Studiul 1

Duminica , 30 decembrie 2012

 

1. Care este prima afirmaţie a Scripturii? Geneza 1:1

Geneza 1

1. La început, Dumnezeu a făcut cerurile şi pământul.

Din dorinţa de a-L îndepărta pe Dumnezeu din conştiinţa omului, multă vreme s-a susţinut ideea că universul a existat dintotdeauna – nu a fost creat, deci nu există un Creator – sau ideea că a apărut la întâmplare. Dar dovezile că universul a avut un început au devenit atât de puternice, încât aproape toţi oamenii de ştiinţă le-au acceptat, cel puţin deocamdată (teoriile ştiinţifice, chiar şi cele considerate a fi de necontestat, sunt deseori schimbate sau respinse).

2. Ce aflăm din Evrei 11:3 despre Dumnezeu şi despre crearea universului?

Evrei 11

3. Prin credinţă pricepem că lumea a fost făcută prin Cuvântul lui Dumnezeu, aşa că tot ce se vede n-a fost făcut din lucruri care se văd.

La fel ca Geneza 1:1, Evrei 11:3 este un text plin de mister şi de lucruri pe care nu le putem explica pe baza cunoştinţelor actuale. Totuşi el pare să ne spună că universul nu a fost întocmit dintr-o materie preexistentă. Universul a fost creat prin puterea Cuvântului lui Dumnezeu, adică atât materia, cât şi energia au fost aduse la existenţă prin puterea Sa.

Creaţia din nimic mai este cunoscută sub denumirea de creaţie ex nihilo. Şi noi, oamenii, putem crea diferite lucruri, dar nu suntem capabili să creăm ceva din nimic. Putem schimba forma materiei preexistente, dar nu avem puterea de a crea ex nihilo. Numai Dumnezeu are această putere supranaturală. Aceasta este una dintre deosebirile fundamentale dintre Dumnezeu şi oameni. Ea ne aduce aminte că însăşi existenţa noastră depinde de Creator.

De altfel, verbul „a făcut” din Geneza 1:1 provine dintr-o rădăcină a unui cuvânt ebraic întrebuinţat cu referire exclusivă la activitatea creatoare a lui Dumnezeu. Numai Dumnezeu poate crea astfel (vezi şi Romani 4:17).

Romani 4

17. după cum este scris: „Te-am rânduit să fii tatăl multor neamuri.” El, adică, este tatăl nostru înaintea lui Dumnezeu în care a crezut, care învie morţii şi care cheamă lucrurile care nu sunt, ca şi cum ar fi.

Ce argumente poţi prezenta pentru a susţine ideea că singura explicaţie logică a creării lumii este aceea a existenţei unui Creator supranatural care Se află mai presus de această creaţie? Pregăteşte-te să-ţi prezinţi argumentele în cadrul grupei Şcolii de Sabat.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO