Studiul 12

Luni , 17 decembrie 2012

 

Serviciile din sanctuarul pământesc descopereau cele trei etape ale Planului de Mântuire: jertfa înlocuitoare, mijlocirea preoţească şi judecata. Biblia ne arată că toate aceste trei etape sunt prezente slujirea Domnului Hristos în favoarea păcătoşilor.

2. Citeşte Isaia 53:6; Romani 3:24,25; 2 Corinteni 5:21. În ce măsură corespunde moartea lui Hristos pe cruce primei etape a Planului de Mântuire (jertfa înlocuitoare)?

Isaia 53

6. Noi rătăceam cu toţii ca nişte oi, fiecare îşi vedea de drumul lui, dar Domnul a făcut să cadă asupra Lui nelegiuirea noastră a tuturor.

Romani 3

24. Şi sunt socotiţi neprihăniţi, fără plată, prin harul Său, prin răscumpărarea care este în Hristos Isus.
25. Pe El, Dumnezeu L-a rânduit mai dinainte să fie, prin credinţa în sângele Lui, o jertfă de ispăşire, ca să-Şi arate neprihănirea Lui; căci trecuse cu vederea păcatele dinainte, în vremea îndelungii răbdări a lui Dumnezeu;

2 Corinteni 5

21. Pe Cel ce n-a cunoscut niciun păcat, El L-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în El.

3. Ce spun textele următoare despre Hristos şi despre mijlocirea Sa în favoarea păcătoşilor? 1 Timotei 2:5; Evrei 7:25.

1 Timotei 2

5. Căci este un singur Dumnezeu şi este un singur mijlocitor între Dumnezeu şi oameni: Omul Isus Hristos,

Evrei 7

25. De aceea şi poate să mântuiască în chip desăvârşit pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin El, pentru că trăieşte pururi ca să mijlocească pentru ei.

După cum jertfele arătau spre moartea lui Hristos, tot la fel slujirea preoţească prefigura adevărata slujire a lui Hristos din Sanctuarul ceresc. Mai exact, slujirea neîntreruptă sau zilnică a preoţilor în Sfânta simboliza accesul permanent la Dumnezeu de care beneficiază păcătosul prin slujirea lui Hristos ca Mijlocitor în Sanctuarul ceresc (Evrei 4:14-16).

Evrei 4

14. Astfel, fiindcă avem un Mare Preot însemnat, care a străbătut cerurile – pe Isus, Fiul lui Dumnezeu – să rămânem tari în mărturisirea noastră.
15. Căci n-avem un Mare Preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci Unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca şi noi, dar fără păcat.
16. Să ne apropiem, dar, cu deplină încredere de scaunul harului, ca să căpătăm îndurare şi să găsim har, pentru ca să fim ajutaţi la vreme de nevoie.

4.Ce legătură are curăţirea lucrurilor din ceruri cu lucrarea preoţilor din Sanctuarul pământesc în Ziua Ispăşirii? Evrei 9:23

Evrei 9

23. Dar, deoarece chipurile lucrurilor care sunt în ceruri au trebuit curăţate în felul acesta, trebuia ca înseşi lucrurile cereşti să fie curăţate cu jertfe mai bune decât acestea.

Pe fundalul serviciilor din Sanctuarul pământesc, Evrei 9:23 arată în mod clar spre lucrarea de curăţire realizată de Hristos în cer. Textul acesta i-a pus în încurcătură pe cercetătorii din toate secolele, deoarece afirmă că lucrurile cereşti au fost întinate şi aveau nevoie de curăţire. Pentru noi, ca adventişti de ziua a şaptea, care credem că lucrarea cerească a lui Hristos în favoarea noastră este alcătuită din două etape, curăţirea aceasta este modelul curăţirii anuale a Sanctuarului pământesc în Ziua Ispăşirii.

Gândeşte-te la ispăşire – la semnificaţia ei, la modul în care este realizată şi la singura Persoană care a putut face ispăşire pentru noi. De ce este o veste bună faptul că trăim în „Ziua Ispăşirii”?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO