Creatorul preocupat de creaţia distrusă

Studiul 8

Joi , 21 februarie 2013

7. Ce asigurare minunată ne-a dat Mântuitorul în învăţăturile Sale? Matei 6:26

Matei 6

26. Uitaţi-vă la păsările cerului: ele nici nu seamănă, nici nu seceră şi nici nu strâng nimic în grânare; şi totuşi Tatăl vostru cel ceresc le hrăneşte. Oare nu sunteţi voi cu mult mai de preţ decât ele?

Dumnezeu a continuat să poarte de grijă de nevoile imediate ale lui Adam şi ale Evei, chiar şi după ce aceştia au păcătuit şi nu mai aveau acces în Eden (Geneza 3:21). Păcatul a produs o nouă nevoie: nevoia de haine. Adam şi Eva au încercat să-şi facă singuri haine, dar frunzele de smochin nu s-au dovedit suficient de bune. Aveau nevoie de ceva mai bun, iar Dumnezeu le-a oferit haine din piele de animal (ne vom opri asupra acestui aspect într-un alt studiu). Ideea pe care dorim să o subliniem aici este aceea că Dumnezeu le-a dat ce au avut nevoie, în pofida faptului că ei căzuseră în păcat. Avem aici un alt exemplu de situaţie în care harul divin ne poartă de grijă, în ciuda faptului că suntem nevrednici.

Geneza 3

21. Domnul Dumnezeu a făcut lui Adam şi nevestei lui haine de piele şi i-a îmbrăcat cu ele.

8. Citeşte Matei 6:25-34. Ce mesaj important transmite Domnul Isus prin aceste cuvinte? Cum să le înţelegem atunci când trecem prin necazuri şi tragedii?

Matei 6

25. De aceea vă spun: nu vă îngrijoraţi de viaţa voastră, gândindu-vă ce veţi mânca sau ce veţi bea; nici de trupul vostru, gândindu-vă cu ce vă veţi îmbrăca. Oare nu este viaţa mai mult decât hrana, şi trupul mai mult decât îmbrăcămintea?
26. Uitaţi-vă la păsările cerului: ele nici nu seamănă, nici nu seceră şi nici nu strâng nimic în grânare; şi totuşi Tatăl vostru cel ceresc le hrăneşte. Oare nu sunteţi voi cu mult mai de preţ decât ele?
27. Şi apoi, cine dintre voi, chiar îngrijorându-se, poate să adauge măcar un cot la înălţimea lui?
28. Şi de ce vă îngrijoraţi de îmbrăcăminte? Uitaţi-vă cu băgare de seamă cum cresc crinii de pe câmp: ei nici nu torc, nici nu ţes;
29. totuşi vă spun că nici chiar Solomon, în toată slava lui, nu s-a îmbrăcat ca unul din ei.
30. Aşa că, dacă astfel îmbracă Dumnezeu iarba de pe câmp, care astăzi este, dar mâine va fi aruncată în cuptor, nu vă va îmbrăca El cu mult mai mult pe voi, puţin credincioşilor?
31. Nu vă îngrijoraţi, dar, zicând: „Ce vom mânca?” sau: „Ce vom bea?” sau: „Cu ce ne vom îmbrăca?”
32. Fiindcă toate aceste lucruri Neamurile le caută. Tatăl vostru cel ceresc ştie că aveţi trebuinţă de ele.
33. Căutaţi mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu şi neprihănirea Lui, şi toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra.
34. Nu vă îngrijoraţi, dar, de ziua de mâine; căci ziua de mâine se va îngrijora de ea însăşi. Ajunge zilei necazul ei.

Cuvintele Sale ne aduc consolare şi este bine să le păstrăm vii în inima, sufletul şi mintea noastră atunci când trecem printr-o mare suferinţă, pierdere sau nevoie. Isus a murit pentru noi, oamenii, nu pentru crini sau păsări. Putem avea certitudinea că El ne iubeşte indiferent de circumstanţe. Totuşi, după cum ştim cu toţii, uneori circumstanţele ne pot copleşi. Pe tot globul, oamenii suferă din cauza foametei, a secetei, a inundaţiilor, a epidemiilor şi a morţii şi nici creştinii nu sunt scutiţi de aceste tragedii.

Dumnezeu nu îi promite poporului Său o viaţă de belşug, fără dureri, dar promite că îi va purta de grijă şi că îi va da puterea de a depăşi problemele. Să nu uităm de realitatea marii lupte şi să ne aducem aminte că trăim într-o lume căzută.

Citeşte Matei 10:28. Cum ne ajută acest verset (împreună cu celelalte versete amintite mai sus) să facem faţă mai bine realităţilor dure ale vieţii?

Matei 10

28. Nu vă temeţi de cei ce ucid trupul, dar care nu pot ucide sufletul; ci temeţi-vă mai degrabă de Cel ce poate să piardă şi sufletul şi trupul în gheenă.
Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO