Salutări din nou (2 Tesaloniceni 1:1,2)

Studiul 11

Duminica , 9 septembrie 2012

 

1.Ce speranţă şi ce făgăduinţă putem desprinde din salutul simplu de la începutul celei de a doua epistole? Câtă teologie se găseşte în el? Cum putem să ne însuşim această speranţă şi această făgăduinţă? 2 Tesaloniceni 1:1,2

2 Tesaloniceni 1

1. Pavel, Silvan şi Timotei, către Biserica tesalonicenilor, care este în Dumnezeu, Tatăl nostru, şi în Domnul Isus Hristos:
2. Har şi pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, şi de la Domnul Isus Hristos!

Pavel vorbeşte, după obiceiul său, despre har şi despre pace. Şi, într-un anumit sens, nu sunt ele legate? Nu e normal ca, după ce am devenit conştienţi de harul lui Dumnezeu şi de făgăduinţa iertării prin Isus, să găsim pacea? Cât de important este ca, în orice situaţie ne-am găsi, să ne luăm timp pentru a medita la minunatul Plan de Mântuire şi la harul pe care l-am primit, cu toate că nu îl meritam! Există oare o cale mai bună de a primi pacea care ne-a fost promisă? Trebuie să ne abatem privirea de la noi înşine şi să privim mereu la Isus şi la ceea ce am primit prin El!

2. Compară 1 Tesaloniceni 1:1 cu 2 Tesaloniceni 1:1,2. Între cele două formule de salut există o mică deosebire. Ce idee putem desprinde de aici?

1 Tesaloniceni 1

1. Pavel, Silvan şi Timotei, către Biserica tesalonicenilor, care este în Dumnezeu Tatăl şi în Domnul Isus Hristos: Har şi pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, şi de la Domnul Isus Hristos.

2 Tesaloniceni 1

1. Pavel, Silvan şi Timotei, către Biserica tesalonicenilor, care este în Dumnezeu, Tatăl nostru, şi în Domnul Isus Hristos:
2. Har şi pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, şi de la Domnul Isus Hristos!

Există o mică deosebire între 1 şi 2 Tesaloniceni. Pavel înlocuieşte expresia „Dumnezeu Tatăl” (1 Tesaloniceni 1:1) cu expresia „Dumnezeu, Tatăl nostru” (2 Tesaloniceni 1:1), dându-i o nuanţă relaţională. Unii oameni se simt aproape de Isus, dar le este teamă de Dumnezeu Tatăl. Pavel îi asigură pe tesaloniceni că pot avea încredere în Tatăl la fel cum au încredere în Domnul Isus. Fiul lui Dumnezeu a venit pe planeta noastră pentru a ne arăta cum este Tatăl.

3. Citeşte Ioan 1:18 şi 14:7-11. Ce asigurare şi ce speranţă ne oferă aceste texte în lumina pasajului din 2 Tesaloniceni 1:1,2?

Ioan 1

18. Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu; singurul Lui Fiu, care este în sânul Tatălui, Acela L-a făcut cunoscut.”

Ioan 14

7. Dacă M-aţi fi cunoscut pe Mine, aţi fi cunoscut şi pe Tatăl Meu. Şi de acum încolo Îl veţi cunoaşte; şi L-aţi şi văzut.”
8. „Doamne”, I-a zis Filip, „arată-ne pe Tatăl, şi ne este de ajuns.”
9. Isus i-a zis: „De atâta vreme sunt cu voi şi nu M-ai cunoscut, Filipe? Cine M-a văzut pe Mine a văzut pe Tatăl. Cum zici tu, dar: „Arată-ne pe Tatăl”?
10. Nu crezi că Eu sunt în Tatăl, şi Tatăl este în Mine? Cuvintele pe care vi le spun Eu, nu le spun de la Mine; ci Tatăl, care locuieşte în Mine, El face aceste lucrări ale Lui.
11. Credeţi-Mă că Eu sunt în Tatăl, şi Tatăl este în Mine; credeţi cel puţin pentru lucrările acestea.

2 Tesaloniceni 1

1. Pavel, Silvan şi Timotei, către Biserica tesalonicenilor, care este în Dumnezeu, Tatăl nostru, şi în Domnul Isus Hristos:
2. Har şi pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, şi de la Domnul Isus Hristos!
Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO