Studiul 8

Vineri , 24 august 2012

Mulţi interpretează acest pasaj ca însemnând că cei ce dorm vor fi aduşi împreună cu Hristos din ceruri; dar Pavel a vrut să spună că, după cum Hristos a fost înviat dintre morţi, tot la fel îi va chema Dumnezeu pe cei sfinţi afară din mormintele lor şi-i va lua cu Sine în ceruri. Ce preţioasă mângâiere! Ce glorioasă nădejde nu numai pentru biserica din Tesalonic, ci pentru toţi creştinii, oriunde s-ar găsi ei!” – Ellen G. White, Faptele apostolilor, pag. 259

Tesalonicenii se prinseseră cu multă căldură de gândul că Hristos avea să vină să-i transforme pe credincioşii care erau în viaţă şi să-i ia la Sine. Cu multă grijă păziseră ei vieţile prietenilor lor, ca nu cumva aceştia să moară şi astfel să piardă binecuvântarea pe care ei aşteptau să o primească la venirea Domnului lor. Dar, unul după altul, cei dragi lor le fuseseră luaţi; şi, cu multă sfâşiere de inimă priviseră tesalonicenii pentru ultima dată feţele morţilor lor, cu greu cutezând să nădăjduiască să-i mai întâlnească într-o viaţă viitoare.

Când au deschis şi au citit epistola lui Pavel, o mare bucurie şi mângâiere a fost adusă bisericii prin cuvintele lămuritoare cu privire la adevărata stare a morţilor. Pavel arăta că aceia care aveau să trăiască atunci când va veni Hristos nu-L vor întâmpina pe Domnul mai înainte decât cei care adormiseră în Isus.” – Ibidem, pag. 258

Întrebări pentru discuţie

1. Discutaţi ce înseamnă „să trăieşti ca un adventist”. Ce convingeri distinctive ale noastre ar trebui să se reflecte în stilul nostru de viaţă?

2. Gândeşte-te la căderea omului în păcat, la Planul de Mântuire şi la făgăduinţa vieţii veşnice. Ce anume ne dă speranţa şi, totodată, asigurarea că moartea nu este veşnică? Pe ce ne bazăm când credem în ceea ce a făcut Isus pentru noi? Ce speranţă ne oferă învierea Sa? Ce motive de încurajare găsim în Planul de Mântuire, mai ales când moartea pare atât de definitivă şi de necruţătoare?

3. Recitiţi pasajul biblic, desprindeţi ideile principale şi discutaţi despre sentimentele pe care vi le inspiră şi speranţa pe care o găsiţi în el.

Rezumat: Pavel corectează câteva idei greşite despre starea morţilor şi despre evenimentele dinaintea revenirii lui Isus. La revenirea Domnului Isus, cei morţi în Hristos vor învia primii, apoi toţi credincioşii se vor înălţa la cer pentru a-L întâmpina în văzduh. Credincioşii pot fi încurajaţi de gândul că despărţirea de cei dragi este doar temporară.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO