Studiul 6

Sambata , 3 noiembrie 2012

 

Pentru studiul din săptămâna aceasta, citeşte: Efeseni 1:18-22; Romani 8:26-39; Iacov 4:7; 1 Petru 5:6-10; Luca 10:1-20; Faptele apostolilor 5:12-16.

Sabat după-amiază

Text de memorat: „Totuşi, în toate aceste lucruri, noi suntem mai mult decât biruitori prin Acela care ne-a iubit.” (Romani 8:37)

Gândul central: Prin Hristos, noi suntem biruitori asupra tuturor forţelor care vor să ne asuprească.

În unele zone ale lumii, religia este considerată în principal o sursă de putere şi o cale de a face faţă problemelor vieţii cotidiene. Ideea creştină de mântuire din păcat, de exemplu, este străină multor religii tradiţionale. În aceste locuri, creştinismul nu este decât un mijloc prin care pot fi rezolvate problemele vieţii de zi cu zi.

Este adevărat că stilul de viaţă creştin prezintă multe avantaje practice, totuşi nu trebuie să uităm că religia creştină arată spre lumea de dincolo. Creştinismul vede o altă dimensiune a realităţii, dincolo de lumea materială. Ambele tărâmuri sunt importante şi ambele găzduiesc forţe rivale una alteia. Cât de recunoscători ar trebui să fim pentru făgăduinţa biruinţei pe care o putem avea atât în problemele vieţii de zi cu zi, cât şi în plan spiritual.

Subliniem şi aici că tema cuprinzătoare a marii lupte dintre Hristos şi Satana trebuie să constituie cadrul general al concepţiei noastre despre lume şi despre locul nostru în ea, în calitate de creştini. În această luptă, creştinismul nu îi lasă pe adepţii lui să se lupte singuri cu forţele răului. Dimpotrivă, prin Hristos, noi am primit făgăduinţa că le vom birui.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO