Hristos a murit şi a înviat (1 Tesaloniceni 4:14)

Studiul 8

Marti , 21 august 2012

 

3. Ce speranţă ne oferă Pavel cu privire la cei care au murit? 1 Tesaloniceni 4:14

1 Tesaloniceni 4

14. Căci, dacă credem că Isus a murit şi a înviat, credem şi că Dumnezeu va aduce înapoi, împreună cu Isus, pe cei ce au adormit în El.
 

În versetul 14, Pavel prezintă soluţia la problema întristării fără speranţă. În limba originală, el afirmă că cei morţi „au adormit prin El”. Somnul era un simbol obişnuit al morţii în perioada Noului Testament, iar expresia folosită de obicei în cazul decesului unui credincios era „a adormit în Isus” sau „în Hristos”. Un bun exemplu în acest sens este expresia din versetul 16, „cei morţi în Hristos”.

O a doua problemă pe care o pune textul este ideea că Dumnezeu îiva aduce înapoi împreună cu Isus” pe cei care au adormit în El. Unii iau acest text drept argument că aceia care au murit în Hristos (şi care se presupune că s-au dus în rai după moarte) se vor întoarce împreună cu Isus la revenirea Sa. Interpretarea aceasta vine în contradicţie cu învăţătura din versetul 16, unde Pavel afirmă că învierea credincioşilor care au murit are loc la a doua venire a lui Isus şi nu înainte.

4. Ce clarificări ne oferă 1 Corinteni 15:20-23, 51-58 în acest sens?

1 Corinteni 15

20. Dar acum, Hristos a înviat din morţi, pârga celor adormiţi.
21. Căci dacă moartea a venit prin om, tot prin om a venit şi învierea morţilor.
22. Şi, după cum toţi mor în Adam, tot aşa, toţi vor învia în Hristos;
23. dar fiecare la rândul cetei lui. Hristos este cel dintâi rod; apoi, la venirea Lui, cei ce sunt ai lui Hristos.
51. Iată, vă spun o taină: nu vom adormi toţi, dar toţi vom fi schimbaţi,
52. într-o clipă, într-o clipită din ochi, la cea din urmă trâmbiţă. Trâmbiţa va suna, morţii vor învia nesupuşi putrezirii, şi noi vom fi schimbaţi.
53. Căci trebuie ca trupul acesta, supus putrezirii, să se îmbrace în neputrezire, şi trupul acesta muritor să se îmbrace în nemurire.
54. Când trupul acesta, supus putrezirii, se va îmbrăca în neputrezire, şi trupul acesta muritor se va îmbrăca în nemurire, atunci se va împlini cuvântul care este scris: „Moartea a fost înghiţită de biruinţă.
55. Unde îţi este biruinţa, moarte? Unde îţi este boldul, moarte?”
56. Boldul morţii este păcatul; şi puterea păcatului este Legea.
57. Dar mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne dă biruinţa prin Domnul nostru Isus Hristos!
58. De aceea, preaiubiţii mei fraţi, fiţi tari, neclintiţi, sporiţi totdeauna în lucrul Domnului, căci ştiţi că osteneala voastră în Domnul nu este zadarnică.

Nu este greu să înţelegem textul, dacă suntem atenţi la ideea de bază pe care vrea Pavel să o transmită. El face o paralelă între moartea şi învierea lui Isus şi moartea şi învierea credinciosului. Pentru Pavel, învierea lui Isus era garanţia că toţi credincioşii aveau să se întoarcă la viaţă la revenirea Sa (1 Cor. 15:20-23). Teologia lui Pavel este consecventă. „Dacă credem” în moartea şi învierea lui Isus (1 Tes. 4:14), atunci trebuie să credem şi în învierea celor care au murit ca urmaşi adevăraţi ai Săi.

În concluzie, expresia „prin Isus” are acelaşi sens ca expresia „în Hristos din versetul 16. Ideea pe care vrea Pavel să le-o transmită tesalonicenilor era aceea că fraţii şi surorile lor care au decedat nu vor rămâne pe pământ în momentul în care credincioşii în viaţă vor fi luaţi la cer, ci toţi vor fi luaţi la cer împreună (vezi şi Ioan 14:1-3). Dumnezeu nu-i va aduce pe creştinii înviaţi înapoi, pe pământ, la venirea lui Isus, ci (la fel cum s-a întâmplat la învierea lui Isus), El îi va scoate din mormânt şi îi va duce la cer odată cu credincioşii în viaţă. După cum învierea a precedat înălţarea lui Isus la cer, tot la fel va fi şi pentru urmaşii Săi credincioşi.

Ioan 14

1. Să nu vi se tulbure inima. Aveţi credinţă în Dumnezeu şi aveţi credinţă în Mine.
2. În casa Tatălui Meu sunt multe locaşuri. Dacă n-ar fi aşa, v-aş fi spus. Eu Mă duc să vă pregătesc un loc.
3. Şi după ce Mă voi duce şi vă voi pregăti un loc, Mă voi întoarce şi vă voi lua cu Mine, ca acolo unde sunt Eu, să fiţi şi voi.
Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO