Studiul 11

Vineri , 14 decembrie 2012

 

Citeşte Adventiştii de ziua a şaptea cred …, capitolele 22 şi 23.

Dumnezeu a intenţionat ca actele de generozitate şi de bunăvoinţă să păstreze inimile copiilor oamenilor delicate şi simţitoare şi să le trezească interesul şi afecţiunea reciprocă, imitându-L pe Învăţătorul care S-a făcut sărac de dragul nostru, pentru ca noi, prin sărăcia Sa, să putem fi îmbogăţiţi. Legea zecimii s-a întemeiat pe un principiu solid şi a fost concepută pentru a fi o binecuvântare pentru om.

Sistemul darurilor a fost rânduit pentru a preveni acel mare rău numit lăcomie. Hristos a văzut că, în desfăşurarea afacerilor, iubirea de bogăţii avea să fie cauza cea mai mare a îndepărtării din inimă a adevăratei evlavii. A văzut că iubirea de bani avea să se stabilească în mod definitiv în sufletele oamenilor, oprindu-i să dea curs imboldurilor de a fi generoşi şi închizându-le inima faţă de nevoile celor suferinzi şi năpăstuiţi.” (Ellen G. White, Mărturii, vol. 3, pag. 547)

Dacă cineva are sănătate şi putere, acestea reprezintă capitalul lui, pe care trebuie să-l folosească în mod corect. Dacă îşi iroseşte orele în trândăvie, făcând vizite inutile şi angajându-se în discuţii fără rost, atunci este leneş în lucrul său, ceea ce Cuvântul lui Dumnezeu dezaprobă. Un astfel de om are o lucrare de făcut ca să-şi susţină familia şi să pună deoparte şi o rezervă pentru scopuri caritabile, pe măsura binecuvântării primite din partea lui Dumnezeu.

Noi nu suntem în această lume ca să avem grijă doar de noi, ci ni se cere să contribuim la marea lucrare a mântuirii, imitând exemplul vieţii folositoare, de tăgăduire de sine şi de sacrificiu de sine, a Domnului Hristos.” (Idem, Mărturii, vol. 1, pag. 325)

Întrebări pentru discuţie

1. Cum aplicăm învăţătura clară a Bibliei despre căsătorie şi divorţ? Dacă am aplica învăţăturile Domnului Isus cu mai multă stricteţe, ar fi oamenii mai puţin înclinaţi să divorţeze?

2. Unii susţin că ar trebui să aibă libertatea de a da zecimea cui doresc,  în loc să folosească sistemul pus la dispoziţia lor de biserica ai căror membri sunt. Ce pericol prezintă această atitudine?

3. Ca biserică, nu putem ignora îndemnurile biblice de a avea grijă de cei săraci şi nevoiaşi dintre noi. Care sunt capcanele în care putem cădea dacă facem din grija faţă de săraci obiectivul principal şi nu mijlocul spre un obiectiv mai mare? Discutaţi.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO