Evenimentele finale – Domnul Isus şi cei mântuiţi

Studiul 12

Sambata , 15 decembrie 2012

 

Pentru studiul din săptămâna aceasta, citeşte: Evrei 8:1-5; Isaia 53:6; Romani 3:24,25; 1 Timotei 2:5; Evrei 9:23; Faptele apostolilor 3:19-21.

Sabat după-amiază

Text de memorat: „Pocăiţi-vă dar şi întoarceţi-vă la Dumnezeu, ca să vi se şteargă păcatele, ca să vină de la Domnul vremurile de înviorare şi să trimită pe Cel ce a fost rânduit mai dinainte pentru voi: pe Isus Hristos, pe care cerul trebuie să-L primească până la vremurile aşezării din nou a tuturor lucrurilor – despre aceste vremuri a vorbit Dumnezeu prin gura tuturor sfinţilor Săi proroci din vechime.” (Faptele apostolilor 3:19-21)

Gândul central: Învăţătura biblică despre lucrarea de Mare-Preot a Domnului Hristos în Sanctuarul ceresc, despre a doua Sa venire şi despre învierea morţilor alcătuiesc împreună mesajul speranţei pentru cei care şi-au pus încrederea în El.

Istoria marii lupte dintre bine şi rău a avut multe momente decisive, dar punctul culminant a fost crucea, prin care a fost asigurată înfrângerea şi distrugerea finală a lui Satana. De asemenea, profeţia biblică vorbeşte despre „vremea sfârşitului” (Daniel 12:4,9), o perioadă din istoria mântuirii cu o semnificaţie deosebită din punctul de vedere al relaţiei Domnului cu poporul Său. Evenimentele care vor avea loc în „vremea sfârşitului sunt numite escatologice, adică evenimente „finale”.

În studiul din săptămâna aceasta, ne vom opri asupra a trei evenimente speciale din timpul sfârşitului care au implicaţii spirituale uriaşe: slujirea Domnului Hristos în Sanctuarul ceresc, a doua Sa venire şi învierea celor care au murit în credinţa adevărată.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO