„După chipul lui Dumnezeu” (1)

Studiul 3

Luni , 15 octombrie 2012

 

După cum am văzut în secţiunea de ieri, Adam şi Eva au fost fiinţe reale şi nu simboluri sau mituri, au fost oameni în carne şi oase, făcuţi după „chipul lui Dumnezeu”. Faptul acesta este unul pozitiv şi sfânt şi ne acordă valoare. Dar ce înseamnă el în mod concret?

3. Citeşte cu atenţie Geneza 1:26. Ce scop al existenţei omului este asociat cu crearea lui după chipul lui Dumnezeu? Cu alte cuvinte, Dumnezeu spune că va crea om după chipul Său şi, imediat după aceea, spune că omul trebuie să facă ceva. Ce anume? Cum ne ajută acest lucru să înţelegem expresia „după chipul lui Dumnezeu”?

Geneza 1

26. Apoi Dumnezeu a zis: „Să facem om după chipul Nostru, după asemănarea Noastră; el să stăpânească peste peştii mării, peste păsările cerului, peste vite, peste tot pământul şi peste toate târâtoarele care se mişcă pe pământ.”

Geneza 1:26 conţine declaraţia de intenţie a lui Dumnezeu. El creează omul după chipul Său şi apoi îi porunceşte ceva, îi atribuie un anumit rol:să stăpânească” peste toate creaturile Sale. Prin urmare, „chipul lui Dumnezeu” se referă la capacităţile fizice, intelectuale, sociale şi spirituale de care omul avea nevoie ca să îndeplinească scopul pentru care a fost adus la existenţă. Stăpânirea presupunea în mod cert respectul, grija şi buna administrare a creaţiei Domnului. Probabil că relaţia omului cu celelalte lucruri şi fiinţe create trebuia să reflecte relaţia pe care o avea Dumnezeu Însuşi cu omul. A fi creat după chipul lui Dumnezeu înseamnă, totodată, a-L reprezenta pe Dumnezeu în lume. Ce mare responsabilitate!

4. Citeşte Marcu 12:13-17. Cum ne ajută aceste versete să înţelegem ce înseamnă expresia „făcut după chipul lui Dumnezeu”?

Marcu 12

13. Apoi au trimis la Isus pe unii din farisei şi din irodieni, ca să-L prindă cu vorba.
14. Aceştia au venit şi I-au zis: „Învăţătorule, ştim că spui adevărul şi nu-Ţi pasă de nimeni; căci nu cauţi la faţa oamenilor şi înveţi pe oameni calea lui Dumnezeu în adevăr. Se cade să plătim bir cezarului sau nu?
15. Să plătim sau să nu plătim?” Isus le-a cunoscut făţărnicia şi le-a răspuns: „Pentru ce Mă ispitiţi? Aduceţi-Mi un ban ca să-l văd.”
16. I-au adus un ban; şi Isus i-a întrebat: „Chipul acesta şi slovele scrise pe el, ale cui sunt?” „Ale cezarului”, I-au răspuns ei.
17. Atunci Isus le-a zis: „Daţi, dar, cezarului ce este al cezarului, şi lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu.” Şi se mirau foarte mult de El.

Mesajul transmis de Isus aici pare a fi următorul: „Daţi-i banii voştri cezarului; ei poartă chipul lui şi de aceea sunt ai lui. Dar daţi-vă pe voi înşivă lui Dumnezeu. Voi purtaţi chipul Său şi sunteţi ai Lui.” (Millard J. Erickson, Christian Theology, pag. 515)

Ce înseamnă aceasta în mod practic? Noi dovedim că purtăm chipul lui Dumnezeu prin dragostea, devotamentul şi loialitatea noastră faţă de El şi, în acelaşi timp, prin modul în care ne purtăm cu ceilalţi oameni.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO