Isus, Creatorul cerului şi al pământului

Studiul 1

Sâmbătă , 29 decembrie 2012

 

Pentru studiul din săptămâna aceasta, citeşte: Geneza 1:1; Evrei 11:3; Psalmii 19:1-3; Ioan 1:1-3, 14; Coloseni 1:15, 16; Ioan 2:7-11.

Sabat după-amiază

Text de memorat: „La început, Dumnezeu a făcut cerurile şi pământul.” (Geneza 1:1)

Numai ceva care e mai presus de un lucru poate crea lucrul respectiv. Numai o Fiinţă mai presus de univers ar fi putut crea universul. Iar Fiinţa aceasta este Dumnezeul descoperit în Biblie, Dumnezeul căruia ne închinăm şi Îi slujim, fiindcă El este Creatorul nostru.

Pe de altă parte, aflăm că acest Dumnezeu – Cel care a creat universul, Cel care a umplut spaţiul cosmic cu miliarde de galaxii – este acelaşi Dumnezeu care a venit pe pământ ca om pentru a trăi în mijlocul nostru şi, chiar mai mult, pentru a purta singur pedeapsa pentru păcatele noastre.

Uneori spunem că anumite lucruri sunt „prea frumoase ca să fie adevărate”. Totuşi ce ar putea fi mai frumos pentru noi, nişte fiinţe păcătoase care trăim într-o lume decăzută, plină de suferinţă, decât să cunoaştem adevărul minunat al dragostei Creatorului nostru, o dragoste atât de mare, care L-a determinat să coboare la noi în persoana Domnului Hristos şi să Îşi lege pentru totdeauna destinul de noi?

Cum ar trebui să arate viaţa noastră, în lumina acestui adevăr extraordinar?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO