Studiul 1

Luni , 31 decembrie 2012

 

3. Cine ne vorbeşte despre lucrarea lui Dumnezeu? Psalmii 19:1-3; Romani 1:19,20. Ai reuşit să cunoşti acest adevăr din proprie experienţă? În ce fel ne ajută ştiinţa modernă să apreciem şi mai mult puterea şi înţelepciunea Creatorului nostru?

Psalmii 19

1. Cerurile spun slava lui Dumnezeu, şi întinderea lor vesteşte lucrarea mâinilor Lui.
2. O zi istoriseşte alteia acest lucru, o noapte dă de ştire alteia despre el.
3. Şi aceasta fără vorbe, fără cuvinte al căror sunet să fie auzit:

Romani 1

19. Fiindcă ce se poate cunoaşte despre Dumnezeu le este descoperit în ei, căci le-a fost arătat de Dumnezeu.
20. În adevăr, însuşirile nevăzute ale Lui, puterea Lui veşnică şi dumnezeirea Lui se văd lămurit, de la facerea lumii, când te uiţi cu băgare de seamă la ele în lucrurile făcute de El. Aşa că nu se pot dezvinovăţi;

Nu orice tip de mediu este capabil să susţină viaţa. Se pare că universul trebuia să fie extrem de bine plănuit pentru ca să poată exista viaţa. În primul rând, elementele de bază ale oricărei materii – atomii – trebuie să fie suficient de stabile ca să poată fi aduse la existenţă obiecte materiale stabile. Stabilitatea atomilor depinde de forţele care menţin unite diferitele lor părţi. Atomii conţin particule încărcate electric care se atrag şi se resping în acelaşi timp. Forţele de atracţie şi de respingere trebuie să fie bine echilibrate. Dacă forţele de atracţie ar fi prea puternice, s-ar forma numai atomi mari şi nu ar exista hidrogen. Fără hidrogen, nu ar exista apă şi, prin urmare, nu ar exista viaţă. Dacă forţele de respingere ar fi prea puternice, s-ar forma numai atomi mici (ca hidrogenul, de exemplu) şi nu ar exista carbon sau oxigen. Fără oxigen, nu ar exista nici apă, nici viaţă. Carbonul este şi el esenţial pentru toate formele de viaţă, aşa cum le ştim în prezent.

Pe lângă faptul că trebuie să fie stabili, atomii trebuie să aibă capacitatea de a interacţiona unii cu alţii pentru a alcătui nenumăraţi compuşi chimici. E necesar să existe un echilibru între forţele care ţin moleculele laolaltă şi energia necesară pentru dividerea moleculei, astfel încât să aibă loc reacţiile chimice de care depinde viaţa.

Faptul că universul nostru corespunde atât de bine condiţiilor necesare vieţii i-a uimit pe oamenii de ştiinţă şi i-a determinat pe mulţi dintre ei să declare că universul pare a fi proiectat de o Fiinţă inteligentă.

Totodată, lumea noastră trebuie să fi fost proiectată înţelept pentru ca viaţa să existe. Valorile temperaturii trebuie să fie prielnice vieţii; de aceea distanţa de la Soare, viteza de rotaţie şi compoziţia atmosferei trebuie să fie toate într-un echilibru corespunzător. Iar acestea sunt numai câteva dintre detaliile care au fost bine puse la punct. Cât de adevărat este că înţelepciunea lui Dumnezeu se vede în lucrurile pe care El le-a creat!

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO