Studiul 13

Vineri , 28 decembrie 2012

 

„În serviciul jertfelor, după ce făcea ispăşirea pentru Israel, marele-preot ieşea şi binecuvânta adunarea. Tot aşa, la încheierea lucrării Sale de mijlocire, Hristos Se va arăta «nu în vederea păcatului, [ci] ca să aducă mântuirea» (Evrei 9:28), pentru a-l binecuvânta cu viaţă veşnică pe poporul Său care L-a aşteptat. După cum preotul mărturisea păcatele pe capul ţapului pentru a le îndepărta din Sanctuar, tot aşa Hristos va aşeza toate aceste păcate asupra lui Satana, instigatorul şi iniţiatorul păcatului. Ţapul care purta păcatele lui Israel era trimis «într-un ţinut nelocuit» (Leviticul 16:22); în acelaşi fel Satana, fiind vinovat de toate păcatele comise de poporul lui Dumnezeu la îndemnul lui, va fi legat timp de o mie de ani pe un pământ pustiu şi fără locuitori în momentul acela şi va suferi la sfârşit pedeapsa deplină pentru păcat în focul care îi va distruge pe toţi nelegiuiţii.” (Ellen G. White, Tragedia veacurilor, pag. 485, 486)

„Teama de a nu face ca moştenirea viitoare să pară prea materială i-a determinat pe mulţi să spiritualizeze tocmai adevărurile care ne conving să o privim ca pe căminul nostru. Isus i-a asigurat pe ucenicii Săi că S-a dus să le pregătească locaşuri în casa Tatălui. Aceia care primesc învăţăturile Cuvântului lui Dumnezeu nu vor fi în totală necunoştinţă cu privire la căminul ceresc … Limbajul omenesc nu este în stare să descrie răsplata celor neprihăniţi. Ea va fi cunoscută numai de aceia care o vor vedea. Nicio minte mărginită nu poate cuprinde slava Paradisului lui Dumnezeu.” (Idem, Tragedia veacurilor, pag. 674, 675)

Întrebări pentru discuţie

1. În creştinism există trei concepţii principale despre mileniu: (1) concepţia că mileniul este perioada dintre prima şi a doua venire a lui Hristos; (2) concepţia că mileniul este perioada lungă de pace şi neprihănire care se va instala pe pământ înainte de venirea lui Hristos şi la care se va ajunge datorită predicării Evangheliei şi datorită reformelor sociale; (3) mileniul va începe după revenirea lui Hristos şi că îl vom petrece în ceruri. Adventiştii de ziua a şaptea susţin concepţia a treia. Ce probleme pun primele două concepţii?

2. Citeşte Apocalipsa 21:27. Cum înţelegem faptul că „nimic întinat” nu va intra în Noul Ierusalim? Ce altceva nu va putea intra în cetate? De ce?

Apocalipsa 21

27. Nimic întinat nu va intra în ea, nimeni care trăieşte în spurcăciune şi în minciună; ci numai cei scrişi în Cartea Vieţii Mielului.

3. Meditează la dorinţa oamenilor de a crea o lume perfectă. Ce exemple poţi da în acest sens? Care au fost rezultatele încercărilor lor? De ce au eşuat proiectele lor?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO