Studiul 4

Vineri , 26 octombrie 2012

 

Citeşte Ellen G. White, Hristos, Lumina lumii, cap. 1.

Planul pentru răscumpărarea noastră nu a fost o completare sau un plan conceput după căderea lui Adam. A fost descoperirea „tainei care a fost ţinută ascunsă timp de veacuri” (Romani 16:25). A fost dezvăluirea principiilor care sunt din veacurile nesfârşite temelia tronului lui Dumnezeu … Dumnezeu nu a rânduit existenţa păcatului, ci i-a prevăzut existenţa şi a luat măsuri pentru a ieşi în întâmpinarea situaţiei teribile. Dragostea Sa pentru lume a fost atât de mare, încât a promis să-L dea pe singurul Său Fiu «pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică».” (Ellen G. White, Harul uimitor al lui Dumnezeu, pag. 23)

Întrebări pentru discuţie

1. Gândeşte-te cât de rău este păcatul dacă a fost necesară moartea Creatorului Însuşi pentru a-i pune capăt. Ce ne descoperă crucea despre incapacitatea totală a omului de a se salva singur? Mai putem noi adăuga ceva la ceea ce s-a făcut pentru noi?

2. Unii cred în aşa-numita „ispăşire subiectivă”, adică susţin ideea că starea noastră înaintea lui Dumnezeu nu s-a schimbat cu nimic prin cruce. Ei cred că scopul crucii a fost acela de a ne schimba atitudinea faţă de Dumnezeu şi nimic mai mult. Care sunt lipsurile acestei concepţii? Ce înţelegem aici despre problema păcatului, dacă tot ce era necesar pentru rezolvarea ei era schimbarea atitudinii noastre?

3. Este posibil să avem multe cunoştinţe despre mântuire, dar să nu ne-o însuşim prin experienţa personală? Cum înţelegem comentariul următor al lui Ellen White: „Consacrarea faţă de Dumnezeu trebuie să fie un subiect viu şi practic, nu o teorie demnă de discuţie, ci un principiu întreţesut în toată experienţa noastră.” (Our High Calling, pag. 243) Cum putem trăi zilnic şi la nivel practic experienţa mântuirii?

4. Meditează la rolul mântuirii în cadrul marii lupte. De ce vrea Satana să-i împiedice pe cât mai mulţi să piardă mântuirea pe care o pot avea prin Isus? Prin ce mijloace vrea el să ne împiedice şi cum ne putem apăra de el?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO