Încurajaţi-vă unii pe alţii (1 Tesaloniceni 4:13,17,18)

Studiul 8

Joi , 23 august 2012

 

6.Citeşte 1 Tesaloniceni 4:13,17,18. Care este scopul principal al acestui pasaj care vorbeşte despre a doua venire a Domnului Isus?

1 Tesaloniceni 4

13. Nu voim, fraţilor, să fiţi în necunoştinţă despre cei ce au adormit, ca să nu vă întristaţi ca ceilalţi, care n-au nădejde.
17. Apoi, noi cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiţi toţi împreună cu ei în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh; şi astfel vom fi totdeauna cu Domnul.
18. Mângâiaţi-vă, dar, unii pe alţii cu aceste cuvinte.

Scopul profeţiei nu este acela de a ne satisface curiozitatea cu privire la evenimentele viitoare, ci de a ne arăta cum să trăim astăzi. Pentru Pavel, ordinea evenimentelor finale are implicaţii practice asupra vieţii creştine de fiecare zi. Profeţia are valoare numai în măsura în care exercită o influenţă asupra relaţiei noastre cu Dumnezeu şi cu oamenii. În acest caz, Pavel aduce în discuţie evenimentele finale pentru a-i încuraja pe membrii care îi pierduseră pe cei dragi ai lor.

7.Citeşte 1 Tesaloniceni 4:16,17. Ce aspecte importante ale învăţăturii biblice despre revenirea lui Isus nu sunt cuprinse în aceste versete? Vezi Ioan 14:1-3; Matei 24:31; Faptele 1:9-11.

1 Tesaloniceni 4

16. Căci însuşi Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel şi cu trâmbiţa lui Dumnezeu, Se va coborî din cer, şi întâi vor învia cei morţi în Hristos.
17. Apoi, noi cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiţi toţi împreună cu ei în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh; şi astfel vom fi totdeauna cu Domnul.

Ioan 14

1. Să nu vi se tulbure inima. Aveţi credinţă în Dumnezeu şi aveţi credinţă în Mine.
2. În casa Tatălui Meu sunt multe locaşuri. Dacă n-ar fi aşa, v-aş fi spus. Eu Mă duc să vă pregătesc un loc.
3. Şi după ce Mă voi duce şi vă voi pregăti un loc, Mă voi întoarce şi vă voi lua cu Mine, ca acolo unde sunt Eu, să fiţi şi voi.

Matei 24

31. El va trimite pe îngerii Săi cu trâmbiţa răsunătoare, şi vor aduna pe aleşii Lui din cele patru vânturi, de la o margine a cerurilor până la cealaltă.

Fapte 1

9. După ce a spus aceste lucruri, pe când se uitau ei la El, S-a înălţat la cer, şi un nor L-a ascuns din ochii lor.
10. Şi, cum stăteau ei cu ochii pironiţi spre cer, pe când Se suia El, iată că li s-au arătat doi bărbaţi îmbrăcaţi în alb
11. şi au zis: „Bărbaţi galileeni, de ce staţi şi vă uitaţi spre cer? Acest Isus, care S-a înălţat la cer din mijlocul vostru, va veni în acelaşi fel cum L-aţi văzut mergând la cer.”

Conform acestui pasaj, credincioşii Îl vor întâmpina pe Isus în văzduh şi vor fi pentru totdeauna cu El. Tema centrală este reîntâlnirea credincioşilor şi rămânerea lor lângă Domnul Isus pentru veşnicie. Textul nu spune unde se vor duce după ce Îl întâmpină pe Isus în văzduh, dar Pavel nu afirmă nicidecum că Isus şi credincioşii vor coborî din cer pe pământ şi că vor domni aici. Textul arată clar că deplasarea sfinţilor are loc numai în sus. Întâi ies din morminte credincioşii care au murit. Apoi ei şi credincioşii în viaţă se înalţă pentru a-L întâmpina pe Domnul în văzduh.

În 1 Corinteni 15:23,24, Pavel face o paralelă între experienţa lui Isus şi a celor care sunt „în Hristos”. Isus a înviat şi S-a înălţat la cer ca „prim rod”, deci aceia care sunt în El vor avea o experienţă asemănătoare.

1 Corinteni 15

23. dar fiecare la rândul cetei lui. Hristos este cel dintâi rod; apoi, la venirea Lui, cei ce sunt ai lui Hristos.
24. În urmă, va veni sfârşitul, când El va da Împărăţia în mâinile lui Dumnezeu Tatăl, după ce va fi nimicit orice domnie, orice stăpânire şi orice putere.

La venirea Sa, Isus îi va lua pe ucenici cu El ca ei să fie acolo unde este El, în cer (Ioan 14:1-3). El nu vine ca să rămână cu ei pe pământ. De aceea, adventiştii cred că în timpul celor o mie de ani (Apocalipsa 20:4-7), cei neprihăniţi vor fi cu Isus în cer, cei nelegiuiţi vor fi morţi, iar lui Satana i se va impune să rămână pe pământ, unde nu va mai putea ispiti şi necăji pe nimeni. Credincioşii se întorc pe pământ după încheierea mileniului (2 Petru 3:13, Apocalipsa 3:12).

Ioan 14

1. Să nu vi se tulbure inima. Aveţi credinţă în Dumnezeu şi aveţi credinţă în Mine.
2. În casa Tatălui Meu sunt multe locaşuri. Dacă n-ar fi aşa, v-aş fi spus. Eu Mă duc să vă pregătesc un loc.
3. Şi după ce Mă voi duce şi vă voi pregăti un loc, Mă voi întoarce şi vă voi lua cu Mine, ca acolo unde sunt Eu, să fiţi şi voi.

Apocalipsa 20

4. Şi am văzut nişte scaune de domnie; şi celor ce au şezut pe ele li s-a dat judecata. Şi am văzut sufletele celor ce li se tăiase capul din pricina mărturiei lui Isus şi din pricina Cuvântului lui Dumnezeu, şi ale celor ce nu se închinaseră fiarei şi icoanei ei şi nu primiseră semnul ei pe frunte şi pe mână. Ei au înviat şi au împărăţit cu Hristos o mie de ani.
5. Ceilalţi morţi n-au înviat până nu s-au sfârşit cei o mie de ani. Aceasta este întâia înviere.
6. Fericiţi şi sfinţi sunt cei ce au parte de întâia înviere! Asupra lor a doua moarte n-are nicio putere; ci vor fi preoţi ai lui Dumnezeu şi ai lui Hristos şi vor împărăţi cu El o mie de ani.
7. Când se vor împlini cei o mie de ani, Satana va fi dezlegat

2 Petru 3

13. Dar noi, după făgăduinţa Lui, aşteptăm ceruri noi şi un pământ nou, în care va locui neprihănirea.

Apocalipsa 3

12. Pe cel ce va birui îl voi face un stâlp în Templul Dumnezeului Meu, şi nu va mai ieşi afară din el. Voi scrie pe el Numele Dumnezeului Meu şi numele cetăţii Dumnezeului Meu, Noul Ierusalim, care are să se coboare din cer de la Dumnezeul Meu, şi Numele Meu cel nou.”

Gândeşte-te cât de „ruptă din altă lume” pare nădejdea pe care o avem. Ce speranţă reală, de durată ne oferă lumea aceasta? Cum putem învăţa să nu ne lăsăm absorbiţi de lucrurile care nu ne oferă nicio speranţă?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO