Studiul 8

Vineri , 22 februarie 2013

 

Cu toate acestea, oamenii de ştiinţă cred că pot înţelege înţelepciunea lui Dumnezeu, ceea ce El a făcut sau ceea ce El poate face. Ideea foarte mult răspândită este aceea că El este limitat de propriile Lui legi. Oamenii fie neagă, fie ignoră existenţa Lui ori caută să explice totul, chiar şi lucrarea Duhului Sfânt asupra inimii omeneşti şi nu mai au niciun fel de respect pentru Numele Său sau de teamă de puterea Sa. Ei nu cred în supranatural şi nu înţeleg legile lui Dumnezeu sau puterea Lui infinită de a aduce la îndeplinire prin ele voinţa Lui. Aşa cum se foloseşte de obicei, termenul «legile naturii» cuprinde ceea ce au fost în stare oamenii să descopere cu privire la legile ce guvernează lumea fizică; dar cât de limitată este cunoştinţa lor şi cât de vast este câmpul în care Creatorul poate lucra în armonie cu propriile Sale legi şi încă peste posibilitatea de înţelegere a fiinţei mărginite!” (Patriarhi şi profeţi, pag. 114) (Vezi şi capitolul „Legile naturii” din Mărturii, vol. 8.)

Întrebări pentru discuţie

1. Citeşte cu atenţie citatul de mai sus din Ellen G. White. Ce spune ea aici? Poţi da exemple de situaţii în care oamenii de ştiinţă contemporani fac exact ceea ce afirmă ea?

2. Ştiinţa modernă reuşeşte mai bine decât în trecut să explice, prin mijloace naturale, de ce se produc sau nu se produc anumite fenomene. Problema nu este dată de utilizarea „mijloacelor naturale” sau a „legilor naturale”, ci de ideea că nu mai există nimic altceva în afara sau dincolo de aceste mijloace şi legi, că nu există forţe supranaturale dincolo de ele. De ce este greşită această presupoziţie? De ce nu poate sta în picioare la o analiză logică (întreabă-te: Cum au venit la existenţă aceste legi?)? De ce contrazice ea învăţăturile fundamentale ale Bibliei?

3. Ne ajută asemănarea naturii cu un instrument muzical să ne formăm o imagine mai exactă despre relaţia lui Dumnezeu cu natura pe care a creat-o, decât asemănarea ei cu o maşinărie?

4. În ce alte situaţii din Scriptură a produs Dumnezeu fenomene speciale pe care oamenii le-ar pune pe seama „forţelor naturale”? (Vezi, de exemplu, 1 Împăraţi 19:11,12.)

1 Imparati 19

11. Domnul i-a zis: „Ieşi şi stai pe munte înaintea Domnului!” Şi iată că Domnul a trecut pe lângă peşteră. Şi înaintea Domnului a trecut un vânt tare şi puternic, care despica munţii şi sfărâma stâncile. Domnul nu era în vântul acela. Şi după vânt, a venit un cutremur de pământ. Domnul nu era în cutremurul de pământ.
12. Şi după cutremurul de pământ, a venit un foc: Domnul nu era în focul acela. Şi după foc, a venit un susur blând şi subţire.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO