Studiul 7

Duminica , 10 februarie 2013

 

Se povesteşte că un om de ştiinţă a pus la îndoială nevoia omului de Dumnezeu; el a declarat că şi el ar putea să creeze un om, la fel de bine ca oricare Dumnezeu. Atunci Dumnezeu i-a spus:
– Bine, începe şi creează-l.
Omul de ştiinţă s-a aplecat să ia nişte ţărână, dar atunci Dumnezeu i-a spus:
– Dar stai puţin! Fă-ţi singur ţărâna!

Dialogul acesta este, bineînţeles, imaginar, însă ilustrează o idee: Dumnezeu este singurul capabil să creeze din nimic. Dumnezeu a făcut toate lucrurile din univers, inclusiv planeta noastră, tot ce avem şi corpul nostru. El este proprietarul de drept a tot ce există.

1. Care este mesajul de bază al textelor următoare? Ce ne spune acest mesaj despre modul în care ar trebui să ne raportăm la lumea înconjurătoare, la ceilalţi oameni şi la Dumnezeu? Psalmii 24:1,2; Iov 41:11; Psalmii 50:10; Isaia 43:1,2; 1 Corinteni 6:19,20.

Psalmii 24

1. Al Domnului este pământul cu tot ce este pe el, lumea şi cei ce o locuiesc!
2. Căci El l-a întemeiat pe mări şi l-a întărit pe râuri.

Iov 41

11. Cui sunt dator, ca să-i plătesc? Sub cer totul este al Meu.

Psalmii 50

10. Căci ale Mele sunt toate dobitoacele pădurilor, toate fiarele munţilor cu miile lor.

Isaia 43

1. Acum, aşa vorbeşte Domnul care te-a făcut, Iacove, şi Cel ce te-a întocmit, Israele! „Nu te teme de nimic, căci Eu te izbăvesc, te chem pe nume: eşti al Meu.
2. Dacă vei trece prin ape, Eu voi fi cu tine; şi râurile nu te vor îneca; dacă vei merge prin foc, nu te va arde, şi flacăra nu te va aprinde.

1 Corinteni 6

19. Nu ştiţi că trupul vostru este Templul Duhului Sfânt care locuieşte în voi şi pe care L-aţi primit de la Dumnezeu? Şi că voi nu sunteţi ai voştri?
20. Căci aţi fost cumpăraţi cu un preţ. Proslăviţi, dar, pe Dumnezeu în trupul şi în duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu.

Dumnezeu poate fi numit pe bună dreptate Părintele acestei lumi, pentru că El a adus-o la existenţă. El este singurul care, în baza calităţii Sale de Creator, Îşi poate revendica în mod legitim dreptul de proprietate asupra lumii. El a creat şi de aceea este proprietarul întregului univers, al cerurilor şi al pământului şi al tuturor lucrurilor care sunt în ele.

Dar nu numai lumea Îi aparţine lui Dumnezeu, ci şi toate făpturile de pe pământ. Nicio altă Fiinţă (cel puţin, dintre cele cunoscute nouă) nu are puterea de a crea viaţă. Dumnezeu este singurul Creator şi de aceea El este unicul proprietar al tuturor vieţuitoarelor. Noi toţi depindem în întregime de El pentru a exista. Noi nu Îi putem oferi nimic în afară de loialitate; toate celelalte lucruri de pe pământ sunt deja ale Sale.

Mai mult, noi suntem ai lui Dumnezeu prin faptul că El ne-a creat şi, în plus, suntem ai Săi pentru că ne-a răscumpărat. Viaţa, acest dar divin minunat, a fost grav afectată de păcat şi se va sfârşi în moarte, lucru care o face fără sens şi lipsită de scop. Aşa cum o cunoaştem în prezent, viaţa nu este atât de frumoasă. Speranţa noastră este făgăduinţa minunată a răscumpărării, singura care poate „îndrepta” toate lucrurile. În acest sens, putem afirma că suntem ai lui Hristos pentru că El ne-a creat şi ne-a răscumpărat.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO