„După chipul lui Dumnezeu” (2)

Studiul 3

Marti , 16 octombrie 2012

 

Expresia „chipul lui Dumnezeu” ne arată că omul a fost creat pentru a avea relaţii cu celelalte fiinţe. Despre ce relaţii este vorba şi cum ar trebui să ne purtăm noi în cadrul acestor relaţii?

5. Citeşte Geneza 2:19,20. Ce ne spune aceasta despre relaţia omului cu lumea înconjurătoare?

Geneza 2

19. Domnul Dumnezeu a făcut din pământ toate fiarele câmpului şi toate păsările cerului; şi le-a adus la om, ca să vadă cum are să le numească; şi orice nume pe care-l dădea omul fiecărei vieţuitoare, acela-i era numele.
20. Şi omul a pus nume tuturor vitelor, păsărilor cerului şi tuturor fiarelor câmpului; dar pentru om nu s-a găsit niciun ajutor care să i se potrivească.

Observăm aici autonomia, libertatea care i se oferă lui Adam. El trebuia să le pună nume tuturor făpturilor create. Dumnezeu nu le-a dat nume, ci i-a încredinţat lui Adam misiunea aceasta. Textul sugerează că El a acceptat orice nume a dorit Adam, lăsându-i acestuia libertate totală.

6. Citeşte Geneza 2:20-25. Ce ne spun aceste versete despre relaţia dintre Adam şi Eva?

Geneza 2

20. Şi omul a pus nume tuturor vitelor, păsărilor cerului şi tuturor fiarelor câmpului; dar pentru om nu s-a găsit niciun ajutor care să i se potrivească.
21. Atunci Domnul Dumnezeu a trimis un somn adânc peste om, şi omul a adormit; Domnul Dumnezeu a luat una din coastele lui şi a închis carnea la locul ei.
22. Din coasta pe care o luase din om, Domnul Dumnezeu a făcut o femeie şi a adus-o la om.
23. Şi omul a zis: „Iată în sfârşit aceea care este os din oasele mele şi carne din carnea mea! Ea se va numi „femeie”, pentru că a fost luată din om.”
24. De aceea va lăsa omul pe tatăl său şi pe mama sa, şi se va lipi de nevasta sa şi se vor face un singur trup.
25. Omul şi nevasta lui erau amândoi goi şi nu le era ruşine.

De-a lungul secolelor, s-au făcut numeroase comentarii pe marginea acestor versete. Un fapt interesant este apropierea şi intimitatea care trebuia să existe între Adam şi Eva. Adam a fost creat din ţărână, iar Eva a fost creată din Adam (lucrul acesta o distinge de toate celelalte făpturi create de pe pământ). De aceea, expresia „făcut după chipul lui Dumnezeu înseamnă în mod cert capacitatea de a avea relaţii apropiate, bazate pe iubire (lucru care reflectă, bineînţeles, relaţia existentă între Persoanele Dumnezeirii).

7. Studiază Geneza 1:27 împreună cu Geneza 3:20 şi Faptele 17:26. Ce legătură se face în aceste versete între primul om şi toată rasa umană? Ce ne spune faptul că toţi oamenii au „ieşit dintr-unul singur” despre echitate, rasism şi alte probleme morale asemănătoare?

Geneza 1

27. Dumnezeu a făcut pe om după chipul Său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu; parte bărbătească şi parte femeiască i-a făcut.

Geneza 3

20. Adam a pus nevestei sale numele Eva: căci ea a fost mama tuturor celor vii.

Fapte 17

26. El a făcut ca toţi oamenii, ieşiţi dintr-unul singur, să locuiască pe toată faţa pământului; le-a aşezat anumite vremuri şi a pus anumite hotare locuinţei lor,

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO