Cei morţi în Hristos (1 Tesaloniceni 4:13-18)

Studiul 8

Sambata , 18 august 2012

 

Pentru studiul din săptămâna aceasta, citeşte: 1 Tesaloniceni 4:13-18; Faptele apostolilor 17:3; 1 Corinteni 15:20-23, 51-58; Ioan 5:28,29; Apocalipsa 20:4-6.

Sabat după-amiază

Text de memorat: „Căci Însuşi Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel şi cu trâmbiţa lui Dumnezeu, Se va coborî din cer şi întâi vor învia cei morţi în Hristos.” (1 Tesaloniceni 4:16)

Gândul central: Pavel le dă tesalonicenilor (şi nouă) o speranţă nouă pentru viitor: promisiunea revenirii lui Hristos.

În pasajul pentru această săptămână (1 Tesaloniceni 4:13-18), Pavel răspunde la o înţelegere teologică greşită a tesalonicenilor. Nu ştim cu exactitate în ce consta această eroare, dar ştim sigur că unii membri erau îndureraţi din cauza situaţiei credincioşilor care muriseră înainte de revenirea lui Isus. Se pare că ei credeau că aceia care mor înainte de revenirea Sa vor avea altă soartă decât cei care vor fi găsiţi în viaţă la revenire.

1 Tesaloniceni 4

13. Nu voim, fraţilor, să fiţi în necunoştinţă despre cei ce au adormit, ca să nu vă întristaţi ca ceilalţi, care n-au nădejde.
14. Căci, dacă credem că Isus a murit şi a înviat, credem şi că Dumnezeu va aduce înapoi, împreună cu Isus, pe cei ce au adormit în El.
15. Iată, în adevăr, ce vă spunem prin Cuvântul Domnului: noi cei vii, care vom rămâne până la venirea Domnului, nu vom lua-o înaintea celor adormiţi.
16. Căci însuşi Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel şi cu trâmbiţa lui Dumnezeu, Se va coborî din cer, şi întâi vor învia cei morţi în Hristos.
17. Apoi, noi cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiţi toţi împreună cu ei în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh; şi astfel vom fi totdeauna cu Domnul.
18. Mângâiaţi-vă, dar, unii pe alţii cu aceste cuvinte.

Săptămâna aceasta vom analiza informaţiile pe care le avem despre problema abordată de Pavel în 1 Tesaloniceni 4:13-18. În acest pasaj, el corectează concepţiile greşite din primul secol şi, totodată, le oferă creştinilor din secolul al XXI-lea un fundament solid pe care să clădească:Nu, Domnul Dumnezeu nu face nimic fără să-Şi descopere taina Sa slujitorilor Săi proroci” (Amos 3:7). Astfel, prin lucrarea profetică a apostolului Pavel, Domnul ne-a descoperit adevărurile minunate cu privire la natura celei de-a doua veniri a Domnului Isus. În timp ce studiezi versetele acestea, meditează cu rugăciune la speranţa extraordinară pe care ne-o transmit.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO