Studiul 7

Vineri , 17 august 2012

Iubirea este un principiu sfânt şi curat, dar pasiunea păcătoasă nu va admite să fie restrânsă, supusă şi controlată de raţiune. Ea este oarbă faţă de consecinţe şi nu va gândi de la cauză la efect.” – Ellen G. White, Minte, caracter şi personalitate, vol. 1, pag. 222

[Dragostea] este curată şi sfântă. Dar patima inimii fireşti este cu totul altceva. Dragostea curată Îl va integra pe Dumnezeu în toate planurile ei şi va fi în perfectă armonie cu Duhul lui Dumnezeu, pe când patima va fi încăpăţânată, iute şi iraţională, va sfida toate restricţiile şi va transforma obiectul ales într-un idol. Cel care are dragostea adevărată va manifesta în toată purtarea lui harul lui Dumnezeu.” – Idem, The Advent Review and Sabbath Herald, 25 septembrie 1888

Cei care nu vor să ajungă pradă amăgirilor lui Satana trebuie să-şi păzească bine intrările sufletului; ei trebuie să se ferească a citi, a vedea sau a auzi ceva care ar da naştere la gânduri necurate. Mintea nu trebuie lăsată să se oprească la întâmplare asupra oricărui subiect pe care vrăjmaşul sufletelor l-ar sugera. Inima trebuie să fie în mod credincios străjuită căci, de nu, răutăţile din afară vor trezi răutăţile dinăuntru şi sufletul va rătăci în întuneric.” – Idem, Faptele apostolilor, pag. 518

Întrebări pentru discuţie

1. În citatul de mai sus, Ellen White vorbeşte despre păzirea „intrărilor sufletului”. Ce metode concrete putem folosi pentru a păzi aceste intrări? Cum vom alege activităţile recreative şi educative?

2. În 1 Tesaloniceni, Pavel foloseşte în mod frecvent cuvintele „tot mai mult” cu referire la dezvoltarea caracterului şi a comportamentului creştin. Ce poate face biserica pentru a încuraja această dezvoltare?

3. Dacă te-ar ruga un tânăr să îi dai două motive pentru care să aştepte până la căsătorie pentru a avea relaţii sexuale, ce i-ai spune şi de ce?

Rezumat: În primele 12 versete din capitolul 4, Pavel abordează două dintre cele mai dificile probleme existente în marea majoritate a bisericilor, mai ales în bisericile de oraş. Sexualitatea este o chestiune foarte personală, dar pericolele pe care le aduce în biserică sunt nenumărate atunci când imoralitatea nu este combătută. Tot la fel de importantă este şi mărturia dată de membrii bisericii prin comportamentul lor în localitatea în care trăiesc şi muncesc. Principiile călăuzitoare oferite de Pavel în această privinţă sunt la fel de importante astăzi ca şi pe vremea sa.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO