Studiul 4

Marti , 22 ianuarie 2013

 

6. Citeşte Iov 38:1-21. Observă temele creaţiunii în următoarele versete: vers. 4-7 ; vers. 8-11 ; vers. 12  ; vers. 16vers. 19

Iov 38

1. Domnul a răspuns lui Iov din mijlocul furtunii şi a zis:
2. „Cine este cel ce Îmi întunecă planurile prin cuvântări fără pricepere?
3. Încinge-ţi mijlocul ca un viteaz, ca Eu să te întreb, şi tu să Mă înveţi.
4. Unde erai tu când am întemeiat pământul? Spune, dacă ai pricepere.
5. Cine i-a hotărât măsurile, ştii? Sau cine a întins frânghia de măsurat peste el?
6. Pe ce sunt sprijinite temeliile lui? Sau cine i-a pus piatra din capul unghiului,
7. atunci când stelele dimineţii izbucneau în cântări de bucurie şi când toţi fiii lui Dumnezeu scoteau strigăte de veselie?
8. Cine a închis marea cu porţi, când s-a aruncat din pântecele mamei ei?
9. Când i-am făcut haina din nori şi scutece din întuneric;
10. când i-am pus hotar şi când i-am pus zăvoare şi porţi;
11. când am zis: „Până aici să vii, să nu treci mai departe; aici să ţi se oprească mândria valurilor tale”?
12. De când eşti, ai poruncit tu dimineţii? Ai arătat zorilor locul lor,
13. ca să apuce capetele pământului şi să scuture pe cei răi de pe el?
14. Ca pământul să se schimbe ca lutul pe care se pune o pecete, şi toate lucrurile să se arate îmbrăcate ca în haina lor adevărată?
15. Pentru ca cei răi să fie lipsiţi de lumina lor, şi braţul care se ridică să fie zdrobit?
16. Ai pătruns tu până la izvoarele mării? Sau te-ai plimbat tu prin fundurile adâncului?
17. Ţi s-au deschis porţile morţii? Sau ai văzut tu porţile umbrei morţii?
18. Ai cuprins tu cu privirea întinderea pământului? Vorbeşte, dacă ştii toate aceste lucruri.
19. Unde este drumul care duce la locaşul luminii? Şi întunericul unde îşi are locuinţa?
20. Poţi să le urmăreşti până la hotarul lor şi să cunoşti cărările locuinţei lor?
21. Ştii, căci atunci erai născut, şi numărul zilelor tale este mare!

Să ţinem seama de cadrul general al cărţii. După ce a fost lovit de o mare tragedie, Iov s-a străduit să înţeleagă motivele pentru care trecea prin această experienţă, deşi el Îi era credincios lui Dumnezeu. Capitolele 38-41, conţin răspunsul Domnului la întrebările sale sfâşietoare. El îi vorbeşte lui Iov despre puterea Sa creatoare.

7. Citeşte cu atenţie răspunsul pe care I-l dă Iov Domnului în Iov 42:1-6. De ce a răspuns aşa? Ce idei putem desprinde din răspunsul său care să ne ajute să avem încredere în Dumnezeu atunci când trecem prin situaţii tragice?

Iov 42

1. Iov a răspuns Domnului şi a zis:
2. „Ştiu că Tu poţi totul şi că nimic nu poate sta împotriva gândurilor Tale.” –
3. „Cine este acela care are nebunia să-Mi întunece planurile?” – „Da, am vorbit, fără să le înţeleg, de minuni, care sunt mai presus de mine şi pe care nu le pricep.” –
4. „Ascultă-Mă şi voi vorbi; te voi întreba, şi Mă vei învăţa.” –
5. „Urechea mea auzise vorbindu-se de Tine; dar acum ochiul meu Te-a văzut.
6. De aceea mi-e scârbă de mine şi mă pocăiesc în ţărână şi cenuşă.”

Incapacitatea de a explica lucrurile create de Dumnezeu l-a determinat pe Iov să recunoască măreţia Sa şi să se încreadă în El, în ciuda tuturor situaţiilor prin care a trecut. Şi noi constatăm că suntem incapabili să răspundem la multe întrebări despre creaţiune, iar exemplul lui Iov ar trebui să ne încurajeze să avem încredere în Dumnezeu, orice s-ar întâmpla. În viaţă nu vom putea găsi răspuns la absolut toate întrebările, cel puţin nu în viaţa aceasta. Dar vom avea la dispoziţie o veşnicie întreagă pentru a găsi explicaţiile la ceea ce acum ni se pare imposibil de înţeles.

În concluzie, din minunile creaţiunii (despre care în prezent noi avem cunoştinţe mult mai aprofundate decât Iov) ar trebui să învăţăm să ne încredem în puterea şi dragostea extraordinară a lui Dumnezeu.

Noi, cei de astăzi, care trăim după evenimentele de la Golgota, ştim că Acela care ne-a creat ne-a şi răscumpărat, lucru pe care Iov nu îl înţelegea atunci, cel puţin nu atât de clar cum îl înţelegem noi acum. Prin urmare, cu cât mai mult ar trebui să ne încredem noi în bunătatea lui Dumnezeu!

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO