Studiul 13

Joi , 27 decembrie 2012

 

9. Ce ni se spune în Apocalipsa 21:3? Cum va influenţa faptul acesta viaţa locuitorilor Noului Pământ?

Apocalipsa 21

3. Şi am auzit un glas tare care ieşea din scaunul de domnie şi zicea: „Iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii! El va locui cu ei, şi ei vor fi poporul Lui, şi Dumnezeu însuşi va fi cu ei. El va fi Dumnezeul lor.

Probabil că nu există în întreaga Biblie o viziune mai emoţionantă decât cea prezentată aici de Ioan Descoperitorul: Noul Pământ nu va fi doar căminul celor răscumpăraţi, ci şi Dumnezeu Însuşi va locui cu ei. Creatorul sfânt şi transcendent al universului va onora cu prezenţa Sa comunitatea celor răscumpăraţi. Este adevărat că El va rămâne pentru totdeauna distinct de creaturile Sale, dar între Dumnezeu şi om nu va mai exista despărţirea produsă de păcat.

De asemenea, părtăşia reală dintre Dumnezeu şi om, armonia dintre om şi natură şi armonia din natură vor fi refăcute complet. Ioan spune că nu va mai fi nimic vrednic de blestem acolo (Apocalipsa 22:3), iar profeţia lui Isaia prezice încetarea conflictelor din lumea animală (Isaia 65:25). Pe lângă refacerea completă a armoniei, eliminarea „suspinului” întregii naturi va însemna că tot ce este dăunător – boala, moartea şi suferinţa – va fi de domeniul trecutului (Romani 8:21, Apocalipsa 21:4).

Apocalipsa 22

3. Nu va mai fi nimic vrednic de blestem acolo. Scaunul de domnie al lui Dumnezeu şi al Mielului vor fi în ea. Robii Lui Îi vor sluji.

Isaia 65

25. Lupul şi mielul vor paşte împreună, leul va mânca paie ca boul, şi şarpele se va hrăni cu ţărână. Niciun rău, nicio vătămare nu se va face pe tot muntele Meu cel sfânt, zice Domnul.”

Apocalipsa 21

4. El va şterge orice lacrimă din ochii lor. Şi moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici ţipăt, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut.”

10. Citeşte Psalmul 8. Ce mesaj ne transmite el, mai ales în lumina subiectelor studiate trimestrul acesta?

Psalmii 8

1. Doamne Dumnezeul nostru, cât de minunat este Numele Tău pe tot pământul! Slava Ta se înalţă mai presus de ceruri.
2. Din gura copiilor şi a celor ce sug la ţâţă, Ţi-ai scos o întăritură de apărare împotriva potrivnicilor tăi, ca să astupi gura vrăjmaşului şi omului cu dor de răzbunare.
3. Când privesc cerurile – lucrarea mâinilor Tale – luna şi stelele pe care le-ai făcut,
4. îmi zic: Ce este omul, ca să Te gândeşti la el? Şi fiul omului, ca să-l bagi în seamă?
5. L-ai făcut cu puţin mai prejos decât Dumnezeu şi l-ai încununat cu slavă şi cu cinste.
6. I-ai dat stăpânire peste lucrurile mâinilor Tale, toate le-ai pus sub picioarele lui:
7. oile şi boii laolaltă, fiarele câmpului,
8. păsările cerului şi peştii mării, tot ce străbate cărările mărilor.
9. Doamne Dumnezeul nostru, cât de minunat este Numele Tău pe tot pământul!

Prezenţa lui Dumnezeu pe Noul Pământ şi viaţa în acest mediu nou are implicaţii uriaşe, mai ales dacă ne gândim la mărimea universului creat, aşa cum ne-a fost ea descoperită de ştiinţă. Se estimează că universul observabil are o lungime de mai multe miliarde de ani lumină; cercetătorii speculează că acest spaţiu cosmic imens reprezintă doar circa 7% din dimensiunile lui reale!

Gândul că Dumnezeul care a creat acest univers a murit pentru noi şi, mai mult, că va locui împreună cu noi toată veşnicia este copleşitor! Mintea noastră limitată nu poate cuprinde făgăduinţa aceasta şi tot ce putem face este să cădem în genunchi ca să ne închinăm şi să-L lăudăm pe Acela care ne-a creat, ne-a răscumpărat şi ne-a promis că va locui pentru totdeauna în mijlocul nostru!

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO