Studiul 6

Marti , 6 noiembrie 2012

 

6. Ce făgăduinţă le este oferită în Iacov 4:7 celor care se împotrivesc Diavolului? Cum ne putem împotrivi unei forţe cu mult mai puternice decât noi? Vezi şi Deuteronomul 4:4.

Iacov 4

7. Supuneţi-vă, dar, lui Dumnezeu. Împotriviţi-vă diavolului, şi el va fugi de la voi.

Deuteronomul 4

4. Iar voi, care v-aţi alipit de Domnul Dumnezeul vostru sunteţi toţi vii astăzi.

Creştinul nu este o victimă neajutorată, lăsată în voia Diavolului (observă şi în acest context cât de important este să înţelegem că Satana şi îngerii răi sunt fiinţe reale!). Totuşi creştinul nu este chemat în primul rând să se ridice împotriva Diavolului, cât să îi opună rezistenţă. Cuvântul grecesc tradus cu „a se împotrivi” este anthistemi şi înseamnă „a opune rezistenţă faţă de ceva”. Este vorba de o anumită atitudine care îl determină pe Diavol să plece. Este atitudinea de supunere completă a creştinului faţă de Isus, singurul care are puterea de a-l alunga pe Satana de la noi.

7. Ce făgăduinţe îi sunt date creştinului în faţa unui duşman care este asemănat cu „un leu care răcneşte caută pe cine să înghită”? Cum şi ne ajută aceste versete să explicăm ideea exprimată de Iacov? 1 Petru 5:6-10. Vezi şi Efeseni 4:27; 6:11.

1 Petru 5

6. Smeriţi-vă, dar, sub mâna tare a lui Dumnezeu, pentru ca, la vremea Lui, El să vă înalţe.
7. Şi aruncaţi asupra Lui toate îngrijorările voastre, căci El însuşi îngrijeşte de voi.
8. Fiţi treji şi vegheaţi! Pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răcneşte şi caută pe cine să înghită.
9. Împotriviţi-vă lui tari în credinţă, ştiind că şi fraţii voştri în lume trec prin aceleaşi suferinţe ca voi.
10. Dumnezeul oricărui har, care v-a chemat în Hristos Isus la slava Sa veşnică, după ce veţi suferi puţină vreme, vă va desăvârşi, vă va întări, vă va da putere şi vă va face neclintiţi.

Efeseni 4

27. şi să nu daţi prilej diavolului.

Efeseni 6

11. Îmbrăcaţi-vă cu toată armura lui Dumnezeu, ca să puteţi ţine piept împotriva uneltirilor diavolului.

Petru a scris aceste cuvinte pentru a-i încuraja pe creştinii persecutaţi. El ştia clar că în spatele persecuţiei se afla arhivrăjmaşul, Satana. La fel ca Iacov, apostolul i-a îndemnat pe creştini să i se împotrivească, apelând la acelaşi cuvânt grecesc anthistemi, dar adăugând un cuvânt care arată modul în care să ne împotrivim: stereoi („tare”, „ferm”). Astfel, el sugerează că Diavolul va fugi de la aceia care rămân tari şi neclintiţi ca stânca în faţa atacurilor lui. Atitudinea de laşitate nu va avea succes. Petru ştie însă că, în ciuda unei poziţii ferme, suferinţa poate dura o vreme, dar că Dumnezeu îl va desăvârşi pe creştin, îl va întări, îi va da putere şi îl va face neclintit (1 Petru 5:10).

1 Petru 5

10. Dumnezeul oricărui har, care v-a chemat în Hristos Isus la slava Sa veşnică, după ce veţi suferi puţină vreme, vă va desăvârşi, vă va întări, vă va da putere şi vă va face neclintiţi.

Avem foarte multe făgăduinţe pentru umblarea creştină, dar niciuna nu ne spune că vom fi scutiţi de suferinţă. Există vreun creştin care să nu fi cunoscut personal realitatea suferinţei? Pe acest pământ, omul pare a fi destinat suferinţei. Totuşi cum ne ajută credinţa să trecem cu bine prin dureri şi necazuri?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO