul în această avertizare? Cum o putem înţelege, dat fiind că se considera că poporul lui Dumnezeu era „căsătorit” cu El? Vezi şi Ieremia 3:14.

Exodul 34

15. Fereşte-te să faci legământ cu locuitorii ţării, ca nu cumva, curvind înaintea dumnezeilor lor şi aducându-le jertfe, să te poftească şi pe tine şi să mănânci din jertfele lor,
16. ca nu cumva să iei din fetele lor neveste fiilor tăi, şi astfel, fetele lor, curvind înaintea dumnezeilor lor, să târască şi pe fiii tăi să curvească înaintea dumnezeilor lor.

Ieremia 3

14. Întoarceţi-vă, copii răzvrătiţi, zice Domnul; căci Eu sunt Stăpânul vostru, Eu vă voi lua, pe unul dintr-o cetate, pe doi dintr-o familie, şi vă voi aduce înapoi în Sion.

În acelaşi timp, imaginea bisericii, ca mireasă a lui Hristos, ne îndreaptă atenţia spre unitatea dintre credincioşi şi Hristos, în special atunci când ea este înţeleasă în contextul idealului biblic pentru căsătorie: un bărbat şi o femeie uniţi printr-o relaţie caracterizată de iubire şi sacrificiu de sine.

9. Ce învăţături găsim în Efeseni 5:28-32 şi Apocalipsa 19:5-9?

Efeseni 5

28. Tot aşa trebuie să-şi iubească şi bărbaţii nevestele, ca pe trupurile lor. Cine îşi iubeşte nevasta se iubeşte pe sine însuşi.
29. Căci nimeni nu şi-a urât vreodată trupul lui, ci îl hrăneşte, îl îngrijeşte cu drag, ca şi Hristos Biserica;
30. pentru că noi suntem mădulare ale trupului Lui, carne din carnea Lui şi os din oasele Lui.
31. „De aceea va lăsa omul pe tatăl său şi pe mama sa şi se va lipi de nevasta sa, şi cei doi vor fi un singur trup.”
32. Taina aceasta este mare – (vorbesc despre Hristos şi despre Biserică).

Apocalipsa 19

5. Şi, din scaunul de domnie a ieşit un glas care zicea: „Lăudaţi pe Dumnezeul nostru, toţi robii Lui, voi care vă temeţi de El, mici şi mari!”
6. Şi am auzit, ca un glas de gloată multă, ca vuietul unor ape multe, ca bubuitul unor tunete puternice, care zicea: „Aleluia! Domnul Dumnezeul nostru cel atotputernic a început să împărăţească.
7. Să ne bucurăm, să ne înveselim şi să-I dăm slavă! Căci a venit nunta Mielului; soţia Lui s-a pregătit
8. şi i s-a dat să se îmbrace cu in subţire, strălucitor şi curat.” (Inul subţire sunt faptele neprihănite ale sfinţilor.)
9. Apoi mi-a zis: „Scrie: Ferice de cei chemaţi la ospăţul nunţii Mielului!” Apoi mi-a zis: „Acestea sunt adevăratele cuvinte ale lui Dumnezeu!”

În aceste pasaje, relaţia dintre parteneri în cadrul căsătoriei ideale este comparată cu relaţia dintre Dumnezeu şi poporul Său. Dumnezeu îi invită pe copiii Săi să I se alăture într-o relaţie strânsă. Aveam aici o uimitoare ilustrare a preocupării Sale faţă de poporul Său şi a dorinţei Sale de a ne aduce în părtăşie cu El.

Ce decizii poţi lua pentru a te apropia mai mult de Domnul şi de idealul reprezentat prin conceptul biblic de căsătorie? De ce decizia aceasta îţi aparţine în totalitate?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO