Învierea în Hristos (1 Tesaloniceni 4:15,16)

Studiul 8

Miercuri , 22 august 2012

 

În 1 Tesaloniceni 4:13 – 5:11, Pavel dezvoltă învăţăturile date de Domnul Isus în lucrarea Sa pe pământ. Există multe asemănări între aceste pasaje despre timpul sfârşitului şi învăţăturile lui Isus consemnate în Matei, Marcu şi Luca. Însă, când aminteşte de „Cuvântul Domnului” în capitolul 4:15, Pavel se referă la o învăţătură a lui Isus care nu a fost consemnată în Evanghelii, dar pe care ne-o împărtăşeşte chiar el (vezi şi Faptele 20:35).

1 Tesaloniceni 4

13. Nu voim, fraţilor, să fiţi în necunoştinţă despre cei ce au adormit, ca să nu vă întristaţi ca ceilalţi, care n-au nădejde.
14. Căci, dacă credem că Isus a murit şi a înviat, credem şi că Dumnezeu va aduce înapoi, împreună cu Isus, pe cei ce au adormit în El.
15. Iată, în adevăr, ce vă spunem prin Cuvântul Domnului: noi cei vii, care vom rămâne până la venirea Domnului, nu vom lua-o înaintea celor adormiţi.
16. Căci însuşi Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel şi cu trâmbiţa lui Dumnezeu, Se va coborî din cer, şi întâi vor învia cei morţi în Hristos.
17. Apoi, noi cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiţi toţi împreună cu ei în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh; şi astfel vom fi totdeauna cu Domnul.
18. Mângâiaţi-vă, dar, unii pe alţii cu aceste cuvinte.

1 Tesaloniceni 5

1. Cât despre vremuri şi soroace, n-aveţi trebuinţă să vi se scrie, fraţilor.
2. Pentru că voi înşivă ştiţi foarte bine că ziua Domnului va veni ca un hoţ noaptea.
3. Când vor zice: „Pace şi linişte!”, atunci o prăpădenie neaşteptată va veni peste ei, ca durerile naşterii peste femeia însărcinată; şi nu va fi chip de scăpare.
4. Dar voi, fraţilor, nu sunteţi în întuneric, pentru ca ziua aceea să vă prindă ca un hoţ.
5. Voi toţi sunteţi fii ai luminii şi fii ai zilei. Noi nu suntem ai nopţii, nici ai întunericului.
6. De aceea să nu dormim ca ceilalţi, ci să veghem şi să fim treji.
7. Căci, cei ce dorm, dorm noaptea; şi, cei ce se îmbată, se îmbată noaptea.
8. Dar noi, care suntem fii ai zilei, să fim treji, să ne îmbrăcăm cu platoşa credinţei şi a dragostei şi să avem drept coif nădejdea mântuirii.
9. Fiindcă Dumnezeu nu ne-a rânduit la mânie, ci ca să căpătăm mântuirea, prin Domnul nostru Isus Hristos,
10. care a murit pentru noi, pentru ca, fie că veghem, fie că dormim, să trăim împreună cu El.
11. De aceea mângâiaţi-vă şi întăriţi-vă unii pe alţii, cum şi faceţi în adevăr.

Fapte 20

35. În toate privinţele v-am dat o pildă şi v-am arătat că, lucrând astfel, trebuie să ajutaţi pe cei slabi şi să vă aduceţi aminte de cuvintele Domnului Isus, care însuşi a zis: „Este mai ferice să dai decât să primeşti.”

5. Ce evenimente vor avea loc la revenirea lui Isus? 1 Tesaloniceni 4:15,16; Apocalipsa 1:7; Matei 24:31; Ioan 5:28,29; Faptele 1:9-11.

1 Tesaloniceni 4

15. Iată, în adevăr, ce vă spunem prin Cuvântul Domnului: noi cei vii, care vom rămâne până la venirea Domnului, nu vom lua-o înaintea celor adormiţi.
16. Căci însuşi Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel şi cu trâmbiţa lui Dumnezeu, Se va coborî din cer, şi întâi vor învia cei morţi în Hristos.

Apocalipsa 1

7. Iată că El vine pe nori. Şi orice ochi Îl va vedea; şi cei ce L-au străpuns. Şi toate seminţiile pământului se vor boci din pricina Lui! Da, Amin.

Matei 24

31. El va trimite pe îngerii Săi cu trâmbiţa răsunătoare, şi vor aduna pe aleşii Lui din cele patru vânturi, de la o margine a cerurilor până la cealaltă.

Ioan 5

28. Nu vă miraţi de lucrul acesta; pentru că vine ceasul când toţi cei din morminte vor auzi glasul Lui
29. şi vor ieşi afară din ele. Cei ce au făcut binele vor învia pentru viaţă; iar cei ce au făcut răul vor învia pentru judecată.

Fapte 1

9. După ce a spus aceste lucruri, pe când se uitau ei la El, S-a înălţat la cer, şi un nor L-a ascuns din ochii lor.
10. Şi, cum stăteau ei cu ochii pironiţi spre cer, pe când Se suia El, iată că li s-au arătat doi bărbaţi îmbrăcaţi în alb
11. şi au zis: „Bărbaţi galileeni, de ce staţi şi vă uitaţi spre cer? Acest Isus, care S-a înălţat la cer din mijlocul vostru, va veni în acelaşi fel cum L-aţi văzut mergând la cer.”

A doua venire a lui Isus va fi un eveniment tumultuos. Ea va fi însoţită de strigătul unui arhanghel şi de sunetul trâmbiţei lui Dumnezeu. Toţi o vor auzi şi o vor vedea (vezi textele de mai sus). Însă ideea principală a pasajului este ordinea evenimentelor la venirea lui Isus. Tesalonicenii ajunseseră să creadă că, dacă vor muri înainte de revenirea lui Isus, vor fi pentru totdeauna dezavantajaţi, fiindcă aveau să fie despărţiţi fizic de credincioşi care urmau să trăiască până la revenirea Sa.

Pavel îi asigură aici că aceia care vor fi în viaţă nu o vor lua înaintea celor care au murit şi nici nu vor avea un avantaj în plus faţă de ei. Cei morţi în Hristos vor învia primii (Apoc. 20:4-6). Învierea lor are loc înainte de momentul în care cei vii se înalţă pentru a-L întâmpina pe Isus în văzduh (1 Tes. 4:17). Credincioşii care au murit sunt înviaţi şi primesc nemurirea în acelaşi timp cu cei care sunt în viaţă la a doua venire.

Apocalipsa 20

4. Şi am văzut nişte scaune de domnie; şi celor ce au şezut pe ele li s-a dat judecata. Şi am văzut sufletele celor ce li se tăiase capul din pricina mărturiei lui Isus şi din pricina Cuvântului lui Dumnezeu, şi ale celor ce nu se închinaseră fiarei şi icoanei ei şi nu primiseră semnul ei pe frunte şi pe mână. Ei au înviat şi au împărăţit cu Hristos o mie de ani.
5. Ceilalţi morţi n-au înviat până nu s-au sfârşit cei o mie de ani. Aceasta este întâia înviere.
6. Fericiţi şi sfinţi sunt cei ce au parte de întâia înviere! Asupra lor a doua moarte n-are nicio putere; ci vor fi preoţi ai lui Dumnezeu şi ai lui Hristos şi vor împărăţi cu El o mie de ani.

1 Tesaloniceni 4

17. Apoi, noi cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiţi toţi împreună cu ei în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh; şi astfel vom fi totdeauna cu Domnul.

Pasajul acesta nu susţine că oamenii credincioşi se duc în rai când mor. Dacă Pavel le-ar fi spus tesalonicenilor că cei dragi ai lor care muriseră se aflau în rai, ce rost mai avea ca ei să plângă şi de ce nu le-a spus direct lucrul acesta? Încurajarea este adevărul că aveau să-i revadă pe cei dragi la înviere.

Gândeşte-te la toate evenimentele care vor avea loc la revenirea Domnului Hristos: El vine pe nori, toţi Îl vor vedea, morţii sunt readuşi la viaţă, cei vii primesc nemurirea şi apoi sunt luaţi cu toţii la cer. Într-un anumit sens, toate acestea ni se par atât de uluitoare, de extraordinare şi de neaşteptate! Totuşi trebuie să le credem, pentru că altfel nu ne rămâne nicio speranţă. Dacă poţi avea încredere în Domnul în această privinţă, cum poţi să nu ai încredere că El va avea grijă de lucrurile „mai puţin însemnate” cu care te confrunţi?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO