Studiul 7

Luni , 11 februarie 2013

 

Un lucru este sigur: lumea în care trăim este în mare măsură altfel în prezent decât atunci când a ieşit din mâinile Domnului, la finalul săptămânii creaţiunii. Este adevărat că suntem înconjuraţi de dovezile impresionante ale frumuseţii şi ordinii, însă suntem nişte fiinţe afectate de păcat, care trăiesc într-o lume afectată de păcat şi care încearcă să o înţeleagă. Lumea aceasta a suferit din cauza păcatului chiar şi înainte de potop: „În zilele lui Noe, asupra pământului plana un dublu blestem ca urmare a păcatului lui Adam şi a crimei comise de Cain.” (Conflict and Courage, pag. 32)

2. Ce blesteme au căzut asupra lumii şi care au fost consecinţele lor? Geneza 3:17; 4:11,12; 5:29.

Geneza 3

17. Omului i-a zis: „Fiindcă ai ascultat de glasul nevestei tale şi ai mâncat din pomul despre care îţi poruncisem: „Să nu mănânci deloc din el”, blestemat este acum pământul din pricina ta. Cu multă trudă să-ţi scoţi hrana din el în toate zilele vieţii tale;

Geneza 4

11. Acum blestemat eşti tu, izgonit din ogorul acesta, care şi-a deschis gura ca să primească din mâna ta sângele fratelui tău!
12. Când vei lucra pământul, să nu-ţi mai dea bogăţia lui. Pribeag şi fugar să fii pe pământ.”

Geneza 5

29. El i-a pus numele Noe, zicând: „Acesta ne va mângâia pentru osteneala şi truda mâinilor noastre, care vin din acest pământ pe care l-a blestemat Domnul.”

Blestemul care a venit asupra pământului din cauza lui Adam trebuie să fi inclus flora, întrucât printre consecinţele lui s-a numărat şi apariţia spinilor şi a pălămidei. Înţelegem de aici că toată natura este afectată de blestemele venite ca urmare a păcatului. Citatul de mai sus din Ellen G. White afirmă foarte clar că blestemul lui Cain nu l-a vizat doar pe el, ci s-a extins asupra întregii lumi.

Din nefericire, blestemele din pricina păcatului nu s-au sfârşit acolo, fiindcă lumea a cunoscut un nou blestem care a afectat-o în mare măsură: potopul global. „Domnul a mirosit un miros plăcut; şi Domnul a zis în inima Lui: Nu voi mai blestema pământul din pricina omului, pentru că întocmirile gândurilor din inima omului sunt rele din tinereţea lui; şi nu voi mai lovi tot ce este viu, cum am făcut” (Geneza 8:21).

Potopul a perturbat sistemul de udare a solului, stabilit de Dumnezeu la început, mutând solul din anumite zone ale globului în alte zone. Chiar şi în prezent, apa ploii se infiltrează în sol, lipsindu-l astfel de substanţele nutritive şi reducând recolta. În îndurarea Sa, Dumnezeu a promis că nu va mai blestema pământul din nou, dar solul pe care l-am moştenit este cu totul diferit de solul fertil şi roditor creat iniţial de El.

3.Citeşte Romani 8:19-22. Pasajul acesta este dificil, dar are legătură cu tema studiată astăzi. Care este această legătură? Ce speranţă ne transmit aceste versete?

Romani 8

19. De asemenea, şi firea aşteaptă cu o dorinţă înfocată descoperirea fiilor lui Dumnezeu.
20. Căci firea a fost supusă deşertăciunii – nu de voie, ci din pricina celui ce a supus-o – cu nădejdea însă,
21. că şi ea va fi izbăvită din robia stricăciunii, ca să aibă parte de slobozenia slavei copiilor lui Dumnezeu.
22. Dar ştim că, până în ziua de azi, toată firea suspină şi suferă durerile naşterii.
Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO