Studiul 6

Duminică , 3 februarie 2013

 

1. Citeşte Geneza 3:1. Cum este descris aici Satana (deghizat în şarpe)? Ce ni se spune în acest singur verset despre adevăratul său caracter?

Geneza 3

1. Şarpele era mai şiret decât toate fiarele câmpului pe care le făcuse Domnul Dumnezeu. El a zis femeii: „Oare a zis Dumnezeu cu adevărat: „Să nu mâncaţi din toţi pomii din grădină”?”

Dovada de şiretenie a şarpelui o găsim în cuvintele pe care le întrebuinţează în introducerea ispitei sale. El nu recurge la un atac direct, ci încearcă să o atragă pe femeie într-o discuţie. Observăm că întrebarea lui face referire la cel puţin două probleme. În primul rând, el întreabă dacă Dumnezeu a făcut într-adevăr o anumită afirmaţie. În acelaşi timp, el îşi formulează întrebarea de aşa manieră, încât să pună sub semnul îndoielii generozitatea lui Dumnezeu. Practic, el întreabă: „Vă privează Dumnezeu de vreun lucru? Nu v-a dat El voie să mâncaţi din toţi pomii din grădină?” Prin citarea tendenţioasă a poruncilor lui Dumnezeu, şarpele o determină pe femeie să-i corecteze afirmaţia şi, astfel, o atrage în discuţie. Strategia lui a fost cu siguranţă perfidă.

Dar lucrul acesta nu ar trebui să ne surprindă. Isus a declarat că Diavolul este un mincinos şi tatăl minciunii (Ioan 8:44). În Apocalipsa 12:9, se afirmă că Diavolul înşală întreaga lume, ceea ce înseamnă că niciunul dintre noi (nici chiar creştinii adventişti de ziua a şaptea) nu e ferit de minciunile lui. Nu avem îndoială că el nu şi-a pierdut deloc şiretenia sau capacitatea de a amăgi. El mai foloseşte şi astăzi strategia cu care a reuşit să o ispitească pe Eva. El ridică semne de întrebare cu privire la Cuvântul lui Dumnezeu şi la intenţiile Sale, sperând să ne stârnească îndoiala şi să ne atragă în „discuţie”. Trebuie să fim vigilenţi (1 Petru 5:8) pentru a ne opune şiretlicurilor lui.

Ioan 8

44. Voi aveţi de tată pe diavolul; şi vreţi să împliniţi poftele tatălui vostru. El de la început a fost ucigaş; şi nu stă în adevăr, pentru că în el nu este adevăr. Ori de câte ori spune o minciună, vorbeşte din ale lui, căci este mincinos şi tatăl minciunii.

Apocalipsa 12

9. Şi balaurul cel mare, şarpele cel vechi, numit diavolul şi Satana, acela care înşală întreaga lume, a fost aruncat pe pământ; şi împreună cu el au fost aruncaţi şi îngerii lui.

1 Petru 5

8. Fiţi treji şi vegheaţi! Pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răcneşte şi caută pe cine să înghită.

2. Compară Matei 4:3-10 cu Geneza 3:1. Ce strategie asemănătoare a folosit Satana pentru a-L ispiti pe Domnul Isus? De ce nu a avut succes în cazul Său? Ce învăţăm din modul în care a răspuns Isus la atacurile lui? Ce strategii asemănătoare foloseşte Diavolul astăzi cu noi?

Matei 4

3. Ispititorul s-a apropiat de El şi I-a zis: „Dacă eşti Fiul lui Dumnezeu, porunceşte ca pietrele acestea să se facă pâini.”
4. Drept răspuns, Isus i-a zis: „Este scris: „Omul nu trăieşte numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu.”
5. Atunci diavolul L-a dus în sfânta cetate, L-a pus pe streaşina Templului
6. şi I-a zis: „Dacă eşti Fiul lui Dumnezeu, aruncă-Te jos; căci este scris: „El va porunci îngerilor Săi să vegheze asupra Ta; şi ei Te vor lua pe mâini, ca nu cumva să Te loveşti cu piciorul de vreo piatră.”
7. „De asemenea este scris”, a zis Isus: „Să nu ispiteşti pe Domnul Dumnezeul tău.”
8. Diavolul L-a dus apoi pe un munte foarte înalt, I-a arătat toate împărăţiile lumii şi strălucirea lor şi I-a zis:
9. „Toate aceste lucruri Ţi le voi da Ţie, dacă Te vei arunca cu faţa la pământ şi Te vei închina mie.”
10. „Pleacă, Satano”, i-a răspuns Isus. „Căci este scris: „Domnului Dumnezeului tău să te închini şi numai Lui să-I slujeşti.”

Geneza 3

1. Şarpele era mai şiret decât toate fiarele câmpului pe care le făcuse Domnul Dumnezeu. El a zis femeii: „Oare a zis Dumnezeu cu adevărat: „Să nu mâncaţi din toţi pomii din grădină”?”
Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO