Vegheaţi tot timpul (1 Tesaloniceni 5:6-8)

Studiul 9

Miercuri , 29 august 2012

 

5. Cum ne ajută contrastul dintre starea unui om beat şi cea a unui om cu mintea limpede („se îmbată”/„să fim treji”) să înţelegem mai bine în ce constă pregătirea pentru revenirea lui Isus? 1 Tesaloniceni 5:6-8

1 Tesaloniceni 5

6. De aceea să nu dormim ca ceilalţi, ci să veghem şi să fim treji.
7. Căci, cei ce dorm, dorm noaptea; şi, cei ce se îmbată, se îmbată noaptea.
8. Dar noi, care suntem fii ai zilei, să fim treji, să ne îmbrăcăm cu platoşa credinţei şi a dragostei şi să avem drept coif nădejdea mântuirii.

Pavel începe versetul 6 prin cuvintele „de aceea”. După ce a spus că adevăraţii urmaşi ai lui Isus sunt fii ai luminii şi fii ai zilei, el continuă metafora cu scopul de a-i îndemna să se pregătească neîncetat pentru revenirea lui Isus. Versetul 7 este o scurtă paranteză, dar versetele 6 şi 8 îi încurajează pe tesaloniceni să fie treji, să vegheze şi să fie înarmaţi pentru luptele care îi aşteaptă.

Pavel porneşte de la contrastul stare de somn/stare de veghe. Întrucât sunt „fii ai zilei”, credincioşii nu trebuie să doarmă, fiindcă noaptea este timpul de somn. Pavel vorbeşte metaforic. Aici somnul este o metaforă pentru lenevia spirituală sau pentru lipsa de preocupare (în versetul 10 este o metaforă pentru moarte). Îndemnul „să nu dormim” are în original sensul „să nu ne lăsăm cuprinşi de somn”. Pavel este convins că tesalonicenii sunt deja treji, dar îi încurajează să fie vigilenţi tot timpul.

După aceea, el îi îndeamnă să fie treji, şi nu beţi. În lumea antică, starea de luciditate era un simbol al gândirii raţionale. Dorinţa lui Pavel este ca tesalonicenii să aibă mintea limpede pentru a înţelege Scriptura. Unii folosesc Biblia pentru a fixa date şi pentru a face speculaţii. Dar credincioşii trebuie să caute să afle ce le spune Scriptura cu privire la pregătirea lor spirituală. Contrastul treaz/beat poate fi şi o aluzie la restricţiile de ordin moral din 1 Tesaloniceni 4:1-12.

1 Tesaloniceni 4

1. Încolo, fraţilor, fiindcă aţi învăţat de la noi cum să vă purtaţi şi să fiţi plăcuţi lui Dumnezeu, şi aşa şi faceţi, vă rugăm şi vă îndemnăm, în Numele Domnului Isus, să sporiţi tot mai mult în privinţa aceasta.
2. Ştiţi, în adevăr, ce învăţături v-am dat prin Domnul Isus.
3. Voia lui Dumnezeu este sfinţirea voastră: să vă feriţi de curvie;
4. fiecare din voi să ştie să-şi stăpânească vasul în sfinţenie şi cinste,
5. nu în aprinderea poftei, ca Neamurile care nu cunosc pe Dumnezeu.
6. Nimeni să nu fie cu vicleşug şi cu nedreptate în treburi faţă de fratele său; pentru că Domnul pedepseşte toate aceste lucruri, după cum v-am spus şi v-am adeverit.
7. Căci Dumnezeu nu ne-a chemat la necurăţie, ci la sfinţire.
8. De aceea, cine nesocoteşte aceste învăţături nesocoteşte nu pe un om, ci pe Dumnezeu, care v-a dat şi Duhul Său cel Sfânt.
9. Cât despre dragostea frăţească, n-aveţi nevoie să vă scriem; căci voi singuri aţi fost învăţaţi de Dumnezeu să vă iubiţi unii pe alţii,
10. şi iubiţi în adevăr pe toţi fraţii care sunt în toată Macedonia. Dar vă îndemnăm, fraţilor, să sporiţi tot mai mult în ea.
11. Să căutaţi să trăiţi liniştiţi, să vă vedeţi de treburi şi să lucraţi cu mâinile voastre, cum v-am sfătuit.
12. Şi astfel să vă purtaţi cuviincios cu cei de afară şi să n-aveţi trebuinţă de nimeni.

Ziua este asociată cu starea de veghe şi cu starea de luciditate. Noaptea, oamenii dorm şi, de obicei, noaptea se îmbată. Dar în versetul 8, Pavel adaugă şi imaginea gărzii militare. Soldatul de pază trebuie să fie treaz şi lucid tot timpul, fie zi, fie noapte. El trebuie să fie mai mult decât vigilent. Tot la fel, aşteptarea lui Pavel este ca tesalonicenii să fie mai mult decât pregătiţi pentru revenirea Domnului Isus. Şi, tot la fel ca soldaţii, creştinii ar trebui să se echipeze complet înainte de a-şi ocupa posturile.

Citeşte cuvintele lui Pavel ca pe un îndemn pe care ţi-l adresează personal. Cum ai transpune în practică sfaturile lui? Ce schimbări trebuie să faci pentru a asculta de cuvintele lui?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO