Studiul 5

Vineri , 2 noiembrie 2012

 

Citeşte Ellen G. White, Principiile fundamentale ale educaţiei creştine, cap. „Cartea cărţilor”; Istoria mântuirii, cap. „Spiritismul”; Tragedia veacurilor, cap. 31.

„Se dă o luptă nevăzută de ochii omului. Oştirea Domnului este pe teren, căutând să salveze suflete. Dar şi Satana şi oastea lui sunt la lucru, încercând orice cale cu putinţă să înşele şi să nimicească. […] Zi după zi, lupta merge înainte. Dacă ochii noştri s-ar putea deschide să-i vadă la lucru pe agenţii binelui şi pe cei ai răului, atunci n-ar mai fi flecăreală, uşurătate, glume şi zeflemea. Dacă toţi s-ar îmbrăca cu toată armura lui Dumnezeu şi ar purta bărbăteşte bătăliile Domnului, s-ar câştiga biruinţa care ar face să tremure împărăţia întunericului.” (Ellen G. White,Mărturii, vol. 6, pag. 41)

„Când caută să ajungă în armonie cu Dumnezeu, oamenii constată că vrăjmăşia împotriva crucii lui Hristos nu a încetat. Domniile şi stăpânirile spiritelor nelegiuite din locurile nevăzute sunt gata de luptă contra tuturor acelora care doresc să respecte Legea cerului. Aşadar, în loc să se întristeze din cauza persecuţiei, ucenicii lui Hristos ar trebui să se bucure, deoarece persecuţia constituie o dovadă că merg pe urmele Domnului lor.” (Ellen G. White, Cugetări de pe Muntele Fericirilor, pag. 29, 30)

Întrebări pentru discuţie

1. Citeşte cu mai multă atenţie Evrei 2:14,15. Moartea este descrisă aici ca mijloc de înrobire. Observă, de asemenea, şi accentul pus pe frica noastră de moarte. De ce ne este atât de frică de moarte? În ce sens suntem robii morţii? Ce este moartea pentru creştinul liber în Hristos?

2. Pentru unii oameni, ideea existenţei forţelor demonice este doar o superstiţie; alţii însă trăiesc toată viaţa lor cu frica de aceste forţe. Cum pot creştinii să aibă o concepţie echilibrată despre puterile demonice şi totodată să înţeleagă ce a făcut Hristos pentru noi în lupta împotriva lor?

3. Ce exemple poţi să dai despre modul în care forţele răului controlează şi influenţează diferite puteri ale lumii?

4. Cum ne ajută această concepţie despre marea luptă să înţelegem existenţa neîntreruptă a răului, chiar şi după biruinţa obţinută de Hristos pe cruce?

Evrei 2

14. Astfel, dar, deoarece copiii sunt părtaşi sângelui şi cărnii, tot aşa şi El însuşi a fost deopotrivă părtaş la ele, pentru ca, prin moarte, să nimicească pe cel ce are puterea morţii, adică pe diavolul,
15. şi să izbăvească pe toţi aceia care, prin frica morţii, erau supuşi robiei toată viaţa lor.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO